in ,

Befogadást nyertek a legfiatalabbak

Iskolánk életében fontos hagyománya és múltja van a rituális közösségi alkalmaknak. Három éve, hogy igazgató asszony és gimnáziumunk iskolalelkésze bevezette – nem csak kibocsátani kell a diákokat, hanem befogadni is. Az alkalom így kapta a befogadó istentisztelet nevet.
A befogadó istentisztelet mindig a gyíkavató után következik, ugyanis az utóbbi programon vicces keretek között lesznek az újoncok hivatalosan is iskolánk tagjai, míg az istentisztelet már egy emelkedettebb hangulatú hivatalos befogadás.

A kezdőének után, melyet az iskola diákjai immáron közösen énekeltek „napfelkeltétől”, következett a híres 25. Zsoltár, majd a Szentlélek segítségül hívása.

Zahorecz Pál iskolalelkész, a Thesszalonikaiakhoz írott első levél 5. fejezetének 18. versével kívánt üzenni a fiataloknak: „… mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”

Az igehirdetéséből kiderült, mit is jelent Vajdás diáknak lenni. Az iskola csak úgy működhet helyesen, ha tudnak a diákok is és a tanárok is hálát adni.

A hálatelt pillanatokat egy svájci bicskához hasonlította, mely több funkcióval is rendelkezik. Az élet pillanatai is ilyenek, ugyanis mindenhol meglátható Isten kegyelme és áldása. Izgalmas a kérdés: vajon észre tudjuk venni?

Kell tehát a hálaadás, mert nemcsak kérni kell Istentől, hanem köszönni a sok jót.
Kiemelte lelkész úr: „bízom az Isten áldásában az idei tanév rendjével kapcsolatban, remélem minden a megszokott lesz ismét.”

A prédikációt követően az osztályok közös áldást kaptak, majd Jani Kata a Diákönkormányzat elnöke vezetésével elmondták az iskolai fogadalmat.

Ezt követte a legmeghittebb és legszemélyesebb rész: iskolánk lelkésze egyenként áldást és igei gondolatokat mondott az oltár előtt a 9. osztályokra és osztályfőnökeikre.

Az idei év még egy újdonságot tartogatott: Kita Erzsébet és Buzás Tünde új pedagógusként szintén elmondták esküiket, és áldást kaptak iskolai munkájuk hűséges betöltésére.
Végezetül a Miatyánk következett, mely után a záróáldás és ének fejezte be ezt a szép alkalmat.

Isten hozta a kedves kilencedik osztályos diákokat, sok áldást és erőt a következő 4 évre, szép eredményeket!

Zahorecz Pál iskolalelkész

Lángban és vérben születtél…

Az egykori ipartestület épülete

Szent András és a szentandrási civilek egy időben egy helyen