ban/ben

Málenkij robot – régi történelmi adósság megfizetve

Erdős Norbert
Erdős Norbert

Erdős Norbert országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott parlamenti kezdeményezésére az Országgyűlés az érintettek javára módosította a 1945 és 1953 között tartós szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló törvényi szabályozást.

A II. világháborút követően a választási csalással és politikai erőszakkal uralomra jutott kommunista rendszernek számos hazai ellenzője akadt. Őket az akkori államhatalom módszeres megtorlásban részesítette. A helyzetet súlyosbította az, hogy a Magyarországot megszálló szovjet csapatok a magyar államszervek tudtával és jóváhagyásával a szovjetunióibeli munkaerőhiány részbeni pótlására, a kollektív bűnösség nem létező elvének elgondolása alapján ártatlan magyar állampolgárokat (magyar és főként német nemzetiségűeket) hurcoltak rövidebb-hosszabb idejű munkaszolgálatra (málenkij robotra) a Szovjetunióba. Elhurcolt, szerencsétlen sorsú nemzettársainknak sok szenvedést kellett átélniük ezekben a táborokban, sokan lelték halálukat a nehéz fizikai munka és az embertelen körülmények miatt, és azon kevesek, akiknek megadatott a hazatérés, testileg-lelkileg megnyomorodva, betegségekkel küszködve tértek haza.

A Mezőberényből málenkij robotra elhurcoltak, de minden kárt szenvedett magyar ember érdekében vállalta az érintettek ügyének képviseletét a mezőberényi Kisari Miklósné, aki levélben kereste meg a törvényalkotókat, köztük Erdős Norbert országgyűlési képviselőt, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat.

A folyamat kezdetekor a törvényi szabályozás úgy szólt, hogy a három évnél rövidebb ideig tartó szabadságelvonást szenvedettek kártérítő juttatásban nem részesülhettek. Ugyanakkor számos olyan kárt szenvedett egykori üldözött él még ma is, akik szabadságelvonása hosszú volt ugyan, de a három évet éppen nem érte el. Erdős Norbert, átérezve az üldöztetést szenvedettek problémáját, felkarolta az ügyet és az egykori üldözöttek közreműködésével is sikerült a Parlamentben elfogadtatnia, hogy a Kormány az érintettek javára módosítsa a tartós szabadságelvonást szenvedetteknek járó juttatások feltételeit.

A törvényi szabályozás változása szerint, a 267/2000. (XII.26.) kormányrendeletet módosító 116/2013. (IV.19.) sz. kormányrendelet immár az egy évet elérő szabadságelvonást szenvedett egykori üldözöttek számára is lehetővé teszi a kárpótló juttatás kifizetését, amelynek összege 1 és 3 év között havi tizenötezer Ft, 3 és 5 év között havi harmincezer Ft. Ha a juttatásra jogosult személy időközben elhunyt, túlélő házastársa akkor jogosult az előzőekben említett összegre, ha az elhurcolt legalább három évet, vagy annál hosszabb időt töltött málenkij roboton.

A tartós időtartamú szabadságkorlátozást elszenvedetteknek a kormányrendelet alapján saját jogon, illetve házastársi jogon járó juttatás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól igénylőlap kitöltésével és benyújtásával igényelhető. Az igénylőlapok letölthetők a http://beta.onyf.hu/m/pdf/18-760-002-6_sajat.pdf és a http://beta.onyf.hu/m/pdf/16-760-011-5_hazastars.pdf címekről.

Az érintettektől kapott visszajelzések alapján tudható, hogy valamennyien elégedetten fogadták a Kormány emberséges intézkedését és nem csak a juttatások mértéke miatt. Az üldözést szenvedettek úgy gondolják, a jelenlegi Magyar Kormány az előző politikai rendszer és a rendszerváltás utáni kormányok helyett is cselekedve régi adósságot törlesztett azoknak, akik az embertelen kommunista rendszerek áldozataiként ártatlanul, hazájukat szerető igaz hazafiakként szenvedtek halált, rokkantságot és éltek meg sok szenvedést.

Tetszett a cikkünk?

Puskalövések Csabacsűdön

Puskalövések a sportpályán

Együttműködésből pagoda és köztéri pad született