in ,

Fejlesztési tervekről is döntött a testület Csabacsűdön

Molnár József, Csabacsűd polgármestere
Molnár József, Csabacsűd polgármestere (Fotó: Babák Zoltán)

Munkaterv szerinti ülését tartotta Csabacsűd település képviselő-testülete november 25-én, amin 11 napirendi pontot tárgyaltak. Molnár József polgármester foglalta össze az ülés döntéseit.

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadta a testület.

Szociális Intézmény és Konyha 2021-es költségvetését módosították. A szociális ágazati összevont pótlékokkal módosult, így a konyha költségvetése 79710 ezer forintra módosult.

A települési önkormányzat költségvetése is módosult szociális ágazati pótlékkal, a tüzelőanyag vásárlására, a Petőfi utcai kézilabda pálya, illetve a Kossuth Lajos utca aszfaltozására, Magyar Falu Program keretében a játszótér felújítására, tanyagondnoki kisbusz beszerzésére, valamint a turizmusfejlesztésre elnyert összegekkel. Magyar Falu Program keretében 2 ezer forint visszafizetési kötelezettség keletkezett. A Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél tőkeemelést hajtottak végre, illetve működéséhez 1 millió támogatást adtak. Mindezekkel együtt 605656 ezerről 652661 ezerre módosult a mérlegfőösszeg.

A Szociális Intézmény és Konyha által ellátott szolgáltatások igénybevételi díjaival kapcsolatos kedvezmények elbírálására is kitér ezentúl a település szociális rendelete.

A testület döntött arról, hogy nem kíván semmilyen adónemben emelést végrehajtani 2022-ben.

2021-ben két belső ellenőrzés került lefolytatásra. Az ezekről szóló jelentések szerint mindkettő rendben volt, észrevételt nem került megfogalmazásra. Elfogadták az ide vonatkozó jövő évi munkatervet is, csakúgy, mint a képviselő-testület 2022-es munkatervét.

A kilencedik napirendi pontban pályázatokkal kapcsolatos döntéseket hoztak. Az önkormányzat a TOP Plusz keretében idősek klubja energetikai fejlesztésére pályázik, aminek tervezésére három ajánlatot kérnek, illetve döntöttek a pályázatmenedzsmentet bonyolító cégről is.

Vidékfejlesztési program megyei LEADER csoportja koordinálja a helyi fejlesztések támogatását. Ezen program keretében a sportpálya infrastrukturális ellátottságát kívánnák emelni 51 férőhelyes lelátó építésével, ami a jelenlegi, fából készült, állapotában megromlott tribünt váltaná. Ennek a költsége 4312 ezer forint lenne, amiből az önerő 215 ezer forint.

Járási Startmunka 2022-2023-as esztendőre hét fővel tervezik. Egy eleme lesz, a mezőgazdasági programelem, amiben szántóföldi növénytermesztési és állattenyésztési tevékenységeket folytatnak.

A tizenegy bejelentés között elsőként a Tiszta Környezetünkért alapítvány beadványát tárgyalták, miszerint a Civil Alap keretéből kapott összeg átstrukturálására kértek engedélyt.

A Trefort Ágoston Általános Iskola kérelmezte az Iskola u. 9/A ingatlan térítésmentes használatát még egy esztendőre.

Jutalmak kifizetéséről is döntött a testület. Minden dolgozó részére egy szerény összegű jutalommal kívánnak hozzájárulni a karácsonyi ajándékvásárláshoz.

Árajánlatokat kértek be a villamosenergia vonatkozásában a szociális intézményre, illetve a Hársliget Óvodára vonatkozóan. A testület döntése alapján mindkét önkormányzati intézmény a szabadpiaci beszerzésből az egyetemleges szolgáltatásba tér vissza.

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra érkezett négy A tipusú pályázatból három személy esetében havi 5000, egy esetében 4000 forint támogatást ítéltek a képviselők a 2022-es tanév padban töltött 10 hónapjára.

300 család vehetett át karácsonyi csomagot az Emberöltő Alapítványtól

300 család vehetett át csomagot karácsony előtt Szarvason

Dr. Valastyán Balázs előadása az első világháború fronton töltött karácsonyairól

Karácsony a fronton