in ,

Honnan is jöttek a korai magyarok?

Langó Péter előadása a Tessedik Sámuel Múzeumban 2023. december 1-én.
Langó Péter előadása a Tessedik Sámuel Múzeumban 2023. december 1-én. (Fotó: Tatai László)

Szarka József, a Tessedik Sámuel Múzeum régésze köszöntötte az érdeklődők népes csoportját a december 1-jén tartott előadáson a Tessedik Sámuel Múzeum boszorkányos-termében. Mielőtt az aznapi előadót bemutatta volna, máris a következő heti, december 7-iki, csütörtöki előadásra hívta fel a figyelmet, ami a „Szarvason járt a király” címet viseli és Halmágyi Miklós tartja majd, szintén a Szarvas 300 kiállításhoz kapcsolódva. Ezután tudhattuk meg, hogy az aznapi, Magna Hungáriától a Körös-vidékig c. előadást tartó dr. Langó Péterhez több évtizedes, még az egyetemi időkre visszanyúló kapcsolat fűzi. Fontosnak tartotta azt is elmondani, hogy Langó Péter jász, a jászság történetével is foglalkozott, így a legjobb értelemben vett lokálpatriotizmus képviselője.

Langó Péter előadása elején világossá tette, hogy a X. századból írásos emlékekkel nem rendelkezvén (írott források a XII. századtól kezdődően vannak) ezt a kort, az akkor élők gondolkodásmódjával, kapcsolataival egyetemben, a tárgyi hagyaték mutatja be számunkra. Szarvason ezt a tárgyi hagyatékot sokan kutatták, akik közül Krecsmarik Endrét emelte ki az előadó, majd Dienes István kutatásait ismertette röviden. Képzeletünkben és a projektor kivetítőjén is megjelentek a honfoglalás-kori zablapeckek, kengyelek, karperecek. Gondolatban pillanatok alatt eljutottunk a Bizánci birodalomba a kalandozó magyarokkal, láthattuk fegyverüket az íjat és a nyilat. Majd elhangzotta kérdés: Honnan is jöttek a korai magyarok? A választ természetesen a régészek által megtalált tárgyak nyomán kaptuk meg, különös tekintettel a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban is látható régészeti leletekre. Gondolatban végigjártuk az Uraltól a Kárpát-medencéig tartó utat, s kiderült sok érdekes dolog. Egyfelől, hogy az Uralnak csak a két vége magashegység, közte pedig olyan, mint akár a Gödöllői-dombság. Az is bizonnyal állítható, hogy a honfoglalás nem tartott évszázadokig, a leletek alapján nagyjából 60 évre tehető az idő, ami alatt az Uraltól a Kárpát-medencéig értek a honfoglalók. Továbbá, hogy a finnugor és török eredet nyomai párhuzamosan is megjelennek a leletek között. Mindezek – és más elméletek – sok-sok vitára adnak okot és alkalmat. Langó Péter sajnálattal említette az orosz-ukrán háborút, ami nemcsak a területen való kutatást lehetetleníti el, hanem sok értékes régészeti területet is tönkretesz, a megbocsáthatatlan emberveszteség mellett.

A hallagtóságnak két könyvet is a figyelmébe ajánlott: a Magyarország régészeti topográfiája 8. kötetét és a Honfoglalók a békési tájakon (utóbbi ezen a linken megtekinthető).

Előadása végén Langó Péter a szarvasi polgárok segítségét kérte, hogy az általuk talált tárgyakat ne az interneten próbálják értékesíteni, hanem hozzák el a múzeumba, ezzel is segítve, támogatva a kiállításokat, s fenntartva azt az érzést, hogy a múzeum a közösségért van.

Az előadást követően meg lehetett tekinteni a Szarvas 300 időszaki kiállítást, dr. Langó Péter és Szarka József alkalmi tárlatvezetésével.

***

Dr. Langó Péter
Született: 1972, Jászberény
Állampolgársága: magyar
Foglalkozása: régész

Életpályája

Iskolái: 1999-ben és 2000-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem és régészet szakjain. 2013-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Intézetének Doktori Iskolájában summa cum laude minősítéssel védte meg doktori értekezését.

Pályafutása: 1995‒2000 között a Magyar Nemzeti Múzeum, majd 2000–2001 között a székesfehérvári Szent István Király Múzeum régész munkatársa. 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének kutatója, 2017-től tudományos munkatársa. 2012-től a BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport tagja. 2018-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészettudományi Intézetének adjunktusa, 2019-től docense.

Munkássága: Részt vett a 10. századi magyarság genetikai hátterét érintő archaeogenetikai kutatásokban, és a 10. századi éremmellékletes sírokat érintő anyagösszetételi vizsgálatokat végző nemzetközi együttműködésben. 2003-tól több regionális múzeum honfoglalás- és középkori kiállításának volt társrendezője és szakértője. 2008–2010 között a Szíriai–Magyar Régészeti Misszió munkájában volt szerepe. 2013-tól az Innsbrucki Egyetem felkérésére a Fertő-tó környéki régészeti emlékanyag kutatásában is részt vesz. Elsősorban a kora középkori és az Árpád-kori Kárpát-medence regionális kapcsolatrendszerével foglalkozik.

Elismerései: 2006 Akadémiai Ifjúsági Díj; 2006 Talentum Akadémiai Díj; 2013–2017 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa

(A wikipédia nyomán)

Tatai László

Sült pulykacomb vele sült zöldségekkel.

Sült pulykacomb vele sült zöldségekkel

Tóth Kevin és Bogyó Benedek is arannyal tért haza Németországból.

Két szarvasi fiatal is aranyat hozott Németországból