in , ,

Van megoldás a város egészségügyi gondjaira a Jobbik szakpolitikusa szerint

Dr. Lukács László György és Samu Tamás Gergő
Dr. Lukács László György és Samu Tamás Gergő

Az önkormányzat átfogó egészségügyi beszámolójára reagálva látogatást tett Szarvason a Jobbik egészségügyi szakpolitikusa. Dr. Lukács László György február 28-án Samu Tamás Gergő képviselő-jelölttel közösen tartott sajtótájékoztatót. A párt helyi képviselője elöljáróban elmondta, óriási hiányosságok vannak ezen a területen. Az orvostársadalom elöregedése és az utánpótláshiány mellett az utóbbi években az ügyelet kérdése is többször napirendre került. Előremozdító javaslatként Gajdos Attila önkormányzati képviselő a legutóbbi testületi ülésen 5 millió Ft-os ösztöndíjkeret megállapítását indítványozta azoknak az orvostanhallgatóknak, aki tanulmányaik befejeztével Szarvason szeretnének praktizálni.

– Az elmúlt években a városvezetés nem tett meg mindent ebben az ügyben, amit megtehetett volna – illette kritikával az önkormányzatot Samu Tamás Gergő. – Vannak más települési példák, amelyek olyan környezetet teremtenek, amik javíthat a jelenlegi helyzeten. Jelöltként a vállalásaim között fogalmazom meg többek között annak elérését, hogy a szarvasiak pénze ne más települések zsebébe vándoroljon, ill. olyan javaslatok elfogadását szeretném keresztülvinni a testületen, amelyek az alapellátást erősítik.

A párt szakpolitikusa három problémakörben vázolta fel az egészségügy kihívásait. Meglátása szerint a legnagyobb gondokat az alapellátás nehézségei, a magas színvonalú ellátást nyújtó intézményektől való távolság, ill. az egészségügy szervezésére vonatkozó koncepció hiánya jelenti, az utóbbiból pedig számos megválaszolatlan kérdés adódik.

Mint megfogalmazta, a 2016-ban elindított nemzeti konzultáció alátámasztotta, hogy az egészségügy az embereket leginkább érdeklő területek közé tartozik. Éppen ezért a Jobbik célja, hogy fókuszáljon ezekre a kérdésekre, és a bérezésből és munkakörülményekből adódó feszültségeket feltárja, majd megoldja. Ennek egyik fontos eleme a stabil háziorvosi és gyermekorvosi bérezés kiépítése, vagyis a bizonytalan kisvállalkozói lét megszüntetése és stabil alapokra helyezése.

Rámutatott, az önkormányzati képviselőknek az a feladata, hogy az országos trendekre csatlakozva megteremtse annak lehetőségét, hogy Szarvas vonzó legyen az orvosok számára.

– Az egyik megoldás az lehet, hogy meg kell ismertetni az ide vágyódó orvosokkal, hogy milyen lehetőségeket kínál Szarvas. A településen egy tömbben lévő háziorvosi szolgáltatás működik, ami nagyon vonzó lehet számukra. A praxisközösség révén ugyanis a fiatal kolléga lát maga mögött egy biztos hátteret, helyettesítési és ügyeleti rendszert. Emellett megkapja az önkormányzat által felkínált forrásokat és szolgáltatásokat is, amiről azért úgy gondolom, sokkal nagyobb anyagi eszközöket lehetne felajánlani. Jó példa erre Törökszentmiklós és Ózd, ahol megtettük azokat a lépéseket, amelyeknek a segítségével oda lehet csábítani és tartani a háziorvosokat – vázolta fel a párt egyik elképzelését.

Országos szinten úgy látja, hogy oda kell adni a praxisok finanszírozási többletét, mert a jelenlegi összeg kevés. Emellett át kell tekinteni a lehetséges támogatási lehetőségeket, mint pl. a háziorvosok iparűzési adómentessége, amelyek ugyancsak ösztönözhetik az orvosokat.

Kérdésre válaszolva elmondta, a szektor évtizedek óta mélyülő problémáit hosszútávon csak a költségvetés átalakítása orvosolhatná. Nemzetközi összehasonlításokból az derül ki, hogy a magyar egészségügy a gazdaság teljesítőképességének viszonylatában alulfinanszírozott. A termelékenység arányában kb. 2%-kal kevesebbet fordít a kormány erre a területre, mint a környező országok. Elsődlegesen tehát ezen kellene módosítani, amit különböző strukturális átalakítások követhetnének.

Hozzátette, a bérek rendezésére is megoldást kell keresni. Meglátása szerint a kormány által hangoztatott fokozatos béremelés nem elégséges, a kérdés végleges rendezését csak az életpályamodell bevezetése jelenthetné.

Állt a farsangi bál a Trefortban

A szentandrási meggyes sör nyert bronzot a sör hazájában