in ,

Fókuszban a képviselők: Gajdos Attila

Gajdos Attila

Újabb résszel jelentkezik közéleti rovatunk, melyben áttekintjük az önkormányzati képviselők elvégzett munkáját. Cél, hogy az egyén szemszögét is megismerjék, és rávilágítsunk arra is, hogy mit tartanak a legfőbb feladatoknak és problémáknak, ill. mit sikerült megvalósítaniuk az elmúlt időszakban. Hatodikként Gajdos Attila önkormányzati képviselővel beszélgettünk.

– A Jobbik színeit egyedüliként képviseli az önkormányzatban. Mennyire választja külön az országos és várospolitikát?

– Adott egy nemzeti-keresztény értékrend, amit a Jobbik a magáének vall. Ezt meghatározott helyi témákban képviselnem kell. Az önkormányzati politikát egyébként alapvetően szét kell választani az országostól, és ezt az elmúlt néhány évben úgy érzem, sikerült is megtennem. Én mindig is a településért dolgoztam, eddig már több területen. Legközelebb hozzám mindig is a városgazdálkodás, környezetvédelem és a kommunális területek álltak. Most legfontosabbnak gazdaságfejlesztést tartom, amivel megfelelő hatékonysággal kell foglalkozni.

– Mi a helyzet a munkahelyteremtéssel?

– A legnagyobb probléma a városban még mindig a foglalkoztatás és az alacsony bérek, ami szorosan összefügg az elvándorlással. Ezen a területen sajnos nem történt nagyobb előrelépés a rendszerváltás óta. Akkor egymillió munkahely szűnt meg országos szinten, ami Szarvast is érintette. Ezt még nem sikerült pótolni. Országosan a leggyorsabban fogyó térség között van a járásunk. Az önkormányzat hatáskörébe tartozik – ha nem is kizárólag – a gazdaságélénkítés, a vállalkozások számára pedig megfelelő feltételek és gazdasági környezet biztosítása. Eddig nem volt feladatuk a munkahelyteremtés, de úgy vélem, alapvető érdekük lett volna. Többet kellett volna tenni az ügyben, akkor nem itt tartanánk.

– Vannak olyan kérdések, amelyeket kritikusan, esetleg némi ellenérzéssel szemlél?

– Igen, ilyen az utak helyzete. Ezen a területen lehetett volna komolyabb előrelépést tenni. Az alacsonyabb rendű utak közül nagyon sok elhasználódott, rossz állapotban van, bizonyos külterületi utakra és járdákra is ráfért volna a felújítás. Ezt apránként önerővel, vagy lakossági bevonással meg lehetett volna tenni. Ezzel kapcsolatosan volt egy módosító indítványom a költségvetési időszakban, amire az önkormányzat keretet biztosított. Ugyancsak kritikusan szemlélem a közterület-felügyelet megerősítését, aminek következtében felvételre került egy új közterület-felügyelő.

– A 2014-20-as EU-s ciklust vízválasztónak tartják gazdaságfejlesztés és a források lehívása szempontjából. Ön milyen reális lehetőségeket lát Szarvas szempontjából?

– Mindenféleképpen előre kell lépni e tekintetben. Olyan munkahelyeket kell teremteni, ahol a nagy hozzáadott érték van. Fontos, hogy legyen egy kínálat, amelyek közül lehet választani, ezáltal a béreket is feljebb lehetne tornászni. A városnak nagyon jó adottságai vannak: termőföld, a magas napfényes órák száma, a geotermikus energia, szakmai tudás, jó minőségű élelmiszerek és egy olyan pozitív vállalkozói attitűd, amit ki kell használni.

– Számos egyéni indítványa volt már az korábbi ciklusban is. Az elmúlt egy évben voltak olyan kérdések, amelyekben sikerült az érdekérvényesítő szerepét érvényesíteni?

– Ilyennek érzem a városi strandot, aminek a szükségességét én vetettem fel, a testülettel kollektíven később megvalósítottuk. De a helyi termékek védelmét is mindig szorgalmaztam, azóta pedig már több testületi döntés engem igazolt.

Vélemény, hozzászólás?

Halálos közlekedési baleset Békésszentandráson

A kézzelfogható valóság színes kavalkádja került a falakra