in

Búcsú az Újtemplomtól és Szarvastól

120308laczi

120308laczi2012. március 4-én, istentisztelet keretében búcsúzott el a Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközségtől Laczi Roland és családja. Engedjék meg nekem, hogy mivel Istennek hála, ennek a családnak én is része lehetek, elkövetkezendő soraimat egyes szám első személyben írjam le.

Megtisztelően sokan jöttek el erre az eseményre, a megannyi kedves ember és gondolat, valóban emlékezetessé tette ezt a vasárnapot.

A prédikáció után az Ótemplomi Gyülekezet népes énekkarának szolgálatával kezdődött a köszöntők sora, majd a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola 6. b osztályos tanulói verssel köszöntötték hitoktatójukat. Lázár Zsolt emlékezett vissza a másfél évvel ezelőtti iktatási istentiszteletre és kívánt további áldott szolgálatot a „jó szomszédnak”. Ezután a 4. b osztály adta át kedves ajándékát, akiknek minden együtt töltött napközis és hittanóráért hálás vagyok.

Jó érzés volt hallgatni Babák Mihály polgármester úr szavait, aki nagyra értékelte azt a munkát, amit férjem az elmúlt évben a rá bízott gyülekezetért és a békességért tett.

Az újtemplomi gyülekezet nevében Molnár Pál és Galát Jánosné búcsúztak el, megköszönve a közös munkát, és megajándékozva bennünket Korbely István gyönyörű festményével, melyen a templom és a parókia látható.

Gandhi szerint „a jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük.” Sok emberrel dolgozhattunk együtt az elmúlt másfél évben, kemény hónapok vannak mögöttünk, amelyben megtapasztalhattuk szintén az ő szavainak igazságát: „ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd.”

Isten új utakra vezet bennünket tovább, de mindannyiunknak azt ígéri Ézsaiás próféta könyvében: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

Álljanak itt még az igehirdetés utolsó szavai búcsúzóul: „Az elmúlt másfél év alatt a feladatok és a küzdelmek által sokat tanultam. Hálás vagyok mindazoknak, akik segítségemre voltak, és szeretettel vettek körül engem és a családomat. Most eljött a búcsú pillanata. Őszintén kívánom a gyülekezetnek, hogy találják meg a megnyugtató békességet és egységet.”

Erős Vár a Mi Istenünk!

Laczi Anikó

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

120308chovan

Aprajafalváról jelentjük

120310vajda

Elröppent 210 év