in , ,

Elmentek, elmentek…

130506vajda

Hosszú útra indultak szombaton a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium végzősei. Ők az elsők, akik búcsúznak iskolájuktól mióta az egyházi fenntartás alá került.

Szebb környezetet nehéz találni egy ballagáshoz, mint a Víziszínpadunk, de  méltóságteljesebbet és praktikusabbat sem könnyű az Evangélikus Ótemplomnál, ami évszázados vastag falaival légkondicionálóként funkcionál a forróságban.

A köszöntők sorát Madarász Géza egyházmegyei felügyelő nyitotta, aki útravalóul azt mondta a gyermekkor és felnőttkor fordulópontjához érkezőknek, hogy nem az a lényeg, hogy mi történik az életükben, hanem az, hogy az Jézus Krisztus neve által történik majd.

Dankó Béla 26 éve vajdás végzősként ült, akkor még a gimnázium udvarán, virággal a kezében, és hallgatta a szónokok sorát. Számára külön öröm, mondta, hogy itt lehet, immár búcsúztatóként.

Polgármesterünk, Babák Mihály nem csak a végzősöket, hanem egyúttal az édesanyákat is köszöntötte. A ballagók tarisznyájába azt a kívánságot  tette útravalóul, hogy sose hagyja el őket a hit, a remény, a szeretet, a tenniakarás és a tudásvágy.

A végzős évfolyam tagjai Turcsányi Áron előolvasásával esküt tettek, hogy nem felejtik el, honnan jöttek, majd az iskolazászlót is a harmadikosok kezébe adták.

Végezetül Kitajkáné Szántai Mária, az iskola igazgatója búcsúzott az elsőként evangélikus gimnáziumban végzett évfolyamtól, majd átadták az iskola díjait a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákoknak.

A Vajda-díjat Szirony Dóra 12.B osztályos tanuló kapta, aki a négy év alatt kitünő, jeles tanulmányi eredményt ért el tantárgyi dicséretek sokaságával, emellett a sportban is jeleskedett. Benka-díjban részesült Demeter Viktória (12.J). Viktória tanulmányi munkája a 8 év alatt példaértékű volt. Végig kitűnő, jeles eredményt ért el. Benka-díjat kapott Jancsó Ildikó (12.B) is, aki tanulmányi eredményével szintén kiemelkedett társai közül, hiszen négy éven keresztül végig kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A Szőnyi-díjat Korda Valentina (12.A) érdemelte ki. Ő négy éven keresztül jeles, szorgalmas tanuló volt. Tanulmányait biológia tagozaton folytatta, és ebben az irányban is kíván továbbtanulni. Az id. Oláh Miklós-díjat Keresztúrszky Zita 12.B osztályos tanuló kapta a sport területén elért kiemelkedő eredményeiért. Művészeti Díjban részesül Kinyik Flóra (12.B) táncművészet terén elért sikereiért. Szintén Művészeti Díjban részesül Basilides Kinga 12.A osztályos tanuló, aki a képzőművészet területen nyújt kimagaslót. A Gasztonyi-díjat Demcsák Dávidnak (12.J) ítélték, aki német nyelvi tanulmányok terén kiemelkedő tanulója volt az iskolának. Dr. Nádor Jenő-díjat kapott Fülöp Csaba 12.B osztályos tanulós az informatika tantárgyban elért kiemelkedő eredményéért.

A tantestület további három tanulót kívánt kiemelt könyvjutalomban részesíteni. Demeter Vivien (12.B) kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért, valamint a testvériskolai kapcsolatokban végzett aktív tevékenységéért, Goller Imola (12.A) példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkájáért, Turcsányi Áron (12.A) pedig földrajz tantárgyban elért kiemelkedő eredményeiért kapott elismerést. Végül Babák Mihály polgármester saját felajánlású díját Pusztai Mátyásnak (12.J) adta át.

Az ünnepet megtisztelték jelenlétükkel a 60 éve végzett osztály tagja, valamint a vajdás öregdiákok is.

Vélemény, hozzászólás?

130506kajak

Egy sportlegenda Szarvason

130506tanc

Ma van a Táncház napja