in ,

Elkészült Szarvas Fenntartható Energia Akcióterve

Szarvas természeti adottságai, a már megtett lépések és a városvezetés elkötelezettsége lehetővé tette, hogy Szarvas európai összehasonlításban is kiemelkedő, 40%-os kibocsátás-csökkentési célt vállaljon 2020-ig, mellyel hivatalosan is a klímaváltozás egyik élharcosa lett Európában.

A 2012-ben nemzetközi Napkorona-bajnok Szarvas városának képviselő-testülete úgy döntött, hogy Magyarország úttörő városainak egyikeként idén májusban csatlakozik a klímaváltozás megelőzésében példát mutató Európai Polgármesterek Szövetségéhez. A csatlakozással minden település vállalja, hogy Fenntartható Energia Akciótervben mutassa be a cél eléréséhez szükséges lépéseket. Az Akciótervet a budapesti Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ készítette el.

A Fenntartható Energia Akcióterv felméri a település energiafogyasztását, a szén-dioxid-kibocsátás alakulását, és ez alapján javasol intézkedéseket. A cél tehát, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használatának növelésével legalább 20%-kal csökkentse a település területére jutó szén-dioxid-kibocsátást 2020-ig.

A helyzetelemzésből kiderült, hogy Szarvason a földgáz a legtöbbet használt energiaforrás, és hogy a lakosság több energiát fogyaszt egy évben, mint az összes szarvasi cég és az intézmények együttvéve. A lakossági fogyasztás döntő részben a fűtéshez köthető, így az épületek hőszigetelése, nyílászáró-cseréje az első intézkedések között kell, hogy szerepeljen. A szén-dioxid-kibocsátás több mint háromnegyede a földgáz- és áramfogyasztás miatt történik, és bár itt is a lakossághoz kötődik a legtöbb kibocsátás, ebből a szempontból a cégek, közintézmények szerepe már jelentősebb. Összességében tehát kiemelendő az energiatakarékosság, a hatékony eszközök használata és az épületek korszerűsítése, a tájékoztatás és a megújuló energiaforrások használata. A közlekedés környezetterhelése igen jelentős Szarvason, elsősorban a 44-es főút miatt, amelyen igen nagymértékű a kamionforgalom.

Szarvas igen szerencsés helyzetben lévő település, ugyanis természeti adottságai számos megújuló energiaforrás hasznosítását teszik lehetővé: jó földjeinek köszönhetően a biomassza, elhelyezkedésének köszönhetően a napenergia, geológiájának köszönhetően pedig a geotermikus hőenergia is nagy mennyiségben áll rendelkezésre, melyek felhasználása már meg is kezdődött.

A településen már számos lépés történt, amely hozzájárul az Akcióterv céljaihoz. Szarvas méltán lehet büszke a már megvalósult intézményi épületkorszerűsítésekre és napelemes beruházásokra; korszerű, új LED-es közvilágítási rendszerére; jól kiépített bicikliút-hálózatára; a településen működő két, lakossági és ipari geotermikus távhőrendszerére; valamint Európa egyik legnagyobb biogáz-üzemére, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezek a beruházások máris nagy szerepet játszanak a káros kibocsátások csökkentésében.

Ezeken túl azonban számos olyan intézkedésjavaslatot vázol fel az Akcióterv, amelyek részben a már elindult folyamatokat, terveket folytatva – pl. közvilágítási rendszer korszerűsítése, épületkorszerűsítés, geotermikus hőszolgáltatás kiterjesztése –, részben új szektorokat (lakosság, szolgáltató szektor) aktívan és tudatosan bevonva céloznak meg energiahatékonysági vagy megújuló alapú beruházásokat.

Mindezeket alapján a számítások szerint a 20%-os kibocsátás-csökkentési célt meghaladva annak kétszeresét, 40%-os csökkentést is elérhet a város, melyet a Képviselő-testület 2015 júniusában elfogadott.

A célok eléréséhez mindenképpen szükség van nem csak az önkormányzat, de a lakosság, valamint az ipari és szolgáltató cégek együttműködésére, aktív részvételére is – ám ennek már igen szép hagyománya van Szarvason. A változásoknak köszönhetően:

• a település könnyebben hozzáférhet majd pályázati forrásokhoz;

• tartósan csökkenthetők az önkormányzati, lakossági és ipari rezsiköltségek;

• megújuló energiaforrások használatával a település függetlenebbé válik az energiahordozók világpiaci árától;

• tisztább és élhetőbb lesz Szarvas városa.

A kiemelkedő célszám nem csak a városvezetés elkötelezettségét jelzi: a kedvező adottságok mellett a szarvasi lakosság, a cégek, a szolgáltatók már érzékelhető pozitív hozzáállása és aktív hozzájárulása is biztosította a döntéshozókat arról, hogy Szarvas az egyik legalkalmasabb hazai település arra, hogy magasabb vállalásával példát mutasson más magyarországi és európai településeknek is.

Fergeteges vígjáték Bezerédi Zoltánnal és Gulyás Attilával

Irma néniért égtek a gyertyák