in ,

Javult az esélyegyenlőségi helyzet Csabacsűdön

Molnár József és Kasikné Csík Zsuzsanna

Idén először módosította a 2015. évi elfogadott költségvetését Csabacsűd képviselő-testülete. Az indoklásból kiderült, hogy 2.920 ezer Ft-tal nő az állami támogatások előirányzata, és módosultak a működési célú és a közhalmi bevételek is. Több mint 80 millió Ft-tal növekszik a működési bevétel is, mely részben a szennyvízberuházásból keletkező visszatérítésből, részben pedig bérleti díjból származik. Mintegy 5,5 millió Ft-tal nő a felhalmozási célú támogatási bevétel, de nagyságrendileg 6,5 millió Ft-tal csökkennek az felhalmozási célú pénzeszközök.

A kiadási oldalon a személyi juttatások, járulékok, dologi és egyéb működési célú kiadások, az ellátottak pénzügyi juttatásai, valamint a felhalmozási kiadások változásai indokolják a módosítást. A testület a módosítást 646 millió 489 ezer Ft főösszeggel fogadta el.

Az ülésen felülvizsgálták a két éve tárgyalt esélyegyenlőségi programot is. Áttekintették, mit sikerült a korábban feltüntetett 23 pontból megvalósítani. Ezek egyike az akadálymentesítés, amely több helyszínen, így a Művelődési Házban, az orvosi rendelőben és az egészségházban is megtörtént. Lépéseket tettek a fiatalok és idősek közti találkozásban – kemenceépítés – és az egészségprogramban, ill. az informatikai tájékozódásban is.

Az egészségügyi szűrések terén – rajtuk kívülálló okokból – kisebb hátralépés történt, mivel a vizsgálatok helyszínét az ÁNTSZ szigorította. A közfoglalkoztatási programok ellenben segítik a nők elhelyezkedését, a település szociális rendelete pedig az adóság kezeléshez járul hozzá. Az óvodában új közösségi helyiség került kialakításra, ami a gyermekek szocializációs feltételeit javítja.

– A programból kitűnik, hogy mennyi mindent tett a település a célok elérése érdekében – fogalmazta meg hozzászólásában Surina Györgyné képviselő.

Döntöttek a képviselők a HCCP program felülvizsgálatának előkészületéről is. A beérkezett árajánlatok közül a kedvezőbbet, Dr. Márkné Vízi Ildikó minőségbiztosítási szaktanácsadóét fogadták el, bruttó 200 ezer Ft értékben.

Egyhangúan határoztak arról is, hogy nemrégiben vásárolt rendezvénysátrakat – szállítással és felállítással együtt – térítésmentesen biztosítják a testvértelepülés számára. Mindemellett megelőlegezik az ugyanitt megrendezésre kerülő nemzetiségi gyermektáboron résztvevők utazási költségeit, amely Csata település pályázati elszámolását követően megtérítésre kerül.

A bejelentések között szavazott a testület arról, hogy járművet biztosít a polgárőrségnek a célból, hogy július 18-án képviselhessék a községet a Békés Megyei Polgárőr Napon.

Vélemény, hozzászólás?

VIP jegy a rászorulókért

Dózsa-monológ Bartus Gyulával