in , ,

Pályázati lehetőség tehetséges szarvasi fiatalok továbbtanulásának támogatására

Vége a tanévnek! Hurrá! Az utolsó éves középiskolások már túl vannak az érettségi vizsgákon, eldöntötték, hogy ki hol akar továbbtanulni. Az egyetemre és főiskolára jelentkezők most már izgalommal várják a felvételi ponthatárokat, sok diák további sorsa múlik ezen. Latolgatják, hogy a legjobban tetsző egyetemre bejutnak-e vagy egy másik megjelölt intézményben folytassák tanulmányaikat? Vajon lehetnek-e az államilag támogatott egyetemi, főiskolai keretek tagjai vagy szüleiknek mélyebben kell a zsebbe nyúlni? Családjaik nehéz időszaknak néznek elébe, főleg az első tanévben, amikor még nem rendelkeznek kellő tapasztalattal az egyetemi, főiskolai életről és várhatóan az induló év költségei lesznek a legnagyobbak.

Ebben a helyzetben kívánt nem elhanyagolható segítséget nyújtani a Szarvasért Alapítvány, amikor 2013-ban először hirdette meg a „Tehetséges és nehéz körülmények között élő szarvasi fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása” című jótékonysági programját.

A program célja, hogy anyagilag támogassa azokat a rászoruló szarvasi családokat, akiknek tehetséges gyermeke már egyetemi vagy főiskolai felvételt nyert és szeptemberben megkezdi felsőszintű tanulmányait.

A támogatás összege 200.000 Ft, amely az első tanév költségeihez nyújtott hozzájárulás.

A támogatást pályázat útján nyerhetik el a fiatalok. A pályázatokat meghatározott eljárásrendben, objektív pontozásos rendszerben bírálja el az Alapítvány kuratóriuma, figyelembe véve a rászorultságot és a tehetséget bizonyító dokumentumokat.

A legtöbb pontszámot elért tanulók kaphatják meg a támogatást két részletben. Az elsőt augusztus 31-ig, a másodikat a sikeres első félév befejezése után következő év február 15-ig.

Az összeget támogatási szerződés alapján elszámolási kötelezettséggel folyósítja az Alapítvány.

A támogatás összegét közcélú adományok és a „Bál a víz felett” jótékony célú rendezvény bevételei biztosítják.

A program 2013-ban indult, akkor a rendelkezésre álló összeg két tanuló támogatására adott lehetőséget. A pályázaton Szirony Dóra és Frankó Ákos nyerte el a 200.000 Ft-ot.

2014-ben már nagyobb volt a szarvasi polgárok adományozó szándéka, ekkor hárman kaptak meg a támogatást: Trabach Menta, Gyekiczki Fruzsina és Farkas Vivien Ildikó. 2015-ben ismét a három legtöbb pontot elérő tanuló volt a nyertes. Megyeri Mária, Bódis Bendegúz és Balázs Gergő.

2016-ban az Alapítvány ismét szervezi a jótékony célú adománygyűjtést és készül a „Bál a víz felett 2016” megrendezésére, amely július 15-én lesz a Vízi Színház színpadán.

A bevételek mértékétől függ, hogy ebben az évben hány elsőéves szarvasi egyetemista vagy főiskolai hallgató kaphatja meg a támogatást.
A pályázati kiírás a bált követő héten megjelenik az Alapítvány honlapján (www.szarvasnet.hu) és a helyi sajtóban.

A pályázat benyújtásának feltételei:
1. A pályázatra azok a 18-25 éves Szarvasi önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező államilag finanszírozott alapképzésben, a 2016/2017. tanévben kezdik meg tanulmányaikat.
2. A pályázatban bemutatható tehetségterületek: tudományos tevékenységek, művészeti területek, sporteredmények.
3. A pályázat elbírálásában előnyt jelent a tehetséggondozásban résztvevő szakember ajánlása.
4. A rászorultságot, a család szociális helyzetét, problémáikat, gondjaikat a pályázó tanulóknak kell bemutatni pályázatában.

Továbbra is kérjük a szarvasi polgárokat, hogy adományaikkal segítsék a fenti nemes cél elérését.

A továbbtanuló fiatalokat pedig arra buzdítjuk, hogy figyeljék a pályázati kiírást és készüljenek a pályázatok benyújtására.

Siker és vastaps Egernek

Komáromi Anett

Komáromi Anett, aki szívén viseli a fogyatékkal élők sorsát