in ,

Fókuszban a képviselők: Földesi Zoltán

Földesi Zoltán

Folytatjuk közéleti rovatunkat. Ahogyan eddig is tettük, áttekintjük a képviselők választások óta elvégzett munkáját. Fő célunk, hogy az egyén személyes látásmódját is megismertessük, és rávilágítsunk, mit tettek a város fejlődése érdekében. A sorban negyedikként Földesi Zoltán önkormányzati képviselővel beszélgettünk.

– Gyakran hangoztatott álláspontja, hogy helyben várospolitikát kell folytatni. Vannak mégis olyan kérdések, amelyeket kritikusan, esetleg némi ellenérzéssel szemlél?

– Azt a politikát, amit a FIDESZ-KDNP művel ebben az országban, rendkívül kártékonynak tartom. Nem kormányzás folyik, hanem PR-tevékenység. Az egész arról szól, hogy elfedje a valóságot, vagyis azt, hogy szétlopják az országot. Pénz ugyanis csak 2020-ig van, 12 ezer milliárd Ft-ot lehet ez idő alatt szétosztani. Azt látom, hogy a saját klientúrájukat építik ki. Az ezt követő 30 évben – függetlenül attól, ki kormányozza az országot – a mindenkori vezetésnek csak akkora mozgástere lesz, amennyit ez az ország addig az időpontig elért. Helyben azt az elvet vallom, hogy minél több forrást kell idehozni, ezzel a város jövőjét megalapozni, ill. a ma élőket szolgálni. Épp ezért nagyon bánt, hogy a kormányzat elvette az önkormányzati hatáskörök több mint felét. Csak arra van pénzünk, amely a kötelező feladatok elvégzésére elegendő.

– Ötödik ciklusát kezdte önkormányzati képviselőként. Mit tekint a legfontosabb megoldandó kérdéseknek?

– Három nagy problémája van ennek a városnak. Az egyik az infrastruktúra, vagyis az M44-es út hiánya. Azért van rá szükség, mert összefügg a foglalkoztatással, a fiatalok elvándorlásával és a munkahelyteremtéssel. Minden más csak duma. Egy biztos: nem telepszik le vállalkozás egy olyan vidékre, ahol az út minősíthetetlen. Ha nem épül meg az út, Békés megyének annyi. A másik gond a demográfiai helyzet, vagyis a lakosság idősödése. A város egyre inkább egy „nevelőegyesületté” kezd válni. Megszüljük és felneveljük a gyermekeinket, majd kirepülnek. Nő az inaktív lakosság aránya is, és ez nemcsak a roma lakosságot érinti. Egyre több az olyan munkaadó, aki nem talál megfelelő, szakképzett munkavállalót.

– A véleményét jellemzően nem rejti véka alá. Így történt ez akkor is, amikor az oktatásügyben kialakult szegregációra és diszkriminációra mutatott rá. Mennyire van ez jelen a városban?

– Azt olvastam, hogy ember és ember között nincs nagy különbség. Az egyetlen különbséget az adja, hogy kinek volt jó iskolája. Magyarul a szülő azzal tud segíteni a gyermekének, hogy a lehető legjobb oktatást biztosítja számára. Az intézmények speciális és innovatív képzéseket kínálnak, amiben a Fő téri iskola – a kiváló pedagógusok ellenére – le van maradva. A szülő a lábával szegregál, aminek következtében ez utóbbiba túlnyomórészt hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, és roma gyerekeket íratnak be. Mivel versenyhelyzet van az intézmények, a vezetők „erőszakosan” befolyásolják a szülőket, hogy hova írassák be a gyermeküket. 17 év óta először fordult elő az is, hogy a testület részéről senki sem volt a Fő téri iskola évzáróján. Én – polgármester úrral együtt – a Gál Ferenc főiskola diplomakiosztóján vettem részt ebben az időpontban. A 12 képviselőből távolmaradásának üzenetértéke van. És bár harmóniáról beszélünk a képviselő-testületben, ezen a területen nagy gondokat látok.

– Ahogy mondani szokták, egy fecske nem csinál nyarat. Ennek ellenére vannak olyan ügyek, melyekben személyesen tudott előrelépést eszközölni?

– 1994 óta veszek részt a város munkájában, de nem szeretnék kiemelni semmit. Nagyon sok mindenhez volt közöm, amik között a legnagyobb sikernek az oktatási intézmények felújítását tekintem. Lekötött források mellett kevesebb lesz a mozgástér a jövőben. Egyszerre leszünk szegények és gazdagok. Számos ingatlan fog az ölünkbe hullani, amelyeknek meg kell találni a funkcióját. A fejlesztések ebben a ciklusban inkább a gazdaságra irányulnak majd, ami nem lesz olyan látványos. Ezt jól kell kezelnie az önkormányzatnak a lakosság irányába. Látok egyfajta feszültséget is a város vezetésében, ami nem politikai pártok között alakult ki, hanem személyi összetételből fakad. Jó lenne, ha a városi egyénileg megválasztott képviselői nem csupán a szavazáskor haladnának egy irányba, hanem személyesen és városi rendezvényeken is elérhetőek lennének. Én nagyon szeretem ezt a munkát, és amíg lehetőségem van rá, tenni kívánom.

Vélemény, hozzászólás?

Üzenet 1.0

Egy felnőtt világbajnoki ezüstöt hozott Homonnai Luca