in , ,

Befejeződtek az érettségi vizsgák a Vajdában

Szuhaj György és Tóth Fanni

Június 15-én kezdődtek meg a szóbeli érettségi vizsgák a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban. A sort a 12.B-sek kezdték, majd az A-sok folytatták és 24-én a J-sek vizsgáival fejeződött be az érettségi vizsgaidőszak. A sikeres írásbeli vizsgák után ebben a tanévben 66 tanuló állt az érettségi bizottságok elé. Középszinten 66 tanuló érettségizett, és többen választották egy-egy tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgát, hogy így gyarapítsák felvételihez szükséges pontjaikat. 37 emelt szintű vizsga született. Mi sem bizonyítja jobban tanulóink tudását, felkészültségét, mint az a tény, hogy 9 kitűnő és 9 jeles érettségi bizonyítványt osztottunk ki. A kitűnő bizonyítványt kapott tanulók a vizsgabizottság általános dicséretében részesültek. Összesen 72 tantárgyi dicséret született, a legszebb feleletet adott, illetve legjobb írásbeli munkát készített tanulók kaphatták ezt az elismerést a bizottságtól.

Elmondhatjuk, hogy 12-es tanulóink komolyan vették a felkészülést, ugyanis iskolánkban az érettségi tantárgyak átlaga középszinten 4,32 lett, míg emelt szinten 4,85. Büszkék lehetünk tanítványainkra, akik emelt szinten is nagyon szépen teljesítettek, például maximális pontot értek el a szóbeli vizsgákon biológia, kémia, matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem vagy idegen nyelv tantárgyakból és magukénak tudhatják a vizsgabizottság dicséretét. Nagyon örülünk, hogy az érettségin kapott osztályzatok átlaga a legtöbb tantárgynál meghaladja a 4-es átlagot, sőt egy-két tantárgyból csak 5-ös érdemjegy született. Az emelt szintű nyelvi vizsgákon elért jeles eredmény mellé egy középfokú nyelvvizsgát is kaptak a tanulók. Az informatika jelesért pedig 13 tanulónak ECDL vizsgabizonyítvány is jár.

Az előrehozott érettségi szabályai megváltoztak, sokkal kevesebb tárgyból tehető. Tanulóink közül így is 13-an tettek előrehozott vizsgát idegen nyelvekből, egyikük kettőből is. A 10 középszintű érettségi átlaga 4,8, míg a 3 emeltszintű előrehozott vizsga 5 lett.

Nyelvvizsgákon is jól teljesítettek érettségiző tanulóink. Összesen 60 nyelvvizsga született a három osztályban, 10 felsőfokú és 50 középfokú angol, német illetve olasz nyelvekből. Ez azért is nagyon fontos, hogy a továbbtanulásnál jelentős plusz pontokat kapnak tanulóink nyelvvizsgáik után.

Most folynak a pontszámítások: elegendő lesz-e a pontunk a műszaki, orvosi, fogorvosi, jogi, gazdaságtudományi egyetemekre? Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja számítását, és szeptemberben újult erővel vághat neki a következő kihívásnak.

A felvételi szabályai a jövőben szigorodnak, de a fenti eredmények tükrében nyugodtan tekintünk a jövőbe, hiszen tanulóink és kollégáink láthatóan meg tudnak felelni a kihívásoknak.

A kiváló eredményekhez gratulálunk! További sikeres tanulmányokat kívánunk tanulóinknak!

Kitajkáné Számtai Mária (igazgató)

Régi filmdalok szálltak a víz fölött

Mesterségek tábora a szarvasi Székelyben