in

Elballagtak a benkások

Melegrekord ide, melegrekord oda, ha ballagni kell, ballagni kell. A hétvégén a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola nyolcadikosainak életében is lezárult egy fejezet. A jól megszokott iskolát sorsszerűen felcserélik az idegenre, ami hamarosan jó megszokott lesz, de mégis más. A ballagó diákok Molnár Istvánné igazgató vezetésével végigjárták az osztályokat, majd a rokonság kíséretében átvonultak az Evangélikus Ótemplomba, ahol személyreszólóan búcsúzott el minden végzős diáktól (amit lejjebb olvashatnak).

Az evangélikus lét nagy előnye, hogy a rendezvényeket, mint pl. egy ilyen ballagást, nem egy aszfaltozott pályán, hanem a klimatizált nézőtéren élvezhetik az érintettek. A templomban az osztályok elbúcsúztak osztályfőnökeiktől, az osztályfőnökök az osztálytól, majd átadták az ilyenkor szokásosan kiosztásra kerülő Benka-díjat, amit most Fabó Nóra kapott meg, aki az évfolyamból a legtöbb reál és humán tantárgyból szerepelt eredményesen megyei és országos versenyeken. A díjat egy évben kétszer ítélhetik oda olyanoknak, akik amellett, hogy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel végezték el a nyolc évet, iskolán kívül is öregbítették a 10 éves iskola hírnevét. Nem voltak könnyű helyzetben a bírálók, hiszen a 47 ballagóból heten feleltek meg a kritériumoknak. A hét esélyesből öten a város egyik intézményében, a Vajdában folytatják majd tanulmányaikat Reméljük, hallunk még róluk!

A díj után további ajándékokat osztottak ki azoknak, akik valamiben kítűntek társaik közül az elmúlt év során, majd mindenki mehetett egy jó pörkölt mellett megpecsételni élete legboldogabb, leggondmentesebb szakaszának lezárását, na meg a terítőt.

 

8.a osztály – osztályfőnök: Révész Éva

Almási Anita
Szerénységeddel, csendességeddel kivívtad osztálytársaid szeretetét, Te voltál mindenki kedvenc padtársa. Kitűnő eredménnyel végezted a nyolcadik osztályt.

Babák Bence
Tanulmányi és sportversenyekben rendszeresen kivetted részed, 8 éven át kitűnő tanuló voltál, így érdemelted ki a tanév egyik Benka díját. Versmondó tehetséged felfedezése Csilla néninek köszönhető.

Bae Sun Young
5 éve kerültél az osztályba, azonnal megkedveltek társaid. Mindig vidám voltál, nevetésed mindenkire átragadt. Nagyon szép eredményeket értél el matematika, kémia és magyar versenyeken. Kiváló eredménnyel végezted az általános iskolát. Tagja voltál az énekkarnak, és a színjátszó szakkörnek. 

Bakó Norbert
5. osztálytól vagy a közösség tagja, nehezen indult a beilleszkedés, de örömmel láttuk, hogy megkedveltek társaid. Tanulmányi eredményed is sokat javult, csak így tovább! A Te ötleted alapján készült a tablótok.

Bereczki Boglárka
Szintén 5. osztályban érkeztél közénk. Dráma tagozatra készültél, felkészülés során derült ki osztálytársaid számára, milyen szépen tudsz verset mondani. A futóversenyeken mindig eredményesen képviselted iskolánkat.

Bíró Renáta
Az osztály egyik versírója, gyönyörű versekkel gazdagítottad a Benka Krónikákat. Kicsi korod óta aerobikozol, fényesebbnél fényesebb érmekkel tértél haza a versenyekről. Évekig voltál osztálytitkár, amivel kivetted részed a közösségi munkából.

Buzás Levente
Mindig nyugodt gyerek voltál, nem tudtak Téged társaid kihozni a sodrodból. Nyugodt tempód reméljük szakácsként már a múlté lesz.

Csatai Edit
2 éve érkeztél iskolánkba, elmondásod szerint nagyon jól érezted magad közöttünk, mely nagy örömünkre szolgált. A rajzversenyek rendszeres résztvevője voltál, képviselted iskolánkat a vöröskeresztes vetélkedőkön is. Szívesen vállaltál közösségi munkát.

Csík Ödön 
Sajnáljuk, hogy zenei tanulmányaidat hamar befejezted, aki hallott klarinétozni igazán büszke lehetett Rád. A tanulásban néha bíztatni kellett, de az eredmény nem maradt el. Remélem, hogy a középiskolában is megtalálod a helyed, eléred célodat.

Fabó Bence
Az osztály focistája voltál, elsős korodtól csapatjátékos vagy. 1-2 évet kihagytál, hogy a tanulásra koncentrálj, de Jani bácsi örömére visszataláltál csapatodhoz. 

Fabó Nóra
Leendő „Bolyaisunk”, a reáltantárgyak tudósa, aki legtöbb tanulmányi versenyen vett részt az évfolyamon, mindig sikeresen. Nemcsak matematikából és fizikából, hanem magyar nyelvből is kimagasló eredményeket értél el, tanulmányi eredményed is kiváló. Kívánjuk, hogy a középiskolában is hasonlóan szerepelj!

Ferencz Krisztina
Szerénységed mellé nem párosult csendesség. Mindig vidám vagy szeretsz beszélni. Fogékony vagy a művészetek iránt, természet szereteted a tájleíró versek elemzésénél  mutatkozott meg.

Furár Adrienn
Az osztály egyik legkedvesebb, legbarátságosabb diákjaként fogunk Rád emlékezni. Társaidnak bármikor segítettél, a gyengébbeket korrepetáltad, szívesen választottak padtársuknak. Nyolc éven át kitűnő tanuló voltál. Gyönyörű hangoddal kiemelkedtél az énekkarból, országos énekversenyeken értél el kimagasló eredményt.

Gion Panna
Az osztály másik „ irodalmára” , gyönyörű verseiddel, prózáiddal könnyeket csaltál szemünkbe. 8 éven át kitűnő tanuló voltál, tanáraid és társaid is mindig számíthattak Rád. A hip-hop táncban értél el csapatoddal nemzetközi sikereket.

Grünwald Cintia
Kedvenc tantárgyad a biológia, reméljük a középiskolában a biológia tagozaton is megmarad és  ismereteidet tovább bővítheted. Cintia is nagyon sok érmet hozott iskolájának, városunk egyik legjobb asztaliteniszezőjeként. Utolsó évben bekapcsolódtál a színjátszók életébe is.

Hadadi Henriett
Vidám természetű, beszédes diáknak ismertünk meg. Alapvetően szerény kislány vagy, könnyen alakítottál ki barátságokat.

Hárskúti Noémi
Mondhatunk az osztály legszorgalmasabb diákjának. A tanulásban mindig pontos voltál, csak tökéletes munkát adtál ki a kezedből. A közösség bármikor számíthatott Rád, szívesen vállaltad osztályfőnököd által kért feladatokat.

Homonnai Viktória
Te is 5. osztálytól vagy tagja közösségünknek. Szerény, csendes tanulónak ismertünk meg. Kis korod óta sportolsz: aerobikozol, de mindig számíthattak rád testnevelő tanáraid az atlétika és futóversenyeken jeleskedtél.

Hruska Tekla
Az osztály hangadója, ha megszólaltál, azonnal odafigyeltek. Oszlopos tagja vagy a színjátszó szakkörnek, ahol Erika néni mindig számíthatott Rád. A sportban az aerobic mellett voksoltál, amit az idén már abbahagytál, hogy a tanulásra tudj nagyobb hangsúlyt fektetni.

Krajcsovicz Kármen
A 7. osztályban kerültél iskolánkba, nagyon csendes diáknak ismertünk meg. Sikerült beilleszkedned közénk, barátokat találtál társaid között, öröm számunkra, hogy jól érezted itt magad.

Medvegy Dóra
A vidámság, a jókedv megtestesítője, arcod mindig mosolyra áll. Bármiben számíthattunk Rád, nagyon szorgalmas tanulónk voltál, ami a tanulmányi eredményedben is megmutatkozik. 

Molnár Nelly
Diákönkormányzatunk meghatározó tagja voltál, Edit néni jobb keze. A Rád bízott feladatokat igyekeztél tökéletesen elvégezni. A színjátszó szakkör műsorainak főszereplőjeként tekinthetünk Rád és nagyon sokat segítettél Erika néninek a kicsik „pátyolgatásában”.

Pálinkás Petra
Az iskolai sportélet aktív résztvevője voltál, atlétika versenyeken és futóversenyen sikeresen szerepeltél. Igazán nem tudtál dönteni a sportok közül: kosaraztál, hip-hopoztál. Mindig tisztelettudó voltál.

Timár Benjámin
A felső tagozatra érkeztél hozzánk, hosszú ideig tartott az összecsiszolódás társaiddal és osztályfőnököddel, de sikerült. Ma már barátokra leltél és tanáraid is Rád bízhatnak komoly feladatokat. 

Tinka Norbert
8 éven keresztül kitűnő tanuló voltál, a tanulás mellett az úszásban is szép eredményeket értél el. Mindenben számíthattunk Rád, csodálatos makettet készítettél templomunkról, mellyel nagy részben hozzájárultál a helyismereti verseny kiváló eredményéhez.

Tóth Szilvia
Szorgalmas tagja voltál közösségünknek, a tanulásban mindig naprakész. A magyar nyelvi ismereteid kiválóak, teljesítményed kiegyensúlyozott volt.

Vantruba Anikó
Osztálytársaid szerint, mindig kiálltál igazadért. Csendesen, de határozottan fejtetted ki véleményedet. Pályaválasztásodban a kreativitásodra szükség lesz. 

 

8.b osztály – osztályfőnök Bencsik Tibor

Bai Rita
5. osztályban csatlakoztál iskolánk közösségéhez. Gyorsan beilleszkedtél, és csendes, tisztelettudó viselkedéseddel elfogadott tagja lettél az osztályodnak. Az osztálytársaiddal rendszerint az általad készített adventi koszorúk gyertyáinak fényénél készültetek a karácsonyi műsorokra.

Bencsik János
Kiegyensúlyozott tanulmányi munkáddal évről évre szép bizonyítványt vihettél haza. Korunk vívmányát, a számítógépet a játék mellett rendszeresen használtad ismereteid, tudásod bővítésére. Nem véletlen, hogy az angol nyelv a kedvenc tantárgyaddá vált. Ez motivált akkor is, amikor a gimnázium angol tagozatára jelentkeztél. Kívánom, hogy az elkövetkező évek során ugyanilyen eredményesen tanulj.

Csonki Antal
Kisgyermekkorodtól kezdve bizonyítottad számunkra családszeretetedet. Példaként állhattál a társaid előtt abban, hogy a mindennapi élet otthoni teendőibe hogyan kapcsolódhat be aktívan egy fiú gyerek. Számodra a pályaválasztás korán eldőlt: a sok-sok kovácsolt mesterművedre méltán voltál és vagy büszke. Kívánom neked, hogy ezzel szerezz még sok örömöt magadnak és a környezetednek.

Csonki Noémi
Csendes, szerény viselkedéseddel a lányok barátságát könnyen megszerezted. Kézügyességed, kreativitásod önmagáért beszél: kitartásodat, türelmedet bizonyítja a sok gyöngyfűzés, az osztályterembe hozott dekorációk.

Ézsiás Ágnes
A fiús osztályban, ti négyen lányok igazi kis összetartó csapattá kovácsolódtatok. Te mindig jó szívvel fogadtad, ha társaid vagy tanáraid segíteni próbáltak a tanulmányi munkádban. Szeretném, ha a következő években önállóan is megállnád a helyed a tanulásban és egyéb iskolai elfoglaltságban is. 

Gömöri Viktor
Körülötted mindig történt valami. Éles eszednek köszönhetően, a kevés tanulás mellett is jó eredményeket értél el. Az iskolai farsangi műsorok hiteles főszereplőjévé váltál. Kívánom, hogy egyéni stílusodat, jó humorodat őrizd meg az elkövetkező években is.

Kisalbert Imre
Jóravaló, segítőkész gyereknek ismertünk meg. Bármikor számíthattunk rád akár technikusként az iskolai rendezvényeken, akár ha erős kéz kellett valahova. Mindannyiunk számára emlékezetesek a farsangi főszerepek, amelyeknek még a dramaturgiájához is számtalan megvalósítható, jó ötletet adtál. 

Kiss Dávid
Abban a szerencsés helyzetben lehettél, hogy a családod 3. fiúgyermekeként a bátyáidhoz hasonlóan neked is Tibi bácsi volt az osztályfőnököd. Kisebb korodban nehezen viselted a kötöttséget, de a jó szó mindig meggyőzött. Most pedig érett, komoly fiúként bocsájtunk utadra.

Kondacs András
Mindenki Banduskája, akit az osztály óvott, védett, szeretett. Az iskola által szervezett valamennyi kiránduláson, táborozáson részt vettél. Eljutva így hazánk sok szép tájára, mely majd bizonyára tanulmányaidat is segíteni fogják.

Kovács Attila
Igaz, hogy csak 3. osztályos korod óta vagy benkás, ennek ellenére nagyon megkedveltek a társaid. Szemedben mindig mosolygás csillog, igazi mókamester voltál és maradtál. Tibi bácsi kéréseinek mindig készségesen tettél eleget. Kívánom, hogy jó kedved, vidám természeted a további életednek is velejárója legyen.

Kovács Balázs
A tanulásban alapvetően mindig pontos, precíz, megbízható voltál. Többször vettél részt tanulmányi versenyeken, irodalmi műsorokban, sőt a sportba is bekapcsolódtál. A gimnázium matematika tagozatára jelentkeztél, és képességeid alapján elvárom, hogy ott is szépen álld meg a helyed.

Krsnyak Sándor
A tanulásban te is mindig jeleskedtél. Megbízhatóságod, pontosságod elismerést érdemel. Ügyes voltál a sportban is: labdarúgásban és atlétikában is. Stúdiósként több éven át bízhattuk rád a műsorok technikai lebonyolítását. Országunk természeti értékeit a kirándulások, táborozások alkalmával te is megismerhetted. Reméljük, ezek az élmények sokáig megmaradnak az emlékezetedben.

Magyar Zoltán
Komoly, megfontolt fiatalember vagy. Valószínűleg ezek a tulajdonságaid terelgettek téged a művészetek irányába. Rajzpályázatok állandó részt vevőjeként sok díjat, elismerést szereztél magadnak és ezáltal iskoládnak is. Reméljük, hogy ezután is mindig lesz lehetőséged arra, hogy érzéseidet, gondolataidat ilyen formán is kifejezhesd.

Nagy Csilla
Kisdiákként a harsányság, cserfesség jellemzett. Mára már visszafogottabbá, komolyabbá váltál. A család számodra is nagyon sokat jelent. Felnőtthöz illő megbízhatóságod miatt igazi támasz vagy a családtagjaid számára.

Pljesovszki Csaba
Nyolc éven keresztül osztályelső voltál a tanulmányi munkában. Csendes, tisztelettudó viselkedésed követendő példa lehetett társaid előtt. A tanulásra fordított idődet jól kiegészítetted kedvenc sportoddal, a focival. Olyannyira, hogy még Spanyolországban is játszhattál, ami felejthetetlen élmény maradhat számodra.

Rostás Ernő
Az elért tanulmányi eredményedet jó szorgalmadnak köszönheted. Sokoldalúságodat mutatja, hogy a labdarúgás mellett, ahol gólkirályként is ünnepeltek, irodalmi rendezvényeken is szívesen vállaltál szereplést. Ebben az évben a képzőművészetek, a rajz terén is bizonyítottad tehetségedet.

Rostás Lajos
A nyolc év alatt kiemelkedő tanulmányi munkád mellett aktívan sportoltál. A labdarúgás életed részévé vált; egészen az országos szintű Diákolimpiai II. helyezésig jutottál a csapatoddal. Egyéni teljesítményedet pedig az elnyert legjobb mezőnyjátékos cím is mutatja. Emellett a szavalóversenyek és iskolai műsorok állandó szereplője voltál.

Schmidt Dávid
Te vagy a gyorsaság mintaképe. No, nem a futóversenyeken, hanem iskolai mindennapjaidban: mindig elsőként adtad be a dolgozataidat, krétáért te futottál le leghamarabb a portára. Talpraesettségednek köszönhetően, a közösségi munkába mindig szerepet kaptál.

Szrnka Zoltán
Tanulmányi teljesítményed kiegyensúlyozott volt. Öröm számomra, hogy megtaláltad azt a sportágat, melyben kiemelkedő eredményeket érsz el: kajakban országos szinten II. helyezéssel dicsekedhetsz. Pályafutásodat nyomon követjük, és remélem, hogy a nevedet még sokszor hallhatjuk sportesemények közvetítésekor.

Vetési Dávid
Te vagy az, aki a legtöbbet változtál előnyödre a négy év alatt. Feladatvállalásban, közösségi munkában élen jársz. Pályaválasztásod különleges, ahol a komolyság, a becsületesség, a fegyelem alapvető feltétel.

Vélemény, hozzászólás?

Droglabort találtak a miskolci rendőrök Szarvason

Fejlődő evangélikusok