in ,

Készülőben Csabacsűd helytörténetének folytatása

Sindely Pál
Sindely Pál

Kevés lenne a hely a mestergerendán, ha megfogadnánk dr. Kutas Ferenc tanácsát. Hogy megértsék, miről is van szó, ahhoz vissza kell pörgetnünk az idő kerekét egészen 2014 őszéig, amikor Csabacsűd története és népélete címmel napvilágot látott egy közel 800 oldalas kötet, Sindely Pál szerkesztésében. A könyvbemutatón a köztiszteletben álló pedagógus fogalmazta meg azt a gondolatot, mely szerint a kiadványnak a mestergerendán, a Biblia mellett lenne a helye, feltéve, ha volna még. Ráadásul úgy tűnik, helyszűke miatt ez további akadályokba ütközne, mivel az író már a folytatáson dolgozik. Terjedelmét tekintve pedig előreláthatólag ez sem lesz kevésbé vaskos elődjénél.

A végzettsége szerint földrajz-matematika szakos tanárt a csabacsűdi könyvtárban kerestük fel, ami egyfajta gyűjtőhelyéül szolgál az archív dokumentumoknak és fényképeknek. Egy kisebb asztalkán sorakoztak a múlt értékes darabkái, amiket a szerző gondos válogatás után digitalizál, majd mihamarabb visszajuttat eredeti gazdájukhoz.

– Az első kötetnél nehéz dolgom volt, mert nem igazán akartak megválni az itt élők a sokszor egyetlen, féltve őrzött kincsüktől, és azt is alig hitték el, hogy ebből lesz valami – magyarázza a gyűjtőmunka nehézségeit.

A monográfia megjelenését követően a helyzet gyökeresen megváltozott. Tucatjával érkeztek a családtörténetek, visszaemlékezések és megfakult fényképek, amik újabb fontos adalékként szolgáltak a település múltjához. Végül már olyan mennyiségű anyag halmozódott fel, ami némán, de annál visszavonhatatlanabbul folytatásért kiáltott.

A készülő munka egyfelől kiegészíti az előző kiadvány helytörténeti gyűjteményét, másfelől pedig újabb fejezetekkel bővíti. A várhatóan két nagy egységből felépülő kötet első része Csabacsűd múltjából villant fel történeti adalékokat és visszaemlékezéseket, taglalja Csata és Csabacsűd testvértelepülési kapcsolatát, valamint napjaink eseményeit is. Itt kapnak helyet a beszélgetések, visszatekintések alapján született emberi történetek is, egyebek mellett Dr. Szendrey Gáboré, Egri Jánosnéjé vagy a község legidősebb lakójáé, a 94 éves Sonkoly Pálé. Zárásként versek, novellák lesznek olvashatók, helyi szerzők tollából.

– A másik nagyobb kötet a csabacsűdi dűlőutakról vissza-visszatekintve címet viseli. Benne a gyerekkoromat álmodom vissza, azt a csabacsűdi tanyavilágot, ami az 50-es, 60-as években a települést jellemezte. Szinte dűlőútról dűlőútra, szépírás formájában idézem fel azokat az eseményeket, amelyeket én még gyermekként tapasztaltam, beleszőve azokat a személyeket is, akik annak a történetnek a részesei voltak – mondja ízelítőként a körvonalazódó kötet újdonságáról.

Sindely Pál ma is nosztalgiázva gondol pl. a kemencében sült kenyér illatára vagy a családok mindennapi betevőjére, a zsíros kenyérre. Erkölcsi értékrendjeként pedig őrzi azt a egész életét végigkísérő tanítást, amit szülei hagytak rá örökül.

– Kár lenne, hogy ezek az értékek és emlékek elvesznének. Azt is remélem, hogy az utódok szívesen forgatják majd, és esetleg szakdolgozati témát is találnak benne. Hiszem, hogy a leírtak olyan kincset jelentenek, amik örökre veszendőben mentek volna, ha csak 15-20 év múlva kezdjük el a gyűjtőmunkát – vallja őszinte meggyőződéssel a szerkesztő.

Csabacsűdi emléktöredékek című kötet várhatóan októberben kerül nyomdába, novemberben pedig már a nagyközönség is kézbe veheti.

Vélemény, hozzászólás?

Dr. Seres István

Hogy kerülnek a muszlim hadifoglyok a szarvasi múzeumba?

Kiszel Zoltán első gólja

Nem jutott be a legjobb négy közé a Szarvasi FC