in

Tehetséggondozó Műhely Iskola és Óvoda

110104benka
110104benkaA mi intézményünk számára is lehetőség nyílt arra, hogy 2010. március 30-án aláírjuk azt a támogatási szerződést, melyben 1,4 M Ft-ot kaptunk tehetséggondozó műhelymunkánk támogatására.

Az óvodai tehetségműhely foglalkozások a zenei és a pszichomotoros képességek fejlesztésére irányultak. A fejlesztéshez szükséges eszközöket a pályázati keretből tudtuk biztosítani. Differenciáltan foglalkoztunk a gyermekekkel, a mindennapos zenei élmény mellett 33 tervszerűen felépített zenei és mozgásos foglalkozás anyaga került megvalósításra. A programba bevont gyerekek egy év alatt megtanultak 15 magyar gyermekjáték dalt, 4 mondókát, nagyobb hangterjedelemben képesek énekelni, tisztán, jól artikulálva – a kezdőhang átvételével tudják folytatni a dalokat. Módszereink a differenciálás mellett a mélységben és tartalmilag történő gazdagítás, dúsítás voltak. A játékosság, együttműködés, cselekvéstapasztalás, beszélgetés, pozitív értékelés hatékonyan segítette elő a tervezett célok megvalósulását. A megfigyelés módszerét alkalmazva nyomon követtük minden gyermek zenei képességének fejlődését, a kiinduló és elért állapotot írásban rögzítettük nemenkénti megosztásban. A RAVEN intelligencia teszttel vizsgáltuk a gyerekek általános intelligenciáját, a bementi és a kimeneti mérések mutatják a fejlesztés eredményét.

“A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.”
(Szilágyi Domokos)

A tehetséggondozás ügye kiemelt nemzeti feladattá vált. Egyre több lehetőségük van az intézményeknek, hogy pályázatok útján anyagi forrást találjanak a tehetséggondozó programok megvalósításához.

110104benkaA mi intézményünk számára is lehetőség nyílt arra, hogy 2010. március 30-án aláírjuk azt a támogatási szerződést, melyben 1,4 M Ft-ot kaptunk tehetséggondozó műhelymunkánk támogatására.

Az óvodai tehetségműhely foglalkozások a zenei és a pszichomotoros képességek fejlesztésére irányultak. A fejlesztéshez szükséges eszközöket a pályázati keretből tudtuk biztosítani. Differenciáltan foglalkoztunk a gyermekekkel, a mindennapos zenei élmény mellett 33 tervszerűen felépített zenei és mozgásos foglalkozás anyaga került megvalósításra. A programba bevont gyerekek egy év alatt megtanultak 15 magyar gyermekjáték dalt, 4 mondókát, nagyobb hangterjedelemben képesek énekelni, tisztán, jól artikulálva – a kezdőhang átvételével tudják folytatni a dalokat. Módszereink a differenciálás mellett a mélységben és tartalmilag történő gazdagítás, dúsítás voltak. A játékosság, együttműködés, cselekvéstapasztalás, beszélgetés, pozitív értékelés hatékonyan segítette elő a tervezett célok megvalósulását. A megfigyelés módszerét alkalmazva nyomon követtük minden gyermek zenei képességének fejlődését, a kiinduló és elért állapotot írásban rögzítettük nemenkénti megosztásban. A RAVEN intelligencia teszttel vizsgáltuk a gyerekek általános intelligenciáját, a bementi és a kimeneti mérések mutatják a fejlesztés eredményét.

A gyerekek érzelmi nevelésére is rendkívül jó hatással voltak a gazdagító programok, hiszen a dalanyag válogatás komplexen segítette a vidám – szomorú,  élénk – nyugodt érzelmi dimenziók fejlődését. Bízunk abban, hogy a jövőben is folytatva, gazdagítva tehetséggondozó munkánkat egyre több kreatív, zeneileg művelt, jó mozgású óvodás folytatja iskolánkban tanulmányait.

„A magyart is tanulni kell, még születet magyarnak is.
Ha nem csiszolja újítja folyamatosan, berozsdásodik.”
(Kodály Zoltán)

Az iskolai tehetséggondozó műhelymunka kiváló lehetőséget nyújt mind a diákoknak, mind a tanároknak  abban, hogy a tehetséggondozásban szívós akarattal, az együttműködés kerüljön a középpontba.

A program megvalósítása során igyekeztünk a gyermekek adottságaira, érdeklődési körére építeni.   Úgy fejlesztettük diákjainkat, hogy a foglalkozásokon megszerzett tudásuk a gyakorlati életben is teljesítmény képes legyen.

A programban a tantárgyakon belül a gondolkodási műveletek erősítésére, a kreativitásra, az alkotásra, a tapasztalati anyagok feldolgozására egy komplex témakört dolgoztunk ki. Fontosnak tartottuk, hogy felébresztve kíváncsiságukat, a diákok motiváltak legyenek, aktivizáltuk őket az önművelésre, kutató munkára. 60 óra állt rendelkezésünkre a témakörök feldolgozására.

A program zárása után méréseink tükrében azt állapíthatjuk meg, hogy a beválogatott diákok haladási tempója gyorsabb lett, növekedett a tantárgyi területeken megjelenő tudásmennyiség, javult a szövegértésük, erősebben jelentkezett a közösség motiváló ereje. A diákok kedvet kaptak feladatok készítéséhez, saját tapasztalataik útján látták meg, hogy a mindennapjainkat nem élhetjük kommunikáció és matematikai tudás nélkül. Fejlődött az angol nyelvű beszédkészségük, a kreatív kommunikáció, a lexikai tudás, a kooperációs készségük.

Elindultunk egy olyan úton, hogy az intézményünkbe járó gyerekek valamennyien lehetőséget kapnak arra, hogy tehetségük kibontakozzon. Fontos, hogy legyen bennük kitartás, akarat, elkötelezettség a továbbiakban is.

„A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg tanítványaival,
Hanem megmutatja nekik, hogyan arassák le saját gondolataik gyümölcsét.”
(Kahlil Gibran)

Molnár Istvánné
igazgató

Vélemény, hozzászólás?

110103monoszkop

A szocializmus diszkrét bája

Mobiltelefon lopásért elzárás büntetés