in , ,

Innovációs programok a csabacsűdi általános iskolában

2015. év február hónapjában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szarvasi Tankerülete pályázatot nyújtott be a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola telephelyére. A pályázat nyert a szabadidő rendszeres és hasznos eltöltéséhez a gyermekeknek.

A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása keretében Ökotábor, és Sporttábor valósult meg alsó és felső tagozatos diákjainknak 2015 júliusában.

A természet-közeli sporttáborok témakör tartalmaz a tanulók részére:

1. Vízparti mozgásos tevékenységeket 2015. augusztus;

2. Túrát 2015. szeptember;

3. Barlang-látogatást 2015. október hónapban.

Az Idegen nyelvi témahét program során a gyermekek nyelvi környezetben bátorítást kaptak a szlovák nyelv használatára komplex foglalkozások keretében mesefeldolgozások által.

Még a nyári szünidőben zajlott az Informatika tantárgy tanításának fejlesztése is: az informatikai szakkör az iskolai tananyag kibővítése, az informatikai eszközök tudatos, ésszerű és etikus használatával.

A tanév elején Komplex közlekedési ismeretek oktatása lesz, ideértve különösen a fizikai aktivitásban gazdag közlekedési formákat (pl. a gyalogos és kerékpáros közlekedés, baleset-megelőzési ismeretek) 2015. szeptemberben.

A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadás bevezetése, nyújtása: Egyéni készségek, kompetenciák és ambíciók elemzésén alapuló, hatékony pályaorientációs tanácsadó rendszer fejlesztése a tanulók részére.

1. Vállalkozói- és életpálya tanácsadás 2015. június- 2015. október

2. Vállalkozói projektnap 2015. október hónap.

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása keretében:

1. Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzésre,

2. Egészségtan és életviteli témájú képzésre (Szenvedélybetegségek elleni küzdelem a közoktatásban) van lehetősége a pedagógusoknak. A projekt 2015. október 31-én zárul.

Csehov a Romkocsmában

Mobilitási Hét: Előtérben az idősek