in ,

Csabacsűd is tisztelgett a bátrak előtt

A községháza előtt gyűltek össze a csabacsűdiek, hogy közösen emlékezzenek 1848. március 15-ére. A Himnusz hangjai után Szabó Alexa, Petőfi Sándor A szabadsághoz című versével kezdte az ünnepi műsort, majd Molnár József ünnepi beszéde hangzott el.

– Tavasz van, a megújulás időszaka a természetben. 1848 március 15-e is a megújulás időszaka volt a magyar nép történelmében. Március 15- az egyik legszentebb, legigazabb, legőszintébb ünnepünk. Legendás eseményeivel a szabadság, a függetlenség szimbólumává vált – kezdte visszaemlékezését Csabacsűd polgármestere.

Megemlékezett az első felelős kormány megalakulására, az április törvényekre, amik megteremtették a polgári Magyarország alapjait, valamint a forradalmi események kiemelkedő személyeire, Eötvös Józsefre, Terfort Ágostonra és Boczkó Dánielre, akik valamilyen módon a községhez kapcsolódtak.

– A forradalmi eseményeket követő békés átmenet nem volt mentes a politikai csatározásoktól. Széchenyi aggódott a csatározások miatt. Ő a békés átmenet híve volt, mégsem talált más megoldást, mint támogatni Batthyányt és Kossuthot, mert mint mondotta, vészhelyzetben hallgatni kell minden gyűlölségnek, ellenszenvnek, becsvágynak – idézte fel az akkori, a közös, nagy cél érdekében történő összefogást, együttgondolkodást.

Március 15-e eszméjét mindig is a szabadság, egyenlőség, testvériség hármas jelszava jellemezte, fogalmazott. Tisztelet a bátraknak, fejezte be ünnepi beszédét Molnár József.

Donka Zoltán Dániel Juhász Gyula Március idusára című versrészlete után Szemerédi Bernadett és Jánosi Ferenc, a Cervinus Teátrum színművészei egy Petőfi humoros oldalát bemutató életrajzi részlettel tisztelegtek a forradalom előtt.

A megemlékezést a koszorúzás és a Szózat hangjai, valamint a hagyományőrző huszárok díszsortüze zárta.

Lír a király – dologidőben a színjátszók

Gajdos Attila és Samu Tamás Gergő

A gyermekorvosi ellátás és a hulladékszállítás ügyében szólalt meg a Jobbik