in

A tehetség szolgálatában

101216benka

101216benkaA teremtett világ ugyanannak a Bölcsességnek a munkája, aki a Bibliában szólít meg bennünket. Mindaz, amit úgy ismerünk, mint matematika, fizika, történelem, kémia, biológia, egyetlen kéz alkotása.

„Akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba  vetett hit hirdetésére.” (1 Tim 3,13)

Az egyházi iskolába járó diákok lehetősége, hogy az iskolai évek alatt megismerjék azt a sokféleséget, mely teremtettségünkből, hitünkből fakad. A keresztény pedagógusok hitvallása szerint, Isten talentum nélkül senkit sem indít el az életbe.

Mi, pedagógusok csodálatos feladatot kaptunk: a családokkal együtt gondozzuk a gyermekekben rejlő tehetséget. A tehetség megnyilvánulása szerteágazó. Intézményünkben, sok ügyes tehetségígéret gyermek nevelődik. Vannak akik kiválóan tudnak énekelni, verset szavalni, fogalmazni, sportolni, táncolni, festeni, gyöngyöt fűzni. Rendkívül fontosnak tartjuk a korai tehetséggondozást, ami alapokat ad, képességeket erősít.

Óvodánkban egy nyertes pályázatnak is köszönhetően tehetségműhely–foglalkozásokat biztosítunk a kicsinyek számára. Kiemelt helyet kap a zenei, képzőművészeti, mozgásos foglalkozások szervezése, amelyek jól kiegészítik az intellektuális irányultság erősítését szolgáló szellemi oktatás területeit (dramatikus játékok, sakk).  A komplex fejlesztés kiscsoportos formában történik. A tevékenységek sokszínűsége a képességek egyéni kiteljesedését teszi lehetővé. A kreativitás, a tehetség megmutatkozik a legkülönfélébb képességek területén.

Az iskolai tehetséggondozás legbejáratottabb útja a diákok versenyekre való felkészítése, amely felöleli a megyei, országos tanulmányi és a sport versenyeken való megmérettetést. Tehetséggondozó munkánk nem lenne teljes, amennyiben nem vennék figyelembe a művészi tehetséggel megáldott tanulóink fejlesztésének lehetőségeit, előcsalva belőlük az alkotókészséget. Nevelőtestületünk örömére szolgál, hogy az utóbbi évben nemzeti feladattá vált a tehetséggondozás. Közös gondolkodásra, feladatvállalásra ösztönzi mindazokat, akik elkötelezettjei ennek az ügynek.

„TANULVA TANÍTANI”
Iskolai tehetséggondozás
A Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában
Azonosító szám: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0047
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai  Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A sikeres pályázaton közel 20 millió Ft támogatást nyert iskolánk.  Az eddigi megvalósítás a terveknek megfelelőn alakult. A nevelőtestület szakmai továbbképzéseken vett részt. A Szülők Akadémiája előadássorozat bepillantást biztosított a tehetséggondozás területeibe, melyek érintették a tehetség felismerésének lehetőségeit, a korai tehetségfejlesztést, az óvoda-iskola átmenet segítését, a tehetséggondozás törvényi hátterét, a család szerepét a tehetséggondozásban.

A tehetségkutató Ki mit tud? című rendezvényen kreativitásukat, alkotó kedvüket, előadói képességüket mutatta be 80 diák 7 kategóriában, többek között: éneklésben, zenélésben, versmondásban, táncban. Bemutatkozott három művészeti csoportunk: néptáncosok, színjátszók, mazsorettesek.

A következő félévben is folytatjuk az iskolai komplex tehetséggondozó programot. Azok a diákok, akik szeretnék megtanulni a kutatómunka, az önképzés adta lehetőségeket, a „Hírességeink” – tanórán kívüli tevékenységbe kapcsolódhatnak be hat témakörben.

Tavasszal rendezzük meg a régiós Ki mit tud? tehetségkutató versenyt. Folytatjuk a hálózatépítést más, határon túli Tehetségpontokkal is. A záró konferencián kiállítást szervezünk diákjaink igényes alkotásaiból. A tehetséggondozó nevelőknek meghatározó szerepük van abban, hogy a gyerekekben meglévő kíváncsiságot mozgásba hozzák, s a motiváltságot aktív tevékenységgé alakítsák.  Figyelünk a diákjainkat foglalkoztató problémákra, közös gondolkodásra ösztönözzük őket, a keresztény értékrend, a hagyományok, a lélek ápolására buzdítunk.

Segítjük őket abban, hogy a kultúrát, az igényességet válasszák, találják meg a nagy tehetségek, a példaképek maradandó alkotásaiból az útmutatást életükben.

Ismerjék fel azokat az értékeket, amelyek a tudás megszerzése mellett a lélek gazdagodását is segítik.

Molnár Istvánné,igazgató, szakmai vezető
Benyóné Török Éva, projektmenedzser

Vélemény, hozzászólás?

101216tiszk

Nem a munkanélküli-képzés a cél

101217babaneni_1

Posztumusz levél Babának