in

Levél a távolból

Eljutott a newjsághoz Hónig Péter közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter Babák Mihály polgármesternek az M44-es sorsát firtató levelére intézett válasza. A Miniszter Úr levele kicsit olyan, mint az eszes lány ajándéka Mátyás királynak, válasz is, meg nem is. Mindenki azt ért ki a sok bizonytalansági faktor közül, amit szeretne. Olvassa el, küldje el ismerősének, szóljon hozzá!

 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az M44-es gyorsforgalmi út megépítésének ügyében június 19-én hozzám intézett levelére a következőkről tájékoztatom:

A 2007-2013. közötti EU programozási ciklus legfontosabb közútfejlesztési feladatai 2006. második felében kerültek meghatározásra. Ezekben az M44-es út egyik szakasza sem szerepelt.

Ugyanakkor a KözOP-ról szóló kormányzati döntést megelőző társadalmi egyeztetéseken prioritást nyert a Kecskemét-Békéscsaba közötti közúti kapcsolat fejlesztése. Ennek megfelelően a 104/2007. (I.30.) Kormányhatározat tartalmazza az M44 három építési szakaszban történő megvalósítását. Tekintettel az EU források korlátozott voltára, a Kormány az „egyéb” finanszírozási formát választotta, amely a költségvetési források szűkülése miatt gyakorlatilag a PPP konstrukciót jelenti.
A PPP konstrukció alkalmazását megerősítette a 107/2008 (X.30.) OGY határozat, majd az azt követően a Hosszú Távú Fejlesztések rangsorának első három eleméről szóló 1085/2008 (XII.20.) Kormányhatározat.

Jelenleg az M44 középső szakasza áll a legjobban, amely már rendelkezik építési engedéllyel, továbbá a „Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése” költségvetési sor terhére a területvásárlások is folyamatban vannak. Így az építés műszaki értelemben 2010. évben megkezdhető lenne.
Az előkészületi munkák teljesülése azonban csak szükséges, de nem elégséges feltételt jelent a beruházás indításához. Ez utóbbi a forrásbiztosítással teljesül, amellyel kapcsolatban még kormányzati döntésre van szükség. Erre előreláthatólag az év évgén kerülhet sor. Addigra értékelhető lesz a jelenleg folyamatban lévő M3 gyorsforgalmi út PPP projektjének közbeszerzési eljárása is.

Annak tapasztalatai alapján végleges döntés hozható az M44 projekt finanszírozási konstrukciójáról, amely az építés megkezdésének időpontját is meghatározza.
Kérem Képviselő Urat, válaszomat elfogadni szíveskedjék.

2009. július 9.

Üdvözlettel:

Hónig Péter
Miniszter, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

{jomcomment}

Vélemény, hozzászólás?

Caramel, a szerény iparos

Istállóba láncolták a szarvasi férfit