in ,

209 igen, 1 nem a szentandrási testületin

A költségvetés módosításáról szavaz a szentandrási testület 2023. szeptember 25-én.
A költségvetés módosításáról szavaz a szentandrási testület 2023. szeptember 25-én.

Nyári szünet után szentandrási mércével maratoninak induló testületi üléssel kezdett Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata. A nyílt rész 30 napirendi pontját egy kivételével egyhangúlag hagyták jóvá a képviselők.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök számolt be. Eszerint a szeptember 19-i ülésükön két fő részére – összesen 12 ezer forint értékben – ítéltek meg eseti települési támogatást.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló számokat Kis-Szujó Nikoletta ismertette testület tagjaival. A kerekítve 1,1 milliárdról induló 2023-as költségvetés többszöri módosítás után jelenleg 1,86-on áll. Ebből az első félévben kiadási oldalon teljesült 1,19 milliárd (63,64%), míg a bevételin 1,48 milliárd (79,54%). A kiadások és bevételek alakulását összevetve megállapítható, hogy 297 millió többlettel számolhatnak, részben a pénzmaradvány felhasználásának tudható be, aminek nagy része kötelezettséggel terhelt.

Hévizi Róbert bizottsági elnök elárulta, nagy várakozással vártak ezekre számokra. A helyzet megfelelő, a tavaly megkezdett tudatos politikát kell folytatni, energiatakarékosan, minden szempontból csak a legszükségesebb kiadásokra forrást fordítani.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításánál Kis-Szujó Nikoletta elmondta, szükségesé vált az eredeti kiadási-bevételi oldalak 766 millióval történő módosítása (fentebb).

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása során szintén Kis-Szujó Nikoletta ismertette a rendelettervezetet. A ingatlanvagyonban történt változás: a Ligeti üdülősoron felosztott telkek kerültek értékestésre, a korlátozottan forgalomképes ingatlanoknál történt módosítás, nyilvántartásba került a Magyar Államtól térítésmentesen megkapott “töltés és kerékpárút” művelési ágú forgalomképtelen ingatlan, illetve az önkormányzatok számára már nem szükséges jelzálogjogok ütemezett levétele folyamatos.

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2022/2023. évi tevékenységéről Molnár Imre Zoltán igazgató bizottsági ülésen számolt be. Major Attila bizottsági elnök tolmácsolta az ott elhangzottakat. Elmondható, idézte az iskolaigazgatót, hogy az oktató nevelő munkához szükséges nevelői testület, illetve a tárgyi feltételek is adottak.

Hévizi Róbert kérdésére Sinka Imre elmondta, az iskola katolikus egyháznak történő átadása körül korábban kialakult helyzetben nincs változás.

A testület határozott arról, hogy az önkormányzat az idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A támogatásokról később döntenek.

Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról Csépainé Tóth Gabriella jegyző számolt be. Elmondta, hogy a testület támogatásával az elmúl néhány évben sikerült olyan apparátust létrehozni, ami az ügyek és az ügyfelek érdekében magas szakmai színvonalon látja el feladatát. Ezt mutatja, hogy egyre kevesebb szakmai iránymutatás érkezik a megyei kormányhivatal törvényességi osztályáról, ezek is inkább kisebb súlyú adminisztrációs hibákra korlátozódnak.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye 2022. évi tevékenységét, valamint a 2022. évi közfoglalkoztatásról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót is Virág Sándor képviselő ismertette. 26 fővel üzemelt a program, ami jó hír, mert van munkalehetőség. Kiemelte a szőnyegszövést, mint helyi értéket, megemlítette a gyakorlókert, illetve az utak karbantartását. 2023-ra 20 fős keretet hagytak jóvá Békésszentandrás számára, ebből jelenleg 17 fővel működik a közfoglalkoztatási program.

Az eddig is működő tanyagondnoki szolgálatról szóló önkormányzati rendelet megalkotása technikai jellegű volt.

A szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló önkormányzati rendelet ismertetése során elhangzott, hogy 272 mázsa barnakőszén megvásárlására nyertek támogatást, de ebből 240-et tudtak egyszerre elhozni.

A pályázatokat október 16. 16 óráig lehet leadni. Azok pályázhatnak, ahol család esetén az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 85,5 ezer forintot, míg egyedülállónak a 114 ezer forintot.

Folytatódott a közterületek elnevezésének rendbetétele, így a Fáy András, Péró Gy. és a Zrínyi Miklós utcák csak a vezetékneveket tartják meg, míg a Kiss utcából Kis utca lett. A személyi igazolványokban így szerepel, ezért igazítják az önkormányzat nyilvántartásában is.

Elnapolták a Körös Művelődési Ház és Könyvtár nyílászáróinak cseréjéről, illetve az Anna-ligeti lakópark közvilágításáról szóló döntést.

Lezártak egy nagyon nagy projektet a Dinnyéslaposi üdülősor szilárd burkolatának javításával. A lakossági hozzájárulások teljes kihasználására közvilágítást terveznek, illetve a maradékból az ÖKI felőli végén a földutat pormentesíteni tervezik. Hévizi Róbert megjegyezte, célszerű, hiszen ha ha történik valami a 44-esen lesz kerülési lehetőség, illetve a Szarvas felőli végének a megközelítése is egyszerűbbé válna. Sinka Imre hozzátette, az év végéig szeretnék beszerezni az anyagot a pormentesítéshez.

A Békésszentandrás, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósulása meghaladta az 50 százalékot. Egy tanúsítvány és egy szakvélemény szükséges még, ezekhez árajánlatokat kértek és ezek ismeretében döntöttek a legkedvezőbbről.

A tervek szerint András-napra lesz kész, így a Szent András-napot az átadó köré szervezik.

30 éves lesz az idén a Vértessy TSE. A jubileumi alkalomra november 18-ra kérik a kultúrház termét és felfűtését. Hévizi Róbert hálájának adott hangot, hogy a VTSE megannyiszor fellépett az önkormányzati rendezvényeken, ezért egyetértés volt a bizottságában a támogatásról.

Egy kormányrendelet az önkormányzat feladatkörébe utalta az ebrendészeti feladatot, annak feladatellátáshoz szükséges körülmények kialakítását, eszközök beszerzését. Az önkormányzat két módon teljesítheti ezt, saját mag hoz létre ebrendészeti telepet, vagy szerződéses partner által. Az állam fokozottan fogja ezt ellenőrizni, hangzott el az ismertetés során, ahogy az is, hogy kilenc szervezetet kerestek meg, egy sem vállalta, ezért két darab kennel beszerzésére és megépítésére, a terület kialakítására, egy szállítóketrec és két befogópóráz beszerzésére félmilliós keretet szavazott meg a testület.

Három darab hivatali klíma beszerzésére a legolcsóbb ajánlatot fogadták el 1,023 millió összegben.

A pálya melletti két darab elöregedett nyárfa kivágására, elszállítására, eltakarítására kértek ajánlatot.

A hivatal Peugeot típusú platós gépjármű karbantartására utólagosan 447 ezer forintot hagyott jóvá a testület.

Utólagos jóváhagyásra került az intézmények gázszolgáltatását biztosító szerződés. Erről előre egyeztettek a bizottságokkal. “Nem volt jellemző a testületre a ciklusokon átívelő döntés, de jelen helyzetben azt sem szeretnék, hogy egy új testület kerüljön nehéz helyzetbe”, fogalmazott Hévizi Róbert.

Békésszentandrás közvilágítása lámpatestjeinek LED-es korszerűsítése önerős beruházás. Szükséges egy műszaki ellenőr, aki hozzáértően felügyeli a kivitelezést. Az előző napirendhez kapcsolódva keretszerződés megkötését hagyta jóvá a testület energetikai szakreferensi feladat ellátására.

A Szarvasi Szakorvosi Kft. lakosságarányos támogatási kérelmet nyújtott be a testülethez betegszállító liftjének javításával kapcsolatban. Hévizi Róbert bizottsága nem tudta támogatásáról biztosítani a kérést, így a testület ezt a véleményt támogatta. Egyedül Lesfalvi Balázs szavazott a támogatás mellett.

Az önkormányzati intézmények tűz- és munkavédelmi szolgáltatásra beérkezett árajánlatok megtárgyalása után felmondták a korábban érvényben levő szerződést, és más szolgáltatóval kötöttek újat.

A MATE Szarvasi Arborétum kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy csemetekertjük egy része Békésszentandrás közigazgatási területéhez tartozik. Itt rekreációs központot szeretnének létrehozni, amihez a testület hozzájárulását kérték.

A Belterületi fejlesztések az élhetőbb Békésszentandrásért elnevezésű megnyert pályázat műszaki tartalmának módosítását fogadták el a képviselők. A Hunyadi és Rákóczi utcákra tervezett kerékpárút helyett új projektelem került: a Fő utca északi oldalán 745 méter hosszon járda készül.

Nem érkezett jelentkező Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézmény Intézményvezetői pályázatának ismételt kiírására sem, így október elsejével ismét kiírásra kerül változatlan tartalommal.

A zárt ülésen a lángossütő büfékocsi elhelyezkedésének és működésének engedélyezése került a testület elé.

Két arany, egy bronz Lengyelországból

Díszoklevél-átadó ünnepség a Pedagógiai Karon