in ,

Az energiaárak növekedése mellett volt jó hír is, épül a lelátó Csabacsűdön

Ülésezett Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete csütörtökön (Fotó: Babák Zoltán)

Ülésezett Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete csütörtökön.

Első napirendként Molnár József polgármester a reá szabott, az elmúlt időszakban lejárt határidejű határozatok teljesítéséről írásban tett beszámolóját fogadta el a testület.

A Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha idei költségvetése 83,125 millióról 88,228-ra változott. Ez a központi keretből, illetve a térítési díjak szeptember 1-i emeléséből adódott.

Bencsik Gábor gazdasági vezető elmondta, hogy az alapanyagárak és a közüzemi díjak rendkívüli emelkedése kifejezetten sújtja a szociális intézményt. Megnézte, az év első 10 hónapjában 54,5 százalékkal kötöttek többet alapanyagra, mint tették azt az előző év hasonló időszakában.

A drasztikus dolgok még csak ezután következnek, fogalmazta meg Molnár József és Gilanné Radványi Rózsa, mert legnagyobb részben gázzal történik a főzés és a fűtés.

Elfogadták Kerek Mihály az üstök elektromos fűtésre való átállításának költségvonzata felmérésére vonatkozó javaslatát. Elhangzott, hogy az önkormányzat a közvilágítás üzemeltetésénél az áramszolgáltatótól kapott ajánlat alapján 5,5-szeres növekedéssel lehet kalkulálni. Ez előre vetíti azt, hogy más területen is várható még emelés.

Változott Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetése. Erről szintén Bencsik Gábor tájékoztatta a képviselőket. Az önkormányzat mérlegfőösszege 486073 ezerről 499989 ezerre emelkedett, míg a szociális intézménnyel, illetve a polgármesteri hivatal előirányzat-módosításaival a konszolidált költségvetési főösszeg 503,4 millióról, 523,2-re emelkedett.

A belső ellenőr részéről intézkedési javaslat nem történt, hiányosság nem került megállapításra. Ebben egyrészt az önkormányzat rendeleteinek jogszabályi előírásoknak megfelelő előterjesztését vizsgálták, illetve a Hársliget Óvoda kapcsán végeztek utóellenőrzést.

A helyi adómértékek felülvizsgálatát tárgyalni hivatott napirend során a polgármester javaslatára az adómértékeket 2023-ban is az idei szinten tartják. Jelenleg háromféle adó van Csabacsűdön, a vállalkozásokat terhelő iparűzési adó, valamint a lakosságra kirótt kommunális adó és idegenforgalmi adó. Utóbbi kettő jelentősen elmarad a maximálisan megállapítható mértéktől.

A közmeghallgatás időpontját 2022. december 8. 17 órai kezdettel határozták meg.

Technikai döntés született az önkormányzat által használt kormányzati funkciók listájáról. Ez a közművelődési bérfejlesztéshez kapcsolódó pályázati támogatás technikai jellegű elszámolását érinti.

Kerek Mihály képviselő és Molnár József polgármester a bejelentések egyikét vitatja meg
Kerek Mihály képviselő és Molnár József polgármester a bejelentések egyikét vitatja meg (Fotó: Babák Zoltán)

Szintén technikai döntést igényelt a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása az azt alkotó települések vezetésében történt személyi változások miatt. Örménykút és Hunya polgármesterének, Hunya és Gyomaendrőd jegyzőjének személye változott.

Két új gépjármű beszerzése folytán szükségessé vált a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítására.

A vidékfejlesztési pályázat keretében még januárban nyújtott be az önkormányzat pályázatot a sportpálya 51 fős lelátójára. Most érkezett az értesítés, illetve a támogató okirat, amiben tájékoztatják a polgármestert, hogy 3,9 milliót nyertek rá 95 százalékos támogatási intenzitás mellett. Az 5 százalék önerőről januárban már meghozták a döntést. Akkor hamarabbi döntésre számítottak, ezért december 31-et jelentették meg befejezésnek, azaz “haladni kell vele”, jelentette ki Molnár József. Ritkaság manapság, hogy ilyen távlatban az ajánlat tevője tartsa az árat, de jelen esetben a tribün szállítója nem kívánt változtatni a januári áron, így nem kell a befejezési határidőn módosítani. A fogadó alap elkészítésére három ajánlatot kell bekérni. Az önkormányzatnak a pályázati pénz beérkezéséig előfinanszírozni kell az összeget.

A belső ellenőr kérésére hozzájárultak a vele hosszú évek óta fennálló szerződés közös megegyezéssel történő felbontásához.

Elfogadták a szociális intézmény és az önkormányzat 2023-as belső ellenőrzési tervét, valamint az utóbb 2023-as munkatervét.

Bejelentések között elsőként a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének kérésére a szennyvízszippantás díjtételeit változtatták meg. Eszerint ennek díja köbméterenként bruttó 4000 forintra változik.

Módosultak a közösségi ház bérletének díjtételei is. Ezek e következők lettek: fűtés nélkül az előtér 10, a nagyterem 20, a teljes épület 40 ezer forint lett alkalmanként. Amennyiben a bérlő fűtést is kér, úgy ezen felül a tényleges fűtést mérés alapján kell fizetnie.

Döntöttek a könyvtár fűtésre alkalmas bálás kazán beszerzéséről.

MTZ 80-ról a homlokrakodó átkerült egy másik járműre, ezért erre már nincs szükség, meghirdetik eladásra.

Hónapokkal ezelőtt már szó volt a csomagautomatáról. Korábban a piac merült fel lehetséges helyszínként. Miután a rajta levők napelemek napfényt igényelnek, ezért a piac kiesik. A testület a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kossuth utca felőli utcaszakasz mellett döntött.

A baptista temetőrész gondozását a fenntartója átruházná az önkormányzatra. Ezt a testület elfogadtam, így a baptista részre is ugyanaz fog vonatkozni, például a sírhelymegváltás vonatkozásában is, mint az önkormányzati részre.

Kerek Mihály az óvodában való hőmérsékletre, illetve a szülői nyilatkozatokra, valamint a konyha HACCP-jére vonatkozó közérdekű kérdéseivel zárult a testületi ülés.

Szavak, fogalmak…, valóság: megújult a GFE Szarvasi Gyakorlóóvodája

A kézműves egyesület székházától a gondozási központig vonultak a gyerekek Márton napján

A kertek alatt vonultak a libás mécsesekkel Márton napján