in ,

Kerékpárút, tornapálya, régi piac közösségi térré fejlesztése a célok között

Ülésezik a Békésszentandrás képviselő-testülete
Ülésezik a Békésszentandrás képviselő-testülete (Fotó: Babák Zoltán)

A szokásoknak megfelelően a lejárt határozatok ismertetésével kezdődött Békésszentandrás képviselő-testületének hétfői soros ülése. Annak elfogadását követően Farkasné Sinka Dóra tájékoztatta a bizottságára átruházott jogkörében hozott döntéseikről képviselőtársait. 6 fő részére összesen 30 ezer forint összegben ítéltek meg eseti települési támogatást. Szociális célú tüzelőanyag-támogatást 72 fő kérelmezett. Számukra fejenként átlag 6 mázsa barnakőszén formájában nyújtott támogatást ítéltek meg.

A település, valamint annak intézményei 2021. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről, illetve a Magyar Kincstár felé benyújtott időközi adatszolgáltatás tartalmáról Bagdiné Balla Andrea számolt be a testületnek. Az önkormányzat módosított költségvetési előirányzata 1863412 ezer forint. A kiadások 60, bevételek 76 százalékban teljesültek, ami időarányosnak mondható.

A Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke, Hévizi Róbert, elmondta, hogy a legutóbbi ülésükön hosszan tárgyalták a témát, és úgy látják, hogy ha marad ezt a tendencia, akkor a 2021-es költségvetés tartható lesz.

Már egyszer módosítottak 1862031 ezerre a 2021. évi települési költségvetés bevételi-kiadási előirányzatát, amit most újabb változtatás követett. Most 1381 ezerrel kellett megemelni mindkét oldalt a szociális tüzelőtámogatás előirányzata, illetve az intézmények költségvetéseiben való átcsoportosítások miatt. Így a másodszor módosított előirányzat 1863412 ezer lett.

Sinka Imre polgármester, Csépainé Tóth Gabriella, Hévizi Róbert és Virág Sándor a 2021. november 29-i ülésen
Sinka Imre polgármester, Csépainé Tóth Gabriella, Hévizi Róbert és Virág Sándor a 2021. november 29-i ülésen (Fotó: Babák Zoltán)

2022. évi költségvetését megalapozó döntések második fordulójában folytatódott a szerződések felülvizsgálata. Ennek tárgyalása során Hévizi Róbert, az illetékes bizottság elnöke elmondta, volt, ahol a normalizálták, csökkentettek, megszüntettek szerződéseket, így azok már többé-kevésbé a helyükön vannak. Ezek közül háromról szavazott a testület. A település főépítészével meghosszabbították a szerződést, egy, a Gondozási Központot érintőt megszüntettek, mert mint Sinka Imre mondta, kedvezőbb ajánlat érkezett. Harmadikként a jelenlegi flottakövető rendszerrel kapcsolatos szerződés megszüntetéséről is döntöttek.

A Békés Megyei Kormányhivatalból törvényességi észrevétel érkezett az önkormányzathoz annak a közterületeket, illetve azok bérbeadását szabályozó rendeletével kapcsolatban. Eszerint a közterület bérbeadása, illetve azok használati díjának megállapítása önkormányzati hatósági ügy, polgárjogi viszonnyá minősítése ellentétes a Kúria döntésével, ezért ennek megfelelően módosították az ide vonatkozó rendeletet.

Szintén a Békés Megyei Kormányhivatal hívta fel a figyelmet arra, hogy a szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet címe és tartalma nincs összhangban, mivel csak a települési támogatásokkal kapcsolatos szabályozást tartalmazza. A rendelet helyett újat alkottak, a törvényességi észrevételnek megfelelően a címet a tartalomhoz igazították.

Szavaz Békésszentandrás képviselő-testülete
Szavaz Békésszentandrás képviselő-testülete (Fotó: Babák Zoltán)

A bejelentések között elsőként szintén egy önkormányzati ingatlan bérbeadásával kapcsolatos téma került a testület elé. A Békés Megyei Kormányhivatal észrevételezte, hogy önkormányzati ingatlant nem lehet 25 évnyi időtartamra bérbe adni, csak legfeljebb 15 évnyire.

A TOP Plusz pályázati rendszer Élhető települések felhívására négy alprogramra ad be az önkormányzat pályázatot: belterületi belvízrendezésre, egy fitnesz és tornapálya kialakítására a sporttelepen, közösségi és kulturális infrastruktúra fejlesztésére a régi piactér átépítésével, illetve kerékpárút építésére a régi piactér és a malom között. Az önkormányzati épületek energetikai felújítása keretében az óvoda épületének korszerűsítését szeretnék elindítani. Mindezek előkészítésére, a tervezésre és a projektmenedzsmentre is árajánlatokat kértek be, amikről döntöttek, csakúgy mint a gyermekorvosi rendelő szellőztetésének kialakításáról.

A Szőnyeggyár beruházója egy nyári színpadot szeretne létesíteni a régi híd település felől levő hídfőjénél, ami önkormányzati tulajdonú forgalomképtelen terület. Forgalomképtelen közvagyont először forgalomképes ingatlanná, beépítetlen területté kell tenni ahhoz, hogy bérletbe lehessen adni. Ehhez az önkormányzat vagyonrendeletét kellett módosítani. A testület támogatta, mert a beruházó úgy nyilatkozott, hogy azt közcélra is megnyitja.

Utolsó bejelentésként egy üdülőtulajdonos beadványával kapcsolatos döntést hozott az önkormányzat. Eszerint a probléma kezelése során az önkormányzat képviseletére jogi képviselő segítségét veszik igénybe.

A napirendek és a bejelentések között Major Attila képviselő vetette fel, hogy kérjék a közútkezelőt arra, hogy – Szarvashoz hasonlóan – engedje vissza a mezőgazdasági gépek forgalmát a 44-esre, mert azok most a Hunyadi utcán kénytelenek közlekedni, ahol kerékpárosok is közlekednek.

A testület hat jelen levő tagja minden napirendi pontot és bejelentést egyhangúlag támogatott.

A Pro Gym és a Gólgyártók küzdelme 4–2-vel zárult

A nyolcadik fordulót a Pro Gym zárta az élen

Szalagtűzés a Vajdában rendhagyó keretek között