in ,

Új helyen ülésezett a képviselő-testület

Giricz Katalin, Hodálik Pál és Lohr Gyula

Hogy tetszik az új hely? – tette fel napirend előtt a kérdést Babák Mihály. Szokatlan, hangzott a válasz, mely részben az elrendezésére, részben pedig a méreteire utalt. Első nyilvános ülését tartotta a képviselő-testület a Szabadság út 36. alatt, a Lengyel-palota épületében, ami egyben a költözés befejezését is jelentette.

Döntés született arról, hogy a képviselők hordozható számítógépet vehetnek át térítésmenetes. Ezt egyfelől a kor követelményei, másfelől költségtakarékossági okok is indokolták. Elkészült Szarvas Város Óvodáiról és Bölcsődéjéről a beszámoló, amely tartalmazta egyebek mellett a személyi és tárgyi feltételek alakulását, a gyermeklétszámot és a gazdálkodást. Ebből kitűnik, hogy az óvoda létszám – a gyermekek csökkenő létszáma miatt – némi csökkenést mutat (123 fő), a bölcsődében ez kereken 60 fő. A gazdálkodása stabil, a szülők elégedetten vélekednek a nevelői-oktatói munkáról.

Tatai László, a Szarvas és Vidéke felelős szerkesztője beszámolt a lap 2015. évi működéséről. Mint elhangzott, a példányszámcsökkenés tavaly megállt, csekély növekedés tapasztalható. A digitális megjelenéssel együtt a lap 6500-7000 olvasóhoz jut el hetente. Jövőre minimális áremelést terveznek: az áruspéldányok 210 Ft-ba kerülnek, az előfizetők pedig 143,14 Ft-ért juthatnak a laphoz.

A 20 bejelentés között szerepelt pl. fedezet biztosítása a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíjra. Itt három projekt – a Lengyel-palota, a Vízi Színház és a városrehabilitáció – kapott helyet. Az önkormányzat bruttó 247.650 Ft-ot szavazott meg az utóbbi támogatására.

Felülvizsgálták a rendelési időket is. A háziorvosok bevonásával tartandó konzultáció célja, hogy 8 és 16 óra között mindig legyen elérhető orvosi ellátás a településen.

Az Alkotmány utcai sportcsarnok karbantartási munkálataira 4,5 millió Ft-ot különítettek el, amelyet a belső küzdőtér teljes festésére, újralakkozásra, valamint 20 db műanyag ülőke cseréjére fordítják.

A testület elrendelte a Vasút utca 51. számú ingatlan bontását, ami a jövőben fejlesztéseknek adhat teret. A Szarvasi Női Kézilabda Klub részére 1,5 millió Ft áthidaló támogatást szavazott meg, az évi működés fedezésére.

Jóváhagyták a Kacsató tervezési munkálatait is. Ez egy fix nyitott rendezvénycsarnokot takar, ami egy családbarát közösségi tér részét képezné.

Megszavazott a testület egy új VW Passat beszerzését, egyben értékesítik az évente kb. másfél millió Ft-ba kerülő régi Passatot.

A Komép Kft. részére 20 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtottak, amely segít áthidalni az év közben jelentkező likviditási gondokat, és biztosítja a hulladékgazdálkodási feladatok zökkenőmentes ellátását.

A Cervinus Teátrum beszámolt az első félév munkájáról. Az intézmény elkészítette pénzügyi mérlegét, amely megnyugtató képet mutatott a tavalyi mérleghiány felszámolásáról

Tárgyalta a testület a biogázüzem-bűzhatását. Az okozó kiderítésének céljából 500 ezer Ft-ot biztosított egy bűzmérő eszköz telepítésére, ami két héten át, távvezérléssel működtetve képes a bűzhatás mérésére, a bűz összetevőinek analizálására.

Zárt ülésen döntöttek a Szarvasi Polgárőr Egyesület székhelyének Petőfi utca 12. szám alá helyezéséről. Elfogadta továbbá a Pulyka Profit Kft. önkormányzati tulajdonban lévő, 2000 nm-es tároló megvásárlására tett ajánlatát, mint hogyan a Liget Hotel Kft. ingatlanvásárlási kérelmét is jóváhagyta. Az értékesítést értékbecslés és nyilvános hirdetés előzi meg.

Az Állomás utcai 1. szám alatti ingatlan esetében tárgyalásokat kezdeményezett a testület. A Kossuth utca 5. szám alatti épületre igényt nyújtott be a Benka Gyula általános iskola és a Gál Ferenc főiskola is, amelyről véglegesen a tankonyha költözése után határoznak.

A Szirén Ruházati Kft. Ipari Parkban lévő és a Csabai út 13-23. alatt lévő ingatlanokat megvásárlásra ajánlották fel, amelyekről az önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett.

Mint ismeretes, a Szabadság út 25-27. szám alá – a volt Polgármesteri Hivatal épületébe – a földhivatal és a munkaügyi központ költözik. Az így megüresedett ingatlanok használati-vagy tulajdonjogára az önkormányzat igényt tart.

Vélemény, hozzászólás?

Rendkívüli ülésen tárgyalt a megyei közgyűlés a területfejlesztési programokról

Bronz a Sprint Quadrathlon EB-n