in ,

Tájékoztató a települési hulladék elkülönített gyűjtéséről

Szarvas Város Önkormányzata tájékoztatója a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatban

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek történő megfelelés érdekében Szarvas Város Önkormányzata gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezéséről, amelynek következtében megváltoznak a hulladékgyűjtés szabályai.

Fentiek alapján 2017. január 1-től Szarvas város hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területén bevezetésre kerül a települési hulladék elkülönített gyűjtése, azaz a vegyes hulladék, a biológiailag lebomló, a PET palack és műanyag flakonok, kisméretű fémhulladék, valamint papír hulladék házhoz menő szelektív gyűjtése.

Tervezett változások:

1. A város családi házas és lakótömbös övezeteiben házhoz menő szelektív gyűjtés kerül bevezetésre

Az új rendszer szerint a közszolgáltató az ingatlanoktól a szállítási ütemnek megfelelően két különböző gyűjtőedényben, valamint zsákban fog hulladékot elszállítani

– biohulladék + zöldhulladék:
– elszállítása heti rendszerességgel;
– 120 literes vagy 240 literes vagy 1100 literes gyűjtőedényben

– vegyes hulladék:
– elszállítása havonta egyszeri alkalommal
– szerves anyagot nem tartalmazhat
– 120 literes vagy 1100 literes gyűjtőedényben

– műanyag, fém, papír hulladék:
– elszállítása havonta egyszeri alkalommal;
– a közszolgáltató által rendszeresített zsákban
– együttgyűjtve

2. Lomhulladék átvétele:
– közszolgáltatási szerződéssel rendelkező;
– közszolgáltatási díjhátralékkal nem rendelkező;
– a hulladékkezelő telepre;
– havonta egy kijelölt napon
– évi egy alkalommal 2 m³ mennyiségig díjmentes átvétel
– frakciónként külön válogatva vagy vegyes nagydarabos hulladékfrakciók együtt gyűjtésével

3. Az üveghulladék gyűjtése:
– balesetvédelmi és higiéniai okok miatt előnyben kell részesíteni az eddig is működő gyűjtőszigeteket

A szelektíven gyűjtött hulladék szállítás havi díja változatlan marad!

A szállítások rendjét tartalmazó naptárat, továbbá a részletes ismertetőt arról, hogy melyik települési hulladékot melyik gyűjtőedényben kell elhelyezni, a közszolgáltató megküldi minden szerződéssel rendelkező ügyfél részére!

Vélemény, hozzászólás?

Petya, győzni fogsz!

A Szarvasi Kamarazenekar segítségével közeledik a fény és közeledik a karácsony