in ,

Dr. Domán Imre emlékezete a múzeumban

Váriné Domán Gabriella

Egy hete csütörtökön a Simonyi-szőlőkben, Urbancsokék Kézműves Tanyáján emlékeztek meg dr. Domán Imréről, Szarvas ismert és elismert állatorvosáról, néprajzi gyűjtőjéről, helytörténeti írójáról. A születésének pontosan 100. évfordulóján, november 12-én, csütörtökön pedig a Tessedik Sámuel Múzeumban. A népes közönséget Babák Mihály köszöntötte. Dr. Domán Imréről, a helytörténészről és néprajzi gyűjtőről dr. Molitorisz Pál emlékezett meg, dr. Domán Imréről, az állatorvosról dr. Paljak János, dr. Domán Imréről, a Szarvasi cigányok c. könyv szerzőjéről Szenes János, nem utolsó sorban Domán Imréről az édesapáról Váriné Domán Gabriella mondott megható gondolatokat. Ő mondott köszönetet is, elsősorban Urbancsokné Pljesovszki Ildikónak, aki a centenáriumi megemlékezés ötletgazdája volt és Roszik Zoltánnak, aki a múzeum részéről biztosította a lehetőséget. A múzeumigazgató végezetül köszönetet mondott mindenkinek, aki a két alkalommal részvételével bizonyította, hogy dr. Domán Imre munkássága nem volt hiábavaló, s név szerint is köszönte Wéberné Hanzó Teréz etnográfusnak, hogy – bár már nem dolgozik az intézményben – felfrissítette a Tessedik Múzeum Domán-emlékkiállítását. Ez utóbbit a közönség az előadásokat követően meg is tekinthette.

Lezárultak a próbafeltárások az M44-es nyomvonala mentén

„Egy jó szakma felér egy diplomával!” – nagy volt az érdeklődés a székelyes nyílt napon