in ,

Ballagás és tanévzáró ünnepség a Trefortban

Ballagás a Trefortban
Ballagás a Trefortban

Feldíszített tantermekkel, virágokkal, táblákra írt útravaló gondolatokkal köszönt el végzős diákjaitól a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola közössége 2022. június 18-án. A 2021/2022-es tanévben 14 nyolcadik osztályos tanuló vett búcsút az oktatási intézménytől, szeretett tanáraiktól és osztályközösségeiktől. Különleges pillanat valahol a gyermekkor és az ifjúkor határán. Tanulóink, ha visszagondolnak az elmúlt nyolc esztendőre biztosan találnak majd benne valami szépet, fontosat. Olyan emlékeket, amikre csak az osztályközösség emlékszik vissza, olyan vicces megnyilvánulásokat, amiket később visszagondolva is mosolyt csal az arcukra. Végzős diákjaink 8 éves munkán vannak túl, amit szebbnél szebb sikerek tettek emlékezetessé. Diákjaink várták már ezt a napot, az általános iskolás évek számukra véget értek. Az iskola vezetése és tantestülete büszke tanulmányi, sport és közösségi sikereikre, elért eredményeikre. Reméljük, hogy szívükben hálával és köszönettel léptek ki iskolánk kapuján.

A ballagó diákoktól a 4. osztály nevében Bács Zsombor köszönt el. A 7. osztályból Kasnyik Vanda búcsúztatta a nyolcadikosokat. Molnár József polgármester úr köszöntő gondolatai után átadta Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott Trefort Ágoston Emlékplakett díjat Kársai Flóra végzős tanulónak. Iskolánk legmagasabb adományozható díját az a tanuló veheti át, akit az intézmény nevelőtestülete terjeszt fel a képviselő testülethez, s az érdemesnek tartja rá. Az emlékplakett annak a fiatalnak adható, aki a tanulmányai során tanórai munkájára példamutató szorgalommal, kitartóan, alaposan felkészült; több tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el; tudását versenyeken elért helyezésekkel bizonyította; iskolája hírnevét körzeti, megyei, országos versenyeken erősítette; aki gyakran és szívesen vállalt új, különleges és többletfeladatokat; kivette részét az osztálya és iskolája közösségi életének alakításában, s ezért példaként állítható tanulótársai elé.

Minden iskolában van olyan munkakör, mely nem elsősorban a nevelő-oktató munkáról szól, hanem a pedagógiai munkát közvetlenül segítő, az iskola hibátlan működéséhez szükséges háttérmunkáról. Intézményünk és a Szülők a Csabacsűdi Gyermekekért Egyesület pedagógus díjat adományozott Janecskó Edit iskolatitkárnak.

Intézményvezető úr beszédében kiemelte a tanévben végzett munka eredményességét, megköszönte a diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak és az iskola dolgozóinak egész éves munkáját. Az ünnepségen a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása is megtörtént. A nevelőtestület határozata alapján elismerő oklevélben Tüsér Elizabet és Tusjak Viktor részesült. Továbbá több tanuló vehetett át az ünnepségen vagy az osztályában egész éves munkájáért oklevelet és jutalomkönyvet.

Ballagás és tanévzáró ünnepségünk a végzősök „búcsútáncával” zárult.

Már javában tombol a nyár, ami azt is jelenti, hogy kezdetét veszi a VAKÁCIÓ, vagyis a 2022-es nyári szünet. A nyári szünetre kívánunk mindenkinek jó pihenést, kellemes időtöltést, sok-sok táborozást!

 Janecskó Edit iskolatitkár

Pulykás lasagnefalatok

Pulykás lasagne falatok

Sonkoly Lajos díjazta Steigler Ádám trükkjeit

A Gallicoop gólja csak pillanatnyi zavart keltett a Pro Gym erőterében