in

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon

Végre. Megnyugodhatnak egyesek. Azt a bizonyos ruhát -és hozzá hasonlót- nem lehet a továbbiakban nyilvános helyen és eseményen viselni. Illetve lehet, de aki viseli az immár szabálysértést követ el és számolnia kell a szankciókkal is. Véget ér hát a rettegés, nincs több masírozás, nincs több félelemkeltő lakossági fórum. Mert hiszen ez egy szabad ország , sőt jogállam, és mint -most már- tudjuk az a bizonyos ruha, a menetelés, a lakossági fórum, mind-mind mások  jogait sérti. Ezek a mások ugyanis jognak tekintik az élősködést, a lopást, a rablást, a gyilkosságot, az útszéli lincselést, rendőrautók tőrbecsalását, szétverését, rendőrkapitányságok megrohamozását, és most már mindenki számára egyértelművé is tették ezzel az intézkedésükkel a hatalmasok, hogy ez így is van. Sőt! Immár azt is a jogrendszer részévé tették, hogy a többségnek csak az egyetértéshez -vagy maximum a hallgatáshoz- van joga, a tiltakozáshoz nincs. Legalábbis olyan ruhában nincs. Ha valakinek nem tetszik , hogy a munkát rendszeresen elkerülők és bizonyos bűncselekményeket elkövetők halmazainak feltűnően nagy a metszete, hát az lesz szíves ezt a véleményét nem a ruházatával kifejezésre juttatni. Voltak szép számmal, akik szót emeltek tehát ezekért a jogokért, teljes mellszélességgel kiállva a baltás jogsértettek mellett.

Szarvason viszont nem akadt senki az igazságszolgáltatás helyi képviselői részéről, aki azt mondta volna, hogy az , aki szamurájkarddal, többedmagával veszi magának a bátorságot ahhoz, hogy betörjön mások otthonába és ott fenyegessen kicsit és nagyot, azzal, hogy megöli, nos…..az ne sétafikáljon ebben a városban. Annak rács mögött a helye. Nem. Ez az ember(?) szabadlábon védekezik, ha folyik ellene egyáltalán eljárás. És ha netán ezek után megfélemlítve érezné magát az olyan ruhát viselőktől, ő és népes családja, akár a nyílt utcán szétverhet a szamurájkardjával egy autót a benn ülőkkel együtt. Még csak mentegetőznie sem kell, hiszen megtették ez helyette előre a szabadságjogok felkent harcosai. A fekete ruha, a bakancs, a vonulás, az ordas eszmék miatti félelem. Állítják, hogy ezek az okai annak, ha a Maslow piramis alsó szintjének trogloditái hordákba verődve lopnak, rabolnak, gyilkolnak. Ezért részükről jogos, de minimum bocsánatos bűn, ha baltát, kapát, ásót és egyéb -munkavégzésre szánt-eszközt ragadva, magukból kivetkőzve demonstrálják, hogy az emberré válás útjának mely szakaszában vannak éppen. Feltételezhetően ez a félelem kényszerítette városunk közismert lakóját is arra, hogy egy ősi japán eszközt ragadjon magához és úgy menjen követelni Békésszentandrásra a számára jogosan járó uzsorakamatot. És feltételezhetően ezt vette figyelembe a szarvasi -vagy más- nyomozóhatóság, amikor – a tettenérés ellenére-nem indítványozta az előzetes letartóztatását. De gondolom a nyomozást felügyelő ügyészség is ezt vette figyelembe, ezért ő sem tett indítványt a letartóztatásra. Vagy ha tettek is a bíróság úgy látta, hogy erre nincs szükség, ezért nem rendelte el a letartóztatást, az állítva ezzel, hogy ez a szamuráj a szarvasiakra -a történtek ellenére- nem jelent veszélyt. Ezek a hatóságok a szarvasiak biztonságát hivatottak szavatolni!

Szavatolják is, hiszen őket , az olyan vagy hasonló ruhában megjelenőket minden bizonnyal felelősségre fogják vonni. Hiszen ezek a hatóságok, az ott dolgozók tudják, hogy a szarvasiak nem az utcán szamurájkarddal sétáló, vagy terepjáróval az utat elálló, az utcát teljes szélességében tömegesen elfoglaló ártatlanoktól félnek, hanem attól a ruhától. Attól az olyantól, amelyik már majdnem teljesen olyan, mint az a másik, amelyiket azok a nagyon gonoszok hordták akkor régen és amelyik oly annyira irritálja a bodzaszedők, színesfém gyűjtők, lótartók és más szegregáltak népes táborát.

Kedves Szarvasiak! Ezentúl nyugodtan mehetnek gyermekeink akár a Kossuth téri játszótérre, a tanyán élő idősek is fellélegezhetnek csakúgy, mint a városban gyalogosan vagy autóval közlekedők és a vagyonukat, kisebb-nagyobb jószágukat féltők is. Olyan ruhába öltözött egyénekkel nem fognak találkozni, vagy ha mégis, a rend tántoríthatatlan őrei hátrahagyva a vasúti átjáróban a traffipaxot, máris ott teremnek. Mint ahogyan tették ezt rendre például a Ciprus fogadó előtti megemlékezéseken is. Akikkel találkozni fogunk legfeljebb egy ártalmatlan szamurájkardot tartanak maguknál, valahol a terepjáró hátsó ülésén. No de ez nem lehet ok arra, hogy Szarvason bárki is bármely hatósághoz forduljon.

Ha mégis akad valami, valami nagyon irritáló, valami, ami a város lakóinak többségét felháborítja akkor persze törvény adta jogunk, hogy nemtetszésünknek hangot adjunk. Néhány dologra kell közben vigyázni: olyan ruhában ne tegyük, ne legyünk túl sokan, ne mondjuk ki, hogy kik azok, akikkel problémánk van, a származásukat véletlenül se említsük.

De hát mi is lehetne ebben a békés kisvárosban, ami felháboríthatná a lakóit? Az, hogy egyesek nem dolgoznak? Válság van. Az, hogy vannak, akik generációk óta hintáztatják magukat a mások által fenntartott szociális hálóban? Rászorulók. Az, hogy egyes iskolai osztályokban néhány diák a többiek számára lehetetlenné teszi a tanulást? Speciális nevelési igényűek. Az, hogy dologidőben egyes városközponti házakból a lakók előbújnak és 10-20 fős csoportokban foglalják el az utcát? Elvégre az utca közterület. Az, hogy miközben a dolgozó szarvasiak többsége egyik napról a másikra él, vannak, akik soha nem dolgoztak, mégis, már nem házakat, hanem utcákat, háztömböket vásárolnak föl? Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Az, hogy Szarvason feltűnően sok a lótartók házaikban a lovak közé az istállóba bekvártélyozott, jellemzően lerongyolódott vidéki hajléktalan, szociális otthonlakó? Önként jöttek. Ráadásul kapnak enni is. „Gazdáik szociális funkciót látnak el.” Az, hogy az előbb felsoroltak érintettjeit számba véve minden szarvasinak azonnal feltűnik az etnikai azonosság? Merő rosszindulat. Azok, a fekete ruhások gerjesztik, ez rasszizmus, semmi alapja a felháborodásnak. A jelenleg mindenkit sújtó problémákért nem lehet felelőssé tenni egy – a többség által elnyomott – kisebbséget.

Ha jól sejtem pártállástól, pártszimpátiától függetlenül egységes a szarvasiak álláspontja abban a tekintetben, hogy a fenti problémákra nem fogadják el ezeket a ma hivatalosnak tekinthető ál liberális magyarázatokat. Ha másért nem hát azért, mert a megmagyarázás nem oldott meg még soha -és jelen esetben sem old meg-semmiféle problémát. Szerencsére azon már túl vagyunk, hogy elkendőzéssel, esetleg tagadással bárki is megpróbálja nekünk bemagyarázni, hogy az, amit nap mint nap látunk, nem is létezik.

Borsod megye iskolapéldája annak, hogy a megoldások helyett a magyarázatok gyártása, a hangjukat hallatók megbélyegzése hová vezet. Amikor egy megyét zár le a rendőrség, akkor már senki sem mondhatja, hogy egyedi , elszigetelt esetekről van szó , amit – a jelenleg kormányzók és a magukat ellenzéknek nevezők által közösen stigmatizált  – politikai szereplők saját céljaik érdekében felhasználnak. Most még idejében tehetünk valamit, ha nem akarjuk, hogy Szarvason is utcai tábortüzek égjenek és egy magát sértettnek érzett kisebbség a maga primitív módján vegyen elégtételt.

{jomcomment}

Vélemény, hozzászólás?

A szarvasi semmi ünnepe

Biztonságos nótaest