in ,

Tanévkezdés kiváló eredményekkel

Kezdődik a tanév a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban
Kezdődik a tanév a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban

A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium 2021. szeptember 1-jén tartotta ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletét az Evangélikus Újtemplomban.

Az elmúlt tanév több hónapos online oktatása után örömmel érkeztek a tanulók az iskolába a minél hosszabb jelenléti oktatás reményében. A tantermekben már fél héttől foglalták a tanulók a számukra kívánatos helyeket!

Az iskolai zászlót követve 355 tanuló (közöttük 86 kilencedikes) vonult át a templomba a tanévnyitóra, ahol Zahorecz Pál iskolalelkész tartott ünnepi istentiszteletet. Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt 2. levelére hivatkozva elmondta, hogy nem tudhatjuk, mit tartogat ez a tanév számunkra, de mindenkinek van egy hivatása. A tanév feladata, hogy mindenki találja meg a hivatását.

Az iskola tanulóinak ünnepi műsora következett, amelyben vers, próza, ének és hangszeres zene váltakoztak. Mindegyik műsorszám a nyártól való búcsúzást, az ősz kezdetét, a tanévkezdést érzékeltette valamilyen formában. Az előadók igen nagy sikert arattak, a közönség hosszan megtapsolta mindannyiukat.

Kitajkáné Szántai Mária igazgatónő köszöntötte a diákokat és a tantestület tagjait, illetve az ünnepségen megjelent vendégeket, többek között az egyház és az önkormányzat képviselőit, az öregdiákokat, az igazgatótanács tagjait, a megjelent nyugdíjas kollégákat. Felkérte Molnár Etele alpolgármestert, hogy a tanévkezdés alkalmából szóljon diákjainkhoz.

Az igazgatónő ünnepi beszédében szintén utalt arra, hogy reméli, jelenléti oktatásban folytathatjuk a tanévet. Felsorolta a nyáron történteket, beszélt a tornaterem bővítéséről, a végzősök sikeres felvételi eredményeiről. Megemlítette a Szarvasért Alapítvány díjazottjait, illetve gratulált Borzovánné Burai Juliannának, akinek több évtizedes munkáját Szarvas Város Önkormányzata pedagógiai díjjal tüntette ki. Kiemelte, hogy Bodonyi Dóra, 2012-ben érettségizett diákunk személyében olimpiai bajnokkal is büszkélkedhetünk.

Örömmel számolt be arról, hogy ettől a tanévtől bővült a gimnázium tantestülete Kita Erzsébet és Buzás Tünde személyében. Megköszönve sok éves munkáját, virágcsokorral búcsúzott Mészáros Tünde igazgatóhelyettestől nyugdíjba vonulása alkalmából, illetve bemutatta utódját, dr. Laukóné Adamik Editet, aki Hortobágyiné Csizmadia Edinával együtt fogja ellátni az igazgatóhelyettesi feladatokat.

Az ünnepség végén Zahorecz Pál iskolalelkész áldással bocsátotta útjára a diákokat és tanáraikat, eredményes és nyugodt új tanévet kívánva.

Laukóné Adamik Edit

Jégkorong 35C⁰-os melegben

A 2021-es támogatott hallgatók

CoVID ide, bál oda, 2021-ben is hét hallgatót tudott támogatni a “Szarvasért” Alapítvány