Dr. Havrán Ákos, Dr. Havrán Ákos, mb. főügyészhelyettes, helyettes sajtószóvivő
Dr. Havrán Ákos, Dr. Havrán Ákos, mb. főügyészhelyettes, helyettes sajtószóvivő
in ,

Szarvasról a megyei főügyészhelyettesi székbe – beszélgetés dr. Havrán Ákossal

Havrán Ákossal személyesen nem ismerjük egymást. Rendszeresen kapunk hírleveleket, amikben  a feladónál ez áll: “Dr. Havrán Ákos, mb. főügyészhelyettes, helyettes sajtószóvivő”. A Newjságon is ritkán találkozhatunk az általa küldött hírekkel, mert amellett, hogy igyekszünk pozitív hírekről beszámolni, szerencsére ritkán érintett a térségünk a hírleveleiben.

Közös barátainkkal folytatott beszélgetések során is rendre felmerült a neve. Az egyik ilyen sztori a több elbeszélésből is ismert, a Skót-felföldön tett Nagy Hegylakó-túra, amiről már annyit hallottam, és kiderült, hogy ő szervezte, de most nem erről szeretnénk írni, hanem az ügyészről. A Hegylakó-túráról majd később.

Felvettük a kapcsolatot Havrán Ákossal, és kikérdeztük 🙂 Azt gondoltuk, hogy egy ilyen pozícióban – ha nem is kötelező, de minimum – illik nyársat nyelni, azonban tévedtünk, személyében egy nagyon kellemes beszélgetőpartnert, interjúalanyt ismertünk meg. Elvégre sajtószóvivő.

Ákost a 2. Számú Általános Iskolában a Newjság családias szerkesztőségének egyik tagja tanította, aki kötelességtudó, szorgalmas diákként emlékszik rá. A Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett, majd a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2005-ben szerzett jogász diplomát, amit 2009-ben a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán jogász-közgazdász szakirányú szakképzettséggel egészített ki. Ugyanebben az évben tette le jogi szakvizsgáját is.

Miért választottad a jogi pályát?

Alapvetően a humán tárgyak álltak közel hozzám általános és középiskolában. Ezek közül a történelemmel és a magyarral foglalkoztam a legszívesebben, szabadidőmben is szívesen olvastam. Szerencsére olyan tanáraim voltak – általános iskolában Fest Attiláné és Szabó Istvánné, gimnáziumban a Kutas házaspár -, akik ezeket a tárgyakat megszerettették velem. Emellett mindig is érdekeltek a közéleti témák. Így a továbbtanulás során a jogi pálya kézenfekvő választás volt.  

A jogi pályán miért pont az ügyészséget választottad?

A büntetőjogot – ahogyan a legtöbb joghallgató – én is érdekesnek találtam. Sokáig ügyvéd szerettem volna lenni, és bár szüleim sosem befolyásoltak döntéseimben, hanem mindig támogatták azokat, mégis édesanyám ösztönzésére választottam nyári gyakorlati helynek egy „hivatalt”, a Szarvasi Járási Ügyészséget. Jó választásnak bizonyult, mert sok évfolyamtársam tapasztalatával ellentétben nem a postára kellett járnom. Dr. Molitorisz Pál vezető ügyész úr ugyanis azt az álláspontot képviselte, hogy a gyakorlat csak úgy érheti el a célját, ha érdemi munkát is végzek. Hálás lehetek neki, hiszen ha csak 4 hétig is, de beleláthattam az ügyészség tevékenységébe, amit nagyon sokrétűnek és érdekesnek tartottam. Ennyi idő alatt el is dőlt, hogy ügyész szeretnék lenni. Szerencsémre, a következő évben, 2005-ben kiírtak egy ügyészségi fogalmazói pályázatot a Békéscsabai Járási Ügyészségre, ahová felvételt is nyertem, nem utolsósorban a nyári gyakorlatra tekintettel.

Milyen ügyekben jár el az ügyészség?

Az ügyészség elsősorban büntetőügyekkel foglalkozik, a nyomozások elrendelésétől a jogerős ítélet megszületéséig részt vesz az igazságszolgáltatásban. 

Az ügyészség felügyeli a nyomozó hatóság felderítési tevékenységének a jogszerűségét, majd miután megtörténik a gyanúsított kihallgatása, irányítja a nyomozás vizsgálati szakaszát, előírja az elvégzendő nyomozati cselekményeket. 

A nyomozás végén az ügyész dönt az eljárás megszüntetéséről, a vádemelésről, vagy az eljárás egyéb módon történő befejezéséről, így például megrovást alkalmaz vagy az ügyet közvetítői eljárásra utalja. 

Ha vádemelésre kerül sor, az ügyész képviseli a vádat a bíróság előtt.

A büntetőeljárás során az ügyészség kiemelt feladata a sértettek érdekeinek a képviselete.

Az ügyészség a büntetőjogi feladatain túl közjogi tevékenységet is ellát, ehhez a közérdekvédelem és a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete tartozik.

Én kizárólag büntetőügyekkel foglalkozom.

Dr. Havrán Ákos, Dr. Havrán Ákos, mb. főügyészhelyettes, helyettes sajtószóvivő
Dr. Havrán Ákos, Dr. Havrán Ákos, mb. főügyészhelyettes, helyettes sajtószóvivő

Hogyan lettél a megyei főügyész helyettese?

A Békéscsabai Járási Ügyészségen dolgoztam 2005 és 2014 között, először fogalmazóként, majd titkárként, 2010-ben neveztek ki ügyésznek. A Békés Megyei Főügyészségre 2014-ben kerültem, főügyészségi ügyészi feladatokat láttam el, ami a kiemelt, így jellemzően a 15 évnél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményekben történő eljárást jelenti. Ide tartoznak például az élet elleni, a kábítószerrel kapcsolatos, a nemi élet szabadsága elleni és a vagyon elleni bűncselekmények súlyosabban minősülő esetei. A legfőbb ügyész 2019-ben bízott meg a Békés Megyei Főügyészség főügyészhelyettesi feladatainak ellátásával.

Milyen feladatokkal jár az, hogy mb. főügyészhelyettesként helyettes sajtószóvivő is lettél?

Előbb lettem helyettes szóvivő, 2016 óta foglalkozom a Békés megyei ügyészi szervek kommunikációjával. Az ügyészség számára is fontos a tevékenységünk bemutatása, így a nagyobb horderejű ügyekben – sok esetben fényképekkel, videóval – sajtóközleményeket adunk ki, amelyeket az országos médiumok számára is eljuttatunk. Ezek mellett a megyei sajtónak heti rendszerességgel beszámolunk a főügyészség és a járási ügyészségek egyes ügyekben hozott döntéseiről, jellemzően a vádemelésekről és a letartóztatásokról. Újságírói megkeresésekre írásban, telefonon válaszolunk, televízióknak nyilatkozunk. Vezetőként szélesebb körben látok rá a megyében folyamatban lévő ügyekre, ami segíti, hogy kiválasszuk a kommunikációra érdemes ügyeket. A főügyészségen azonban alapvetően a sajtószóvivő kolléganőm látja el ezeket a feladatokat, leginkább távollétében vagy hivatali elfoglaltsága esetén segítem a munkáját. 

Gondolom, hosszabb lefolyásúak az ügyek, de lehet arról valamit tudni, hogy hogyan változott, változott-e ezek összetétele az elmúlt egy évben, mióta a koronavírus felbukkant?

– Az ügyészség és így a Békés Megyei Főügyészség 2020. évi tevékenységét is érintette a koronavírus-járvány. A munkavállalók egészségének védelme érdekében bevezetésre került az online munkavégzés, a bírósági tárgyalások száma csökkent, azonban amikor megtartásra kerültek, akkor egyre nagyobb számban zajlottak telekommunikációs eszköz útján. 

Békés megyében 8 %-kal csökkent az elrendelt nyomozások száma 2020-ban, azonban ez a korábbi évek csökkenő tendenciájának megfelelt. Az ügyek összetételére a járvány nem volt hatással, a tavalyi évben, ahogyan a korábbi években is, a vagyon elleni bűncselekmények fordultak elő a legnagyobb számban a megyében, a regisztrált bűncselekmények harmadát a lopások és a csalások tették ki. Ezeket követte Békés megyében az ittas járművezetés, ami a bűncselekmények közel 10 %-át jelentette.

A járvány hatására tapasztalható elhúzódás az eljárások hosszát illetően?

A járvány nem vezetett a büntetőeljárások elhúzódásához. Ennek egyik oka az volt, hogy az online munkavégzés rendkívül sikeres, az ügyek feldolgozását otthonról ugyanolyan hatékonyan elvégezték a munkatársak, mintha bent lettek volna a munkahelyükön. Másrészt, 2020 márciusának végétől a jogalkotó kibővítette azoknak az ügyeknek a körét, amelyekben lehetővé vált, hogy a bíróság tárgyalás nélkül, iratok alapján hozzon döntést a vádlottak bűnösségéről. A megye ügyészségei az ügyek 64,1%-ában tettek – szakkifejezéssel élve – tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalára indítványt, ami 15 %-os növekedés a 2019-es adathoz képest. Ezek mellett az ügyek közel 30 %-ában a vádiratban a vádlott elé tártuk a mértékes indítványt, azt, hogy az ügyészség a vádlott tárgyaláson történő beismerése esetén milyen mértékű büntetést tart indokoltnak. Ez a vádlottak számára egyfajta garancia arra, hogy ha beismerik a bűncselekményt a tárgyaláson, akkor a bíróság a mértékes indítványnál nem szabhat ki súlyosabb büntetést. Ezek a jogintézmények nagyban hozzájárultak az eljárások gyors befejezéséhez.

Utolsóként egy kérdés a “Nagy Hegylakó-túráról”. Mi volt az apropója, hogy pont ennek a filmnek a helyszíneit jártátok be?

Őszinte leszek, nekem nem kötődik Skócia körbeutazása a Hegylakóhoz, sőt zavarba hoznál, ha a filmről kérdeznél. Az csak a véletlen műve, hogy a túra szervezőjeként éppen úgy választottam helyszíneket, hogy közöttük volt olyan is, mint az Eilean Donan kastély, ahol a film több jelenetét is forgatták. Az utazás apropója inkább a baráti összetartás volt, és mivel korábban jártam már Edinburgh-ban, ami csodálatos város, így kissé önző módon javasoltam Skóciát. Jó választás volt, egyikünk sem volt csalódott a túra végén.

Zajlik az árkok felújítása Csabacsűdön

Szabadság! Vagy mégsem?