in ,

„Bárhogy is volt, hiszem, győzni fogunk…”

Június utolsó hetében 24. alkalommal rendeztük meg a nyári gyerektáborunkat a református templomban. Három csoportban foglalkoztunk a gyerekekkel: óvodás, iskolás és ifis korcsoportban. A 8 órai gyülekező után reggeli tornaként Pintér Béla zenéjére táncoltunk, utána ének tanulás következett, melyet Molnár János vezetésével a Refi Band segített. Három szép és szövegében is tartalmas éneket sikerült elsajátítani a gyerekeknek, melyeket a vasárnapi táborzáró istentiszteleten a gyülekezetnek is elénekeltek. Hadd álljon itt az egyik ének szövege példaként:

Bárhogy is volt, hiszem, győzni fogunk,
hisz nem a saját erőnkből harcolunk.
A sereg élén ott áll a Fővezér,
Aki volt, Aki van, Aki örökké él.
Az élet olyan, mint egy nagy csatatér,
a harcban dől el az, hogy ki mennyit ér.
Itt nem sokat számít a hírnév, a lájk,
csak a térdünkön állva megvívott csaták…

Ez a dal is remekül illeszkedett Nehémiás történetéhez, melyet a táborban dolgoztunk fel. Nehémiás társaival együtt Istentől kapott megbízást a lerombolt Jeruzsálem, és a kiszolgáltatott nép Istenben való bizalmának újjáépítésére. Egyszerre kellett a külső és a belső ellenséggel megküzdeniük. Úgy építették a város falait, hogy egyik kezükben a kopja, másik kezükben a vakolókanál volt. Megtanulhatjuk tőle, hogy Isten úgy is fel tud és fel akar használni minket a saját és mások életének, hitének felépítésében, hogy közben a külső ellenség gúnyol, akadályoz, a belső kísértések pedig azt súgják nekünk, hogy úgysem fog sikerülni. Nehémiásnak sok rágalommal, merénylet kísérlettel szemben kellett megvédenie magát.

A gyerekeknek és nekünk is meg kell tanulnunk megvédeni magunkat a rosszindulatú támadásokkal szemben úgy, hogy közben nem vesszük fel az ellenség fegyvereit, hanem az Isten fegyvereivel harcolunk. Ezek a „térdünkön állva megvívott csaták”. Nehémiás is mielőtt harcba indult volna imádságban kérte Istentől, hogy adjon neki hitet, erőt, bölcsességet, és mindazt, ami a feladata elvégzéséhez szükséges. Az Efezusi levélben olvashatjuk, hogy miből áll az Isten fegyverzete, melyet magunkra kell ölteni, ha győzni akarunk. Ezek a hit pajzsa, az üdvösség sisakja, a Lélek kardja, amely az Isten beszéde. Az Isten beszéde pedig a Biblia. Mivel ez nem könnyen érthető olvasmány, ezért segítünk a gyerekeknek – és amennyiben igénylik a felnőtteknek is – a Szentírás értelmezésében, többek között az ilyen nyári táborok alkalmával is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a jövő évi táborunkba a tanév befejezése után, és addig is gyülekezeti alkalmainkon.
Szarvas, 2021. 06. 29.

Pentaller Attiláné – gyülekezeti tag

Győri balettcsoda a színpadon

2021 Rózsa Borka díjasa: Takács Erika a Gál Ferenc Egyetem óvodapedagógus szakos hallgatója

„Erős belépő” a hivatás gyakorlásába