in

Málenkij robot – régi történelmi adósság megfizetve

Erdős Norbert
Erdős Norbert

Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott parlamenti kezdeményezésére az Országgyűlés az érintettek javára módosította a 1945 és 1953 között tartós szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló törvényi szabályozást.

A II. világháborút követően a választási csalással és politikai erőszakkal uralomra jutott kommunista rendszernek számos hazai ellenzője akadt. Őket az akkori államhatalom módszeres megtorlásban részesítette. A helyzetet súlyosbította az, hogy a Magyarországot megszálló szovjet csapatok a magyar államszervek tudtával és jóváhagyásával a szovjetunióibeli munkaerőhiány részbeni pótlására, a kollektív bűnösség nem létező elvének elgondolása alapján ártatlan magyar állampolgárokat (magyar és főként német nemzetiségűeket) hurcoltak rövidebb-hosszabb idejű munkaszolgálatra (málenkij robotra) a Szovjetunióba. Elhurcolt, szerencsétlen sorsú nemzettársainknak sok szenvedést kellett átélniük ezekben a táborokban, sokan lelték halálukat a nehéz fizikai munka és az embertelen körülmények miatt, és azon kevesek, akiknek megadatott a hazatérés, testileg-lelkileg megnyomorodva, betegségekkel küszködve tértek haza.

A Mezőberényből málenkij robotra elhurcoltak, de minden kárt szenvedett magyar ember érdekében vállalta az érintettek ügyének képviseletét a mezőberényi Kisari Miklósné, aki levélben kereste meg a törvényalkotókat, köztük Erdős Norbert országgyűlési képviselőt, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat.

A folyamat kezdetekor a törvényi szabályozás úgy szólt, hogy a három évnél rövidebb ideig tartó szabadságelvonást szenvedettek kártérítő juttatásban nem részesülhettek. Ugyanakkor számos olyan kárt szenvedett egykori üldözött él még ma is, akik szabadságelvonása hosszú volt ugyan, de a három évet éppen nem érte el. Erdős Norbert, átérezve az üldöztetést szenvedettek problémáját, felkarolta az ügyet és az egykori üldözöttek közreműködésével is sikerült a Parlamentben elfogadtatnia, hogy a Kormány az érintettek javára módosítsa a tartós szabadságelvonást szenvedetteknek járó juttatások feltételeit.

A törvényi szabályozás változása szerint, a 267/2000. (XII.26.) kormányrendeletet módosító 116/2013. (IV.19.) sz. kormányrendelet immár az egy évet elérő szabadságelvonást szenvedett egykori üldözöttek számára is lehetővé teszi a kárpótló juttatás kifizetését, amelynek összege 1 és 3 év között havi tizenötezer Ft, 3 és 5 év között havi harmincezer Ft. Ha a juttatásra jogosult személy időközben elhunyt, túlélő házastársa akkor jogosult az előzőekben említett összegre, ha az elhurcolt legalább három évet, vagy annál hosszabb időt töltött málenkij roboton.

A tartós időtartamú szabadságkorlátozást elszenvedetteknek a kormányrendelet alapján saját jogon, illetve házastársi jogon járó juttatás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól igénylőlap kitöltésével és benyújtásával igényelhető. Az igénylőlapok letölthetők a http://beta.onyf.hu/m/pdf/18-760-002-6_sajat.pdf és a http://beta.onyf.hu/m/pdf/16-760-011-5_hazastars.pdf címekről.

Az érintettektől kapott visszajelzések alapján tudható, hogy valamennyien elégedetten fogadták a Kormány emberséges intézkedését és nem csak a juttatások mértéke miatt. Az üldözést szenvedettek úgy gondolják, a jelenlegi Magyar Kormány az előző politikai rendszer és a rendszerváltás utáni kormányok helyett is cselekedve régi adósságot törlesztett azoknak, akik az embertelen kommunista rendszerek áldozataiként ártatlanul, hazájukat szerető igaz hazafiakként szenvedtek halált, rokkantságot és éltek meg sok szenvedést.

Puskalövések Csabacsűdön

Puskalövések a sportpályán

Együttműködésből pagoda és köztéri pad született