in ,

Utazás a múltba

Ebben a tanévben 2024. január 22. és február 2. között valósítottuk meg azt a kéthetes projektet, amely 6. évfolyamos tanulóinkat érintette. A projekt minden tantárgyhoz kapcsolódott, alapjául most is a történelem tananyag szolgált. Témája a török világ, a végvári harcok idejét öleli fel, a címe: „Végváraink hősei, múltunk dicső csillagai”.

Ezen időszak alatt tanulóink jobban megismerhették a 16. századi Magyarország történelmét, a végvári vitézek életmódját, illetve bővebb információt szerezhettek a török kultúráról.

Az órákon nem hagyományos osztálykeretben, hanem vegyes csoportokban, változatos munkaformákban dolgozhattak a diákjaink. A közös munka még jobban összekovácsolta a közösségeket. Ezen időszak számunkra, pedagógusoknak is jó lehetőséget nyújtott, hogy más oldalukról is megismerjük növendékeinket.

Az évfolyam tanulói megtekintették az Egri csillagok című filmet, ami segítette a magyar irodalom tananyag feldolgozását is, matematika órán az egri minaretet szerkesztették meg, rajzórán társasjátékot készítettek a gyerekek a látott film alapján. szabadidőben török édességet készítettek iskolánk konyhájában, amit aztán jó ízűen el is fogyasztottak.

A projekt keretében ellátogattunk a Tessedik Sámuel Múzeumba is, ahol előadást hallhattak Szarvas török kori emlékeiről, illetve a török kori palánkvár makettjét tekinthették meg.
A szilencium idejére csapatonként egy-egy végvár makettjének elkészítése volt a feladat. Igazán színvonalas, látványos produktumok születtek kezeik között.

Mindezekkel az ismeretekkel felvértezve, egymással együttműködve sikeresen küzdötték le az akadályokat iskolánk szabadulószobájában.

Megállapíthatjuk, hogy tanulóink sok ismerettel gyarapodhattak, változatos tevékenységeket végezhettek ebben a két hétben, szívesen foglalkoztak a török korral.

-szlovák-

Betekintésen a szakmai verseny résztvevői

A Körös Dragon SE egyik profi egysége.

Töretlen a népszerűsége a szarvasi sárkányhajós viadalnak