in ,

V. Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napok Szarvason…

A Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézményének és együttműködő partnereinek közreműködésével szervezték meg 2023. november 20-21-én a Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és Módszertani Napokat, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében.

Az egyetem Gyakorlóintézménye és kiemelt partnerei a GFE Pedagógiai Kara, az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja hívta és várta a kétnapos programra a külhoni és anyaországbeli pedagógusokat, szakmai közösségeket, műhelyeket.

A rendezvény több szempontból is különleges alkalom volt, hiszen „munkával ünnepelte” a Gyakorlóintézmény a lezáruló, 330 millió forint összegű iskolafelújítási programját, ünnepelte és népszerűsítette a magyar tudományos életet, és a legkülönlegesebb elemeként a szarvasi campus köszöntötte Szakács Mihályné dr.-t, Marica nénit, a Gyakorlóintézmény és a Kar korábbi vezetőjét, nyugalmazott főigazgatóját, dékánját, főiskolai tanárát. A rendezvény ennek megfelelően telve volt lelkiséggel, és valódi ünnepévé lett az óvodás és kisiskolás kor pedagógiájának.

A rendezvényt Timkó János, a Cervinus Teátrum színművésze nyitotta meg énekműsorával, majd ünnepi köszöntők hangzottak el a konferencia programjához kapcsolódóan. A konferencia levezető elnöke Bíró Gyula igazgató, c.e.docens, a GFE PK Nevelés- és Társadalomtudományi Intézetének oktatója felidézte, hogy az elmúlt öt évben mintegy ezerhétszáz Kárpát-medencei pedagógus továbbképzését valósították meg, és a szervezők nagy örömére a mostani alkalommal is több száz online csatlakozó vett részt a programon, lefedve a teljes Kárpát-medencét, a konferencián jelenléttel résztvevők mellett.

Szakács Mihályné dr., mint a hazai óvodapedagógia méltán ismert és elismert szakembere köszöntötte a konferenciát – természetesen mit sem sejtve arról, hogy ez a nap előtte tiszteleg -. Azok az irányok, és megfogalmazott gondolatok, amiket a pedagógiai kar és gyakorlóintézmény korábbi vezetője a konferenciával megosztott, célt és feladatot jelent a mai óvodapedagógiának, és az iskolai nevelésnek, oktatásnak. Dr. Katona Krisztina dékán, főiskolai tanár köszöntőjében fölvezette a mai nap különleges alkalmát, és bemutatta az egyetem karának A pedagógusképzés szolgálata című köszöntő könyvét, amellyel Szakács Mihályné dr. Marica néni előtt tiszteleg az egyetem szarvasi campusa, nyolcvanadik születésnapja alkalmából. Az érzelemmel telt ünnepi pillanatok, a kar Diskurzus című tudományos folyóiratának megjelenése, az abban szereplő művészeti alkotások, köszöntő sorok és tudományos cikkek mutatják azt a tiszteletet, ami a hazai óvodai nevelés és felsőfokú óvodapedagógus képzés meghatározó személyét illeti. A Kar vezetője elmondta, hogy a szerzők írásai abc rendben kerültek beszerkesztésre, és az pedig már csak a véletlen műve volt, hogy a három írás, amely inkább az utóbbi személyes emlékeket is idéző csoportba sorolható, a kötet elején, közepén, mintegy cezúraként és a kötet végén helyezkednek el, ezzel is egyfajta ritmust adva a közöttük elhelyezkedő értékes írásoknak.

A konferencia közönsége felállva, énekelve köszöntötte Szakács Mihályné dr.-t, Marica nénit. A torta, a virágcsokor, az ajándékba kapott festmény, a köszöntő kötet csak egy-egy morzsája volt a lelkek együttrezdülésének, és számtalan egykori tanítvány, munkatárs, minisztériumi pályatárs jött el, és személyes jelenlétével is köszöntötte az ünnepeltet. Bíró Gyula, a Gyakorlóintézmény igazgatója könnyeivel küszködve köszöntötte egykori tanárát, és egy személyes impresszióval elevenítette föl azt a különleges valamit, amit a szarvasi képző és Marcia néni jelentett az egykori hallgatónak, mai pályatársnak. A tisztelgő kötet előszavából idézte:

„Másik emlékképem, hogy ülünk a hivatali gépkocsiban, és a Magyar Pedagógiai Társaság Makarenko Munkabizottságának – ejnye – ülésére tartunk, én hallgató, ő előadó. Mentorált és mentor. Beszélgetünk pedagógiáról, pszichológiáról, a pedagógusképzés jelenéről, múltjáról és jövőjéről. Elismeréssel szól mindenki munkájáról, tudva azt, hogy mi történik az óvodapedagógus képzés „fellegváraiban”: Kecskeméten, Hajdúböszörményben, Sopronban, Budapesten, tudja mi történik az óvodákban, az iskolák világában, és tudja azt, hogy az új kihívások milyen hatékony válaszokat, eszközöket igényelnek, és mi ebben a felsőoktatás, azon belül a pedagógusképzés felelőssége. És beszélgetünk szerelemről, szerelemtelenségről, a főiskolás és egyetemista lét elviselhetetlen gyönyörűségéről, megfoghatatlan könnyű-nehézségéről. Merthogy figyelt. Nemcsak rám, minden hallgatójára, és büszke volt arra, ha sikeresek munkatársai, tanítványai. Csapatot épített, műhelyt hozott létre Szarvason. A régi idők nevelőit éppúgy tisztelve és megbecsülve, mint az érkező „titánokat”. Sokak szerint keménykezűen, sokak szerint gyengéden, simogatóan. Éppen úgy, ahogy egy vezetőnek kell, hogy az általa vezetett szervezetet tartsa, és tartással ruházza fel.”

Babák Mihály, Szarvas város polgármestere köszöntőjében a történelmi Magyarország mértani közepéről üdvözölte a konferencia többszáz résztvevőjét, és elismeréssel szólt a Szarvason folyó pedagógusképzésről, az elméleti és gyakorlati munka szintéziséről, a pedagógusok szolgálattevéséről. Prof.Dr.Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora, egyetemi tanár online köszöntötte a konferenciát és résztvevőit, elismeréssel szólva a szarvasi pedagógusképzésről, és a tudomány műveléséről, népszerűsítéséről. Személyesen is köszöntötte az ünnepeltet.

A plenáris előadások keretében Dr. Pálfi Sándor tanszékvezető főiskolai tanár, dékáni referens, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának oktatója tartott az Óvodai Alapprogram tevékenységértelmezése és hatása a gyakorlatra címmel, illetve Dr. Kelemen Lajos pszichológus, Gyermekeink a változó világunkban címmel előadást.

Ezt követően online és jelenléttel az egyetem Gyakorlóintézményében négy óvodai tevékenységirányítást, és nyolc bemutató órát látogathattak meg a konferencián résztvevők, majd workshopokon elemezték a látottakat. Bemutató óvodai foglalkozást tartott: Mihály Zoltánné, Demjénné Jónás Klára, Szalbotné Kovács Mária és Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógusok, és bemutató órákat tartott: Komlósné Szirom Anita, Koppányiné Langó Zsuzsanna, Kovácsné Czékus Anikó, Kugyela Tímea, Stafira-Lovas Ilona, Balláné Tóth Krisztina vezetőpedagógusok, és Révész Éva, Stafira Árpád tanárok.

A kétnapos szakmai programot A 4Hands Band együttes koncertje, Molnár János és Nánási Attila estje zárta.

Sz.Zs.

Sükösd Attila, a Szarvasi Birkózó Egyesület elnöke, Kopasz Vendel (Vasas), Tóth Patrik, Szpisjak Bence és Völler Ákos, a Vasas birkózószakosztályának edzője.

Szabadfogású versenyen birkózóink Németországban

A Hortobágyi Bálint – Medvegy Ákos páros hozta a mérkőzést.

Erős ellenfelet fogadtak a szarvasi asztaliteniszezők