in

Levél a tanácsnoknak

120120birogyula

Bíró Gyula a tanév eleje óta tölti be a SZIE Gyakorló Intézményének igazgatói posztját. Korábban a SZIE Pedagógiai Karának jogelődjénél, a Tessedik Sámuel Főiskolán, végzett, ahol a Hallgatói Önkormányzat elnöke, vezető tisztségviselője is volt. Már akkor agilis fiatalembernek ismerhettük meg, akinek mindenről kialakult véleménye volt. Az előzmények ismeretében mérsékelt meglepetéssel vettük tudomásul, hogy szeptembertől ő igazgatja a Gyakorlót. A HÖK-elnökként eltöltött idő, úgy néz ki, jó gyakorlat volt a komolyabb kihívásokra való felkészülésben, mert szeptember óta alig van hét, hogy ne halljunk az általa vezetett intézményről. A korábban egy nagyobb intézményt igazgató vezetővel, most egy Földesi Zoltán tanácsnokhoz írt levél kapcsán találkoztunk.

120120birogyula

– A közelmúltban levelet intéztél Földesi Zoltán képviselőhöz, amiben kérted, hogy azt, a városban szóbeszédként terjedő hírt hivatalosan is cáfolja, miszerint a Gyakorlóintézményt be fogják zárni, sőt, nyolcosztályos iskolává szeretnétek bővíteni. Miből gondolod, hogy jó helyre, a hal fejéhez címezted a leveledet?
– Mint azt több médiában is cáfoltuk – jómagam és a Kar dékánja -, hogy az intézményt nem fenyegeti a bezárás, sőt azért is értetlenül álltunk a minden évben felröppenő információk előtt, mert most folyik az előkészítése – tanügyigazgatási és gazdasági – a nyolc osztály indításának, egy bölcsődei csoport feltételei megteremtésének. Földesi Zoltánt egy kulturált, kultúrát és művelődést szerető és ismerő, az oktatás közéletében résztvevő szakembernek ismertem meg, és mint a bizottság vezetője többször is betekintett és figyelemmel kíséri a Kar és a Gyakorlóintézmény magas színvonalú munkáját. Olyan embert kívántam megszólítani, aki testközelből is ismeri a város közoktatását, felsőoktatását és aktív résztvevője, szereplője és alakítója is annak. Intézményünk elismeréssel nyilatkozik mindannyiszor a többi intézményben folyó szakmai munkáról és törekvésekről. Természetes az, hogy az itt dolgozó harmincöt fő munkáját és a ránkbízott több, mint kétszáz szarvasi gyermek egzisztenciáját és változatlan magas színvonalú szakmai szolgáltatását, szolgálatát, a polgári értékrendnek megfelelően kötelességem védeni, illetve azokat a tévinformációkat cáfolni, amelyeket “suttogó propagandának” tartok és bárki részéről is érkezzék etikátlannak vélek. A “szellemi környezetszennyezés” egyik intézménynek sem tesz jót, függetlenül attól, melyik fenntartó tartja fönt, legyen az a városban egyházi, önkormányzati, kisebbségi önkormányzati vagy felsőoktatási intézmény által működtetett közoktatási intézmény.

-Manapság a beiskolázás előtt álló gyermek lesz a legkeresettebb cikk az oktatásban. Sajnos ezt a keresletet nem lehet kínai importból kielégíteni. Korábban sokkal könnyebb volt egy-egy iskolának megtölteni az osztályokat, padokat, míg ma sajnos az a tendencia, hogy egyre kevesebb gyerek születik. Ehhez hozzájárul az, hogy Szarvason igen erős bázison áll a Szlovák, ereje teljében van az evangélikus Benka, ami a felsőjének most kapja meg a Székelyt, és most újítják fel a Petőfit, így a három intézmény képes lesz teljesen felszívni Szarvas beiskolázás előtt álló gyerekeit. Mellettük ne feledkezzünk meg a “kisgimiről” sem, ami a felsőben lép be a képbe. Ezeket tudva, nem úgy tűnik, hogy zárt kapukat döngettek azzal, hogy a felső felé növekednétek?
– Azt gondolom, hogy a jó oktatás, a minőségi szakmai munka közel sem kereslet nélküli. A versenytársak jók, de a minőségfilozófiám szerint a jó egy pillanatnyi állapot és fokozható. A “kisgimi”, vagyis a hat-, nyolcosztályos gimnáziumi képzés gyökeres átalakuláson megy keresztül, ami hagy nyitott kérdéseket. Abban a képzési formában a gyakorlós gyermekek nagy létszámban vettek részt. Jelenleg minden osztályunk jó létszámú és megteremtjük annak a lehetőségét, hogy szülőink választásának megfelelően nálunk folytathassák tanulmányaikat. Szerintem tudunk meglepetés okozni és hasonlóan magas szolgáltatást nyújtani a felső tagozaton is. Az évfolyamonként egy osztály indítása pedig nem gondolom, hogy “közellenséggé” kellene, hogy tegyen bennünket. Én hiszek a “versenyben”, az ideológia-mentes oktatásban, az értékelvű polgári gondolkodásban és innovatív pedagógiában. Azt ne felejtsük el, hogy gyermekeink nem azért választottak felső tagozatban másik iskolát, mert elégedetlenek voltak a szolgálatainkkal, szolgáltatásainkkal, hanem azért, mert nem volt biztosítva a kimenet. Ennek megoldáa jelentősen alakíthatja az iskolaválasztást a jövőben.

A Felújításhoz még egy parányi “gondolatmorzsát” szeretnék megosztani az olvasókkal. A mindenki által ismert Indiana Jones filmek egyike Az utolsó kerszteslovag címet viseli. A hőn áhított és titokzatos bibliai tárgy a Szent Grál a tét, amely az örök élet lehetőségét hordozza magában, annak aki iszik belőle. A kemény mozzanat a választás. A főhősnek választania kell. Választani a rengeteg ragyogó és káprázatos serleg közül. Aki tiszta szívvel és nem a szemével lát az a puritán és külsejében fényét veszetett serlegben is meglátja az “Istenit”, a tisztát, a erőset. Az értéket, az értékeset. Tehát nem a külcsín, hanem a belbecs alapján választanak a szülők bármely iskoláról, óvodáról legyen is szó. A külső bármikor megváltoztatható egy sikeres pályázattal. Talán nem titkos, hogy mi is készülünk egy energetikai és rekonstrukciós pályázatra. De ami pótolhatalan és pályázatokkal nem pótolható az az ember és az emberi tudás és felhalmozott “értéktár”.

– Ezen felújítás-pályázat-külcsíny körüli gondolatmeneted hallatán könnyen előkerülnek a csatabárdok, mert azért arra Szarvas kollektíve büszke, hogy az iskoláink rendben vannak. Fiatalos vehemenciával véded az iskoládat és szemmel láthatóan van elképzelésed is az intézmény jövőjéről is. Az elmondottak alapján úgy látszik, tudod, mit csinálsz, többnek kell mögötte lenni, mint a HÖK-elnökség alatt szerzett rutinnál. Honnan a tapasztalat, az elkötelezettség?
– Semmiképpen ne kerüljenek felszínre azok a csatabárdok, mert a mondandóm nem a méltán elismert és színvonalas eddigi beruházásokra vonatkozott, csak arra kívántam rávilágítani, hogy egy-egy intézmény több, mint szép épület, jó felszereltség, hanem szellemiség. És a szellemiséget nem épületekben mérik. Ebben pedig mindegyik szarvasi intézmény erős. Erre utaltam, hogy nehogy félreérthető legyek. Valóban elismerésre méltó a fenntartók akarata és cselekvése, amely a tárgyi infrastruktúrát illeti. Bizonyosan a Gyakorló fenntartóját is illeti dícséret, hiszen bár még az épületfelújítás várat magára, de a felszereltségünk korszerű és modern. A tanítóképzés meg is követeli ezt tőlünk.

Én a szarvasi főiskola után, a szakértői szakvizsgát követően etika, ember- és társadalomismeret szakon végeztem az egyetemen, de mindig úgy gondoltam vissza Szarvasra és a Karra, hogy rengeteg sok a pedagógus hivatáshoz szükséges tudással, emócióval és szellemi többlettel ruházott föl, aminek része volt a Gyakorlóintézmény és része az itt dolgozó főiskolai oktatók. Pályám tizenegy évéből hetet igazgatóként dolgoztam, rengeteg innovációval, kollegális együttműködéssel és gyermek-szülő és pedagógusbarát élménnyel, amit azért hagytam hátra, hogy a felsőoktatás és közoktatás szorosabb kapcsolatát erősítve, saját elméleti és gyakorlati publikációmat, eredményeimet felhasználva, részt vehessek a jövő “piacképes” pedagógus ideáljának kiművelésében. Én örömmel veszem, hogy intézményünk nemcsak múltjában, de jelenében is magas színvonalú terepe a pedagógusképzésnek, és ez a rendkívül sok sebből vérző szakma – talán már látva az alagút végét – újra társadalmilag megbecsült és talán anyagilag is elismert szegmense lehet a társadalomnak. Nagyon jó azt látni, amikor a mi kisgyermekeink örömmel szaladnak oda a főiskolai hallgatókhoz, óvodapedagógus és tanító jelöltekhez és rengeteg érzelmi kötelék alakul ki, ami ennek a szakmának elengedhetetlen mozzanata.

– Utolsó kérdés. Érkezett reakció Földesi Zoltán tanácsnoktól?
– Tanácsnok Úr korrektségét dícsérnem kell, mert folyamatos diskurzust folytat a város minden intézményével. Írásbeli visszajelzést nem vártam, mert elnök úr minden alkalommal megtiszteli a Kart és a Gyakorlóintézményt, amikor meghívást kap. A helyi televíziók műsorából tudom, hogy nem csak eljutott hozzá a levelünk,de meg is fogalmazta annak üzenetét a helyi oktatáspolitikának,intézményfenntartóknak.

Folder Gallery Error: Unable to find the directory tartalom/reklamures.

Vélemény, hozzászólás?

120121liszi

Terem a kultúrfelelősnek

120123karate

Edzőtáboroztak Szarvas ifjú karatésai