in

Bővült az ótemplomi felnőttképzési paletta

110701evang

110701evangMegrendezésre került a Köztes-tapasztalatátadó konferencia a Liget Wellness és Konferencia Hotelben Szarvason az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség, mint Akkreditált Felnőttképzési Intézmény szervezésében.

Folyamatos a munka és a képzés az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Felnőttképzési Központjában. 2011. június 30-án bemutatásra került a Munkaerőpiaci kulcskompetenciák oktatói kézikönyve a két DVD mellékletével együtt egy disszeminációs konferencia keretében. A rendezvény vendégei sok érdekes információt hallhattak a kiadványról a szerzők tolmácsolásában illetve részletes betekintést nyerhettek az uniós projekt keretében végzett munkafolyamatokba. Kézbe kaphattak egy programfüzetet is, melyben olvashattak a megvalósult képzésekről illetve a Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztője képzésről (PL-5683). Ez a program 2011. július 28-án indul a Tessedik Sámuel utca 24. szám alatt található Felnőttképzési Központban. A szervezők várják a diplomával, az abszolutóriummal vagy államvizsgával már rendelkező érdeklődőket is.

Ez az uniós projekt az Új Magyarországi Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, mint közreműködő illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató szervezet segítségével valósul meg.

Az Egyházközség a támogatási szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint az Európai Szociális Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. és 8. jogcímcsoport Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesült.    

A 2010. március 1-e óta folyó projekt 39. 998. 480 forintos anyagi hátterét tehát a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. 4. 3-08/2 „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések – B komponens” tárgyú, 2009. 07. 07-én elnyert sikeres pályázat biztosítja. Mint az elnevezéséből is kiderül, a korábbi években szerzett tapasztalatokat felhasználva, újabb lehetőségekkel bővíti a magyarországi felnőttképzési palettát. A projekt pontos címe: „Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség foglalkoztatást elősegítő innovatív felnőttképzési módszereinek disszeminációja az EQUAL program tapasztalatai alapján” Programazonosító száma: TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0025

A fent említett „Munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztője” képzés (PL-5683) programjának célja, olyan kezdő szakemberek alapszintű képzése, akik munkájuk során, az általunk kiválasztott hat munkaerő-piaci kulcskompetencia területén (kommunikáció, állampolgári ismeretek, tanulástechnika, kulturális kompetencia, matematika, informatika) képesek lesznek a munkaerőpiacon hátrányban lévő, onnan kiszoruló, vagy kiszorult munkavállalók fejlesztési szükségleteit meghatározni, valamint az elvárt mértékű fejlesztést végrehajtani, és mindezt a munkaerőpiac, az egyén, valamint a csoport igényeinek, lehetőségeinek, adottságainak figyelembe vételével.

A képzés szerves részét képezi a konferencián bemutatott közel 500 oldalas, DVD mellékletet is tartalmazó kézikönyv csoportokban történő használatának bemutatása is. A DVD mellékletek elkészítésében önkéntes statisztaként közreműködtek: Balázs Sándor, Csányiné Szarka Ilona, Kis Ernőné, Kiszely Angéla, Megyeri Pálné, Megyeri Tímea, Németh Katalin, Rafaj Pálné, Szabó Szilvia

A projekt munkatársai ez úton is köszönik a kiadvány elkészítéséhez kapcsolódóan a vállalkozóknak, szakembereknek a rugalmas, gyors és színvonalas munkavégzését.

A TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0025 projekt munkatársai

Elérhetőségek:
Ótemplomi Evangélikus Egyházközség
5540 Szarvas, Vasút u.10.
www.tessedik.hu
info@tessedik.hu
+36 66 216 006

Munkatársak:
Lázár Zsolt projektvezető +36 20 824 4211
Keszthely Barbara szakmai vezető +36 30 603 1249
Laczi Anikó projektasszisztens +36 20 824 9521

Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45., C. épület
www.esza.hu
eutamogatas@esza.hu
Tel.: 06 30 968 5526
Fax.: 06 1 273 2580

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu

Vélemény, hozzászólás?

110630szakorvosi

Szakorvosok új köntösben

110701jobbik

Sportolna a Jobbik