in ,

Testületi A-tól Z-ig

Tizenkét napirendi pontot és közel harminc bejelentést tárgyalt május 21-i soros testületi ülésén Szarvas város képviselő-testülete. Elsők között elfogadta a 2014. évi zárszámadásról szóló rendeletet, ill. az önkormányzat vagyonrendeletének módosítását. Ez utóbbi melléklete már feltünteti az újonnan vásárolt vagyontárgyakat, vagyis aktualizálja a település vagyonát.

Egyhangúan szavazta meg az önkormányzat a helyi közlekedést lebonyolító Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolóját. Mint elhangzott, a 2014-es évben a helyi járati menetrend a korábbiakhoz képest nem változott. A szolgáltatást a városban 28 megállóban lehet igénybe venni, amelyet a szarvasi és a regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott 22 autóbuszvezető lát el. Az év során négy késés fordult elő, ebből egyetlen a szolgáltató hibájából. A menetjegyek és bérletek ára nem változott.

Tárgyalta a testület a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. mérlegét és a 2015-ös üzleti tervét, a Történelmi Emlékút Közalapítvány, a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány és a Körös-menti Turisztikai Egyesület éves beszámolóját, valamint a Cervinus Teátrum művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft. tavalyi tevékenységét és erre az évre vonatkozó terveit. Az önkormányzat valamennyi beszámolót pozitívan értékelte.

A legterjedelmesebb – hat szervezet közreműködésével készült – beszámoló a 2014. évi gyermekélelmezési és jóléti feladatok ellátására vonatozott. A képviselői hozzászólások a gyermekekről való felelősségteljes gondoskodást erősítették, amely a városban fokozottan jelen van. Emellett azonban hangsúlyozták a család elsődleges szerepét.

A főbb bejelentések között elsőként a Közbeszerzési Szabályzat módosítása szerepelt. Engedélyezte továbbá az önkormányzat a következő nevelési évre az óvodai csoportok számát, és munkavállalói létszámcsökkentésről határozott. Ez azonban nem jelent elbocsájtást, két óvodapedagógus és egy dajka kérte a nők 40 évvel történő nyugdíjazását, 1 fő pedagógiai asszisztens pedig szeptembertől bölcsődei feladatokat lát el. Folytatódik az iskolatej program, amelyet a következő tanévre is elfogadott a testület.

A Szabadság utcán megtörténik az aknafedlapok cseréje, amelyet az Alföldvíz Zrt. közel 6 millió Ft-ból – a rekonstrukciós keret terhére – valósít meg.

Engedélyezte a képviselő-testület a Romkocsma vendéglátói előkertjének kiépítését, amely küllemében és jellegében is harmonizálni fog a természetes és épített környezettel.

A képviselő-testület döntött egy defibrillátor beszerzéséről 800 ezer Ft értékben, amely a városháza portáján kerül elhelyezésre. A készülék szükség esetén bárki számára igénybe vehető lesz, a jövőben pedig több hasonló berendezést terveznek vásárolni.

Az önkormányzat határozott arról is, hogy a KOMÉP Kft. a Dózsa úti Óvoda udvarában burjánzó, gyerekekre veszélyes maklóra sövényt távolítsa el. A testület e célra pluszforrást biztosított.

Támogatta az önkormányzat a Cervinus Teátrum által beszerzésre kerülő 1100 db háttámlás széket, amelyek a Vízi Színházban kerülnek elhelyezésre. A beszerzés, szállítás és szerelési munkálatok összköltsége 5 millió 255 ezer Ft, a megvalósítás határideje pedig június 10-e.

Zárt ülésen több megvásárlásra szánt ingatlanról tárgyalt a képviselő-testület, cél hiányában azonban valamennyit elutasította. A Ruzicskay György Közalapítvány zárómérlegét és vagyonfelosztását ugyancsak elfogadták a képviselők, amelyet a jövőben a Tessedik Sámuel Múzeum üzemeltet. Zárásul felhatalmazást kapott a város polgármestere és a jegyzője a Corvinus Egyetemmel történő tárgyalásra, amelynek célja az arborétum önkormányzati tulajdonba történő vétele.

Vélemény, hozzászólás?

Jól szerepeltek az aerobikosok a bajnokságon

Grivalszki Tamás és Kós Benedek is duplázott a maraton bajnokságon