in ,

Ütemszerűen halad az orvosi szolgálati lakás felújítása

Testületi ülés előtti bejárást tartott Csabacsűd önkormányzata. A polgármesteri hivataltól alig néhány száz méterre fekvő orvosi szolgálati lakás munkálatait vették szemügyre, amelyek már február közepén elkezdődtek.

– Új villanyhálózat került kiépítésre. Már csak a hálózatra kötés hiányzik, de ez egészen addig nem történhet meg, amíg a bérlő nem rendezi fizetési elmaradását. Ezzel párhuzamosan folyik a fürdőszoba felújítása, a nyílászárók és a redőnyök cseréje, valamint homlokzatfestés, laminált padló lefektetése és járdakészítés is történik – tájékoztat a részletekről Molnár József polgármester.

A képviselő-testület összesen 3 millió Ft-ot különített el erre a célra, a tartalék terhére. A rövid szemle során megállapították, hogy a kivitelezés egyelőre ütemterv szerint zajlik, ami alapján tartható az április végi határidő.

Az ülés később a négy fal között folytatódott, ahol hét napirendi pontot és három bejelentést tárgyaltak a képviselők. Elsőként a tanyagondnoki szolgálat működtetése került terítékre, amit a település január 1-től önállóan kívánt működtetni. Ezzel kapcsolatosan nyújtottak be tervezetet a kormányhivatalhoz, aki a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz fordult szakhatósági állásfoglalásért. Az elutasító döntés következtében az önkormányzat arról döntött, hogy – megfelelő források átcsoportosításával – a jövőben is működteti a szolgáltatást, ill. további lépéseket tesz az ügyben.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt.-vel megállapodást kötött az önkormányzat, mely szerint a cég végzi az ivóvízjavító programra és a víziközmű rendszerre vonatkozó garanciális jogok érvényesítését. Elfogadták továbbá a vízterhelési egységdíjakat, amik minimális csökkentést (4,15 Ft-ról 3,42 Ft-ra) mutatnak. Emellett anyagtárolás céljából a cég területet bérelt az önkormányzattól, amelyre a testület két ingatlant jelölt ki.

A Körösi Vízgazdálkodási Társulat előzetesen önkéntes hozzájárulást kért a testülettől (6-700 ezer Ft/év), amit a testület forráshiányra hivatkozva elutasított. Ugyancsak nemleges döntés született a vízi létesítményekre irányuló együttműködés kérdésében.

A Szarvasi Arborétum Vadásztársaság szintén megkereste az önkormányzatot. Szerződésmódosítást indítványoztak az általuk fenntartott ingatlanok – jellemzően földutak, csatornák – ügyében, amihez a képviselők hozzájárultak.

A TOP-os (Terület-és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatok területén is történt előrelépés. A település a belvízelvezető rendszert szeretné megerősíteni, ami jelenleg 15-20%-os kiépítettségű. Előkészületben van továbbá az egészségház korszerűsítésére vonatkozó projekt, az előzőekhez hasonlóan TOP-os forrásból.

Elosztásra került a Civil Alapba helyezett 500 ezer Ft, amelyre kilenc szervezet nyújtott be kérvényt. Ebből nyolcan 55 ezer Ft-ban részesültek, a Polgárőr Egyesületnek pedig valamivel többet, 60 ezer Ft-ot ítéltek meg.

A bejelentések között elfogadták a legkedvezőbb árajánlatot a közfoglalkoztatás keretében megvalósuló útépítésre, és határoztak a Szolgáltató Nonprofit Kft. szennyvíztisztítással kapcsolatos többletköltségeinek (830 ezer Ft+ÁFA) finanszírozásáról. Zárásként arról is egyhangú döntést hoztak, hogy május 6-án ingyenes rendelkezésre bocsájtják a Művelődési Központot az iskola számára, ahol Ki mit tud? kerül megrendezésre.

Vélemény, hozzászólás?

Szarvas – Épségben megtalálták az eltűnt nénit

Csoda történik: Minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz