in ,

Gyermekvédelem: Legtöbbször pénz az oka a családi problémáknak

Gaál Roland
Gaál Roland

Megszokott éves gyermekvédelmi tanácskozásukat tartották meg az érintett intézmények és szakemberek február 25-én, a Körös-szögi kistérség tanácskozó termében. Január elsejétől egy nagyobb szerkezeti változáson mentek keresztül a szakterületek: felállt a Szarvasi Család-és Gyermekjóléti Központ, a települések pedig létrehozták – különböző keretek között – a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatukat.

További változás, hogy gyermekvédelmi intézkedéseket illetően szétválasztották az alapszolgáltatásban végzett segítő tevékenységet a védelembe vételtől és a hatékonyabb hatósági intézkedések körétől. Szarvas mindkét területhez szorosan kapcsolódik, mivel járási székhelyként törvényi kötelessége – 195 településhez hasonlóan – a központot működtetnie.

– Az értékelés alapját a lakossági mutatók alakulása adja a kistérségben – kezdte az elsőző év összegzését Tóth Tamásné intézményvezető. Öt év távlatában elmondhatjuk, hogy közel 1200 fővel csökkent a lélekszám a járásban. Ez azt jelenti, hogy két kisebb településnyivel vagyunk kevesebben, amit nagyon komolyan kell venni. Az eseteink száma ellenben nem fogyatkozott, hanem drasztikusan nőtt, vagyis sokkal több olyan család van, amelyben életvitelükből és anyagi nehézségeikből fakadóan gyermekek esnek áldozatul.

Ennek okaként első helyen az anyagi és megélhetéssel összefüggő problémák jelentkeznek (73 eset), amit a szülők és család életviteléhez fűződő (56 eset), ill. a gyermeknevelési nehézségek magas száma (52 eset) követ. Sajnos mindemellett továbbra is számolni kell a szülői elhanyagolással (22 eset) és a családon belüli bántalmazással (12 eset).

Tóth Tamásné hozzátette, a felszín alá nézve az is világossá válik, hogy gyakran a családok rendelkeznek akkora jövedelemmel, ami takarékos, észszerű gazdálkodás mellett elegendő lenne a szükséges javak beszerzéséhez. Az életvitellel és belső konfliktusokkal kapcsolatos problémákat ugyancsak leggyakrabban a pénz generálja, ami sok esetben az élvezeti cikkek – kábítószer, alkohol, drog – rendszeres használatával korrelál.

Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője a gyámügyi hatósággal és a jelzőrendszerrel kapcsolatos tapasztalataikról számolt be, minek kiemelt szerepe van a gyermekvédelemben.

– A gyámhatóság csak akkor tud eljárni egy ügyben, ha valahonnan jelzést kap. Ezért nagyon fontos, hogy azok a szakemberek, akik a jelzőrendszer részei fontos és pontos információkkal rendelkezzenek. Negyedik éve dolgozunk a rendszer javításán, sok eredményt értünk már el, de mindig van hová fejlődni – emelte ki.

A statisztikai adatokból kiderült, hogy magasan a legtöbb jelzés (79 eset) az előző évben a közoktatási intézményektől érkezett. A folyamat része ugyancsak az önkormányzat, jegyző, gyámhivatal, bíróság (14 eset) és az egészségügyi szolgáltató (13 eset), de az állampolgárok bejelentéseire is több alkalommal (13 db) reagált az intézmény.

A központ vezetője szerint a prevenciónak – Csodaszarvas Tanoda, nyári táborok, Mindenki Karácsonya, nyári gyermekétkeztetésben és gyermekfelügyeletben való közreműködés – nagy szerepe lehet a helyzet javításán. A másik irány a családok pénzfelhasználásnak helyretétele, aminek a törvényi lehetőségek is teret engednek. Indokolt esetekben ugyanis visszatarthatják a családi pótlék 50%-át, a szülőket pedig arra kötelezik, hogy ezt az összeget kizárólag természeti javakra fordítsák.

Jónak lenni jó

Dr. Hamvas Endre Ádám

Érdekes: Szent Ágoston értekezései a predestinációról