in ,

Nagyszabású konferenciát rendeztek az egyházi könyvtárosoknak Szarvason

Az egyházi könyvtárakat fogta össze az a háromnapos konferencia, amely június 27-29-e között Szarvason került megrendezésre. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése által szervezett rendezvény lehetőséget biztosított a szakma aktuális kérdéseinek megvitatására, mindemellett pedig a betekintést engedett a helyi gyűjteménybe, ill. a település kulturális és építészeti értékeit is megismerhette a közel százfős delegáció.

– A rendszerváltozás előtti évtizedekben az egyházi könyvtárak nagyon nehéz helyzetben voltak: mind anyagilag, mind humán erőforrás tekintetében komoly gondokkal küszködtek, miközben hatalmas kultúrkincset őriztek. Amikor végre újra lehetőség nyílt arra, hogy a könyvtárak megnyissák kapuikat az emberek előtt, kellett egy olyan szervezet, ami összefogja az érdekvédelmi munkát és elősegíti, hogy visszakerüljünk a modern könyvtári vérkeringésbe – magyarázta az 1994-ben alakult egyesület megszületésének előzményeit Dr. Hubert Gabriella elnök.

A jelenlegi 63 csatlakozott gyűjtemény között található katolikus, református, evangélikus, ortodox, unitárius, izraelita és babtista felekezeti fenntartásban működő intézmény is, köztük nyolc határon túli tagszervezettel.

Az egyesülés nagy hangsúlyt fektet a továbbképzésekre, szakmai napokra, a könyvtárak pedig igyekeznek felvenni a versenyt a digitalizált világ elvárásaival. Ennek következményeként egyre több bibliotéka áll már a nagyközönség szolgálatára, ill. vált az egyetemi kutatások, ezáltal a modern tudás állandó helyszínévé.

A háromnapos szakmai esemény tisztújító közgyűléssel vette kezdetét. Az egyesülés a vezetőség vonatkozásában is törekszik az egyensúlyra, vagyis ciklusonként hol protestáns, hol pedig katolikus elnök látja el a feladatkört. Ebből kifolyólag Dr. Hubert Gabriellát posztján a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatóhelyettese, Ásványi Ilona váltotta.

– Ebben az évben a konferenciát az evangélikusok szervezik, és Szarvasra esett a választás. Azt látom, hogy nagyon lelkesen jönnek a könyvtári szakma képviselői, hiszen nemcsak az ismeretbővítés, hanem település is vonzerőt jelentett. Sokszínű előadások hangzanak majd el, ami remélhetőleg előrelépést jelenthet a könyvtári munka minőségében – értékelte röviden a konferencia jelentőségét Tusjak Lászlóné, az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség levéltárosa.

A programok hétfő este ökumenikus istentisztelettel vették kezdetüket, amelyen Cairns-Lengyel Henriett evangélikus lelkész, Perlaki György katolikus plébános és Pentaller Attila református lelkész mellett Gáncs Péter püspök is igét hirdetett.

– A feladatom tisztázni azt a kérdést, amit már Vörösmarty is felvetett, vagyis hogy a könyvek által ment-e előrébb a világ. Azt gondolom, hogy a Biblia egy olyan könyv, mely által az egész életünk előrébb mehet. Amikor a kezünkbe vesszük, egy egész könyvtárat tartunk benne, hiszen összesen 66, különböző műfajú könyvet tartalmaz – értelmezte hit legfontosabb alapművét.

A délelőttök során szakmai előadásokat hallgathattak a részvevők, a nap hátralevő része pedig tartalmas kirándulásokkal és a Vízi Színház programjaival vált teljessé.

Vélemény, hozzászólás?

Bartus Gyula

Est a magyarságról

Szklenár Tamás

Csillagászklub: az első felvételtől a Marsra szállásig