in , ,

Fogyasztóvédelmi hibákra világított rá a hatóság

Petróczki Zoltán Gábor, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója és dr. Pethő Hajnalka, a Békés Megyei Kormányhivatal műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztály fogyasztóvédelmi osztályának vezetője volt a vendége, előadója annak az eseménynek, amit a kereskedelmet folytató vállalkozások képviselői számára rendeztek tegnap a Szarvasi Járási Hivatalban.

Az elmúlt időszakokban a fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai szerint a szavatosság, a jótállás és a panaszkezelés terén nagyon sok hiányosságot mutatnak a vállalkozások. Nem ismerik a jogszabályi előírásokat, a jogszabályi kötelezettségeket, megtévesztő, hibás, rossz tájékoztatást adnak a fogyasztók részére. Ezért tartották szükségesnek, hogy egy roadshow keretében a megye valamennyi járásába eljuttassák a helyes információkat a témában. Ennek a harmadik állomása Szarvasra esett. Az a tapasztalat, hogy így, hogy házhoz mennek a tájékoztatással, sokkal több vállalkozót érnek el, mint amikor Békéscsabára szervezték az ilyen alkalmakat. Az eddigi három eseményre visszatekintve, Szarvason volt a legnagyobb érdeklődés, mondta dr. Pethő Hajnalka.

Arra a kérdésre, hogy mik a legáltalánosabb hibák, amit a vállalkozók elkövetnek, dr. Pethő Hajnalka elsőre az igényérvényesítési időkről való nem megfelelő tájékoztatást jelölte meg.

– Az igényérvényesítési időkről, egy év, két év, egy hónap, két hónap, hat hónap, összevissza mindenféle tájékoztatást adnak a fogyasztóknak. Ez az egyik fontos eleme a vizsgálatainknak. A másik az, hogy nem megfelelően tájékoztatják a szavatossági jogokról a fogyasztókat úgy szóban, mint írásban. Amikor próbavásárolunk, akkor meg szoktuk kérdezni, hogy mit érvényesíthetünk, ha meghibásodik az az adott számítógép, vagy amit épp próbavásárolunk – foglalta össze a téma előadója.

Tapasztalataik szerint a kereskedők sokszor csak néznek, és nem adnak teljeskörű tájékoztatást az ötféle jogról, szavatosságról, jótállásról (kötelező, önkéntes), minőségi kifogások rendezéséről, vásárlók könyvével kapcsolatos tudnivalókról és a panaszkezelés szabályairól, amit mindig el kell mondani, és ami az előadáson is elhangzott. Alapvetően a fogyasztók kevésbé jártasak az őket megillető fogyasztói jogokban, mint amennyire jártasnak kell lennie egy vállalkozásnak.

Bár a vállalkozók oldaláról ha úgy is tűnik, –ahogy azt praxisukban rengetegszer tapasztalták,– a vevőknek sincs mindig van igazuk, erősítette meg kérdésünkre dr. Pethő Hajnalka.

“A Szarvasi Járási Hivatal kedvező piaci helyzetben van, és elmondhatjuk, hogy ha egy fiatal regisztrál, akkor négy hónapon belül szinte biztosan tudunk neki megfelelő álláslehetőséget felajánlani”. Ezt már a második előadó, Lovász György, a Szarvasi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának osztályvezetője jelentette ki a GINOP-os pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatójának bevezetőjében.

– A Békés megyében fellelhető álláslehetőségek körülbelül 20 százaléka itt található , ebben a járásban – mondta az álláskeresési adatokra támaszkodva az osztályvezető.

Az állsálehetőségek mellett képzéseket is tudnak ajánlani a –jellemzően pályakezdő– fiataloknak. A képzések költségmentes egy fiatalnak, ha a fiatal vállalja, hogy új szakmát tanul, vagy egy nyolc általánossal rendelkező megszerzi az első szakképesítését. A képzések alatt keresetpótló juttatást is kaphatnak, aminek az összege 79150 forint jelenleg.

A vállalkozások számára bérjellegűtámogatásokat tudtak ajánlani, ami a háromhónapos tapasztalatszerző munkalehetőségtől az akár egy éven túlmutató, általában a bér és járulékai kétharmad részével támogatott lehetőségekig terjed. Ezzel igyekeznek a vállalkozásokat támogatni abban, hogy könnyebben tudják alkalmazni a fiatalokat.

A Szarvasi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának aktuális ajánlatait már a Newjságon is nyomon követheti.

Vélemény, hozzászólás?

Rosszul lett, rendőrök találtak rá

Übung macht den Meister