in ,

Útfelújítások a szentandrási testületin

Ülésezik Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2024. április 29-én.
Ülésezik Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2024. április 29-én. (Fotó: Babák Zoltán)

Nem volt kérdés a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete hétfői ülésén, amit dr. Lesfalvi Balázs alpolgármester távollétében hat fő jelenléte mellett tartottak.

Első napirendként a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkáról szóló beszámolóban Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök elmondta, április 23-ig kamatmentes kölcsönre egy kérelem érkezett, amit a bizottság támogatott, de az túl mutatott bizottsága hatáskörén, ezért azt a testület elé, annak zárt ülésére továbbították. Eseti települési támogatást 3 fő részére ítélt a bizottság összesen 18 ezer forint összegben.

Sinka Imrét egy érdekelte, a szumma, ami 292 millióra jött ki. A 2023. december 31-ig teljesült adóbevételek százalékos összetételéről Csépainé Tóth Gabriella jegyző, egyben a szarvasi adóhatóság vezetője számolt be. Eszerint 55,67 százalék származott helyi iparűzési adóból, 19,18 építményadóból, 16,3 idegenforgalmi adóból. A maradék majd 10 százalékon a magánszemélyek kommunális adója, telekadó, valamint a késedelmi pótlékokból, bírságokból, illetve talajterhelési díjból folyt be.

Az adóbevételek a megfelelő mértékben folytak be 2023-ban, 23 millióval haladták meg az előirányzott összeget, így az 108,24 százalékon teljesült.

Virág Sándor képviselő elmondta, hogy az előterjesztésben 2019-től évenkénti adónemekre bontott kimutatásból az látszott, hogy jó kondiban vannak a vállalkozások. Kiemelte az IFÁ-t, ami a 2019-es bázisév 12 milliójáról 47-re emelkedett.

Ezzel Békésszentandrás a második a megyében a vendégéjszakák számát tekintve, tette hozzá a vele szemben ülő turisztikai vállalkozókhoz intézve szavait Sinka Imre.

Május 31-ig be kell számolni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, fogalmazott a következő napirendnél Csépainé Tóth Gabriella. A terjedelmes beszámoló tartalmazza a demográfiai mutatókat, különös figyelemmel a 0-18 éves korosztályra és minden ellátást, amit az önkormányzat biztosít.

Yetik-Takács Éva intézményvezető írásban számolt be a testületnek Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Bölcsődéjének beszámolója a 2023. évi munkájáról, amit a szakbizottság ajánlásával hat igennel fogadott el a testület.

Csakúgy írásban számolt be a 2023. július 1-től a Békés megyei Központi Kórház Védőnői Szolgálataként működő védőnői szolgálat 2023-as munkájáról, ahogy Albelné Benkő Beatrix családsegítő a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatéról.

“Horgászturizmus infrastrukturális feltételeinek megteremtése Békésszentandráson” című pályázat megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztásáról szóló döntésből kizárását kérte a szavazásból Rusz Mihály, miután ő is ajánlattevő volt, mint kiderült, ő adta a legalacsonyabb ajánlatot.

A Magyar Falvak programban kiírt óvodai játszótér megvalósításához 4,085 milliós legalacsonyabb ajánlat érkezett.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatban 480 mázsa szociális tüzelőt célzott meg a település vezetése, amihez mintegy 600 ezer önerőt kell hozzárendelni. Ez két kamionnyi, így gazdaságos a szállítás.

A gazdasági bizottság nevében Virág Sándor javasolta ennek elfogadását, mint mondta, ez egy nagy segítség, erősített rá az előtte szóló Sinka Dóra szavaira.

Sporttelepi büfé üzemeltetőváltásával kapcsolatban a testület elfogadta a korábbi bérlő kérését a 30 napos felmondási határidőtől való eltekintéssel kapcsolatban, így a hónap fordulóján az meg is történt. A tél kivételével szükséges a strandnál működő büfé, jelentette ki Virág Sándor.

A Füzeskerti üdülősoron található részben aszfalt burkolatú belső út teljes szakaszát nem tudja az önkormányzat teljes egészében felújítani. Erre érkezett az ottani lakosok és vállalkozók felajánlották, hogy egy komoly önerős beruházás formájában valósítsák meg. Erre már az önkormányzat sem tudott nemet mondani.

Az István király utcai új piac előtti járda készítése kapcsán Virág Sándor elmondta, Hévizi Róbert elnök távollétében bizottsága kicsit elkanászodott, így hozzájárultak a javításához.

A Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Klub póttámogatási kérelmet nyújtott be az 52. Simon Fiala megrendezéséhez. A régmúltra visszatekintő, Békésszentandrás jó hírét országszerte vivő versenysorozat nem szakadhat meg anyagi problémák miatt, indokolta a Gazdasági és Turisztikai Bizottság nevében Virág Sándor. Sinka Dóra elmondta, hogy a támogatásokat, amik aztán nem érkeztek meg a szövetség részéről, bele lettek számolva az éves támogatási kérelembe, ezért fordult most segítségért az önkormányzathoz az egyesület.

A Békésszentandrási Református Egyházközség a tanyabusz térítésmentes igénybevételére vonatkozó kérelemmel fordult a testülethez.

Az Arany János és a Wesselényi utcák Kálvária tér mögötti szakaszának javításának anyagköltségére 485 ezer forintos keretösszeget hagyott jóvá a testület.Pótelbírálásra kérték be a belterületi utak fejlesztésére szóló terveket, amiben benne van ez a szakasz, mondta Sinka Imre. Nagyon bízik benne, hogy pozitív elbírálásban részesül, de készülve a legrosszabbra elkülönítik a keretet.

A Kodály Zoltán utca – Dr. Dunay Alajos utca útjavítási munkálataival kapcsolatban a polgármester elmondta, első etapban elkészült a kis híd, de van mg egy 20-30 méter hosszúságú szakasz, ami hiányzik, hogy azt a Dunay utcáig járda kösse össze. A lakosság kérésére lenne egy másik sáv is, ami az autók bejárását tenné lehetővé, amihez a tulajdonosok 300 ezer forint önerőt, az anyagköltséget ajánlották fel.

A kistérségi megállapodás módosítása vált szükségessé, miután a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásnak feladatellátási szerződése volt az evangélikus egyházzal a jelzőrendszeres házigondozás kapcsán, aminek a létjogosultságát a Gondosóra kivezette a gyakorlatból. Miután a település már kilépett a kistérségből, már csak tudomásulvételi döntésre volt szükség.

Több félig elhalt, balesetveszélyes fáról érkezett bejelentés, például a bölcsődéből és az ABC mellől is. Ezek kivágása előtt állásfoglalást kérnek, majd ajánlatot a munka elvégzésére. Ehhez 250 ezer forintot keretösszeget szabott a testület, ezzel felgyorsítanák a veszélyes fák kivágását.

Zárt ülésen kamatmentes szociális kérelem ügyében döntött a testület.

A Stop Band az újjáépített Pavilonba lépett fel 2024. május 1-én.

Életreszóló barátságok, örök szerelmek

A közönség megtapsolja a hazai csapatot az április 20-án a Zengő Alföld Orosházi KC-vel vívott mérkőzés lefújását követően.

Idegenben jobban ment