in ,

Dr. Melis János: Egyetlen napra sem maradnak ellátatlanok a gyermekorvosi körzetek

Dr. Melis János, Szarvas város címzetes főjegyzője
Dr. Melis János, Szarvas város címzetes főjegyzője

Két témában tájékoztatta a közvéleményt dr. Melis János, Szarvas város címzetes főjegyzője március 17-én, rendkívüli sajtótájékoztató keretében. A lakosságot leginkább foglalkoztató ügy, a gyermekorvosi ellátás problémájának lehetséges megoldási javaslatai előtt beszámolt a legutóbbi zárt ülésen hozott döntésekről is.

Mint elhangzott, a március 10-i zárt ülésén két napirendi pontot tárgyalt a testület. Az egyik a teniszpályák bérlésének ügye volt, melyben három döntés született. Elsőként úgy határoztak, hogy az önkormányzat a Dr. Bencze és Társa Kft.-vel kötött szerződést közös megegyezéssel, április 30-i hatállyal felbontja. Ehhez kapcsolódóan megállapodtak arról is, hogy a cég által a létesített teniszpályafedést és az ehhez tartozó infrastruktúrát az önkormányzat nem vásárolja meg. A testület az új üzemeltető kiválasztása után pályázati forrásból, az üzemeltetővel közösen szeretne fedett teniszpályát létesíteni. E célokból az önkormányzat pályázatot ír ki.

A másik döntés a Szabadság utca 40. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozott. A korábban panzióként működő épületre az önkormányzat 36 millió Ft-os vételárajánlatot tett. A távlati elképzelések között az szerepel, hogy kollégiumot alakítanak ki, amellyel a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumba járó diákok férőhelyeit bővítenék.

A 2. sz. háziorvosi körzet körül kialakult helyzetről elmondta, a közösségi médiában rengeteg, pontos ismereteket nélkülöző, belemagyarázott információ látott napvilágot. Tény, hogy dr. Sajti Edit az önkormányzattal 2001-ben kötött szerződést – 60 napos felmondási idővel – írásban felmondta. Ezt követően a kibővített Szociális és Egészségügyi Bizottság, ill. Babák Mihály polgármester is tárgyalt a doktornővel, de nem sikerült megegyezésre jutniuk.

A tárgyalások során kiderült, a gyermekorvos magánorvosi tevékenységet a jövőben is folytatni szeretne Szarvason, ezáltal a kapcsolat a hozzá ragaszkodó páciensekkel nem szűnik meg. Mindemellett a szakember egy nagyvonalú gesztust is tett. Ígérte, amennyiben a szerződési idő lejártáig nem tudja értékesíteni a praxisát, lemond róla, és visszaadja az önkormányzatnak.

Dr. Melis János emlékeztetett, korábban dr. Tóth Sára praxisa is – hathónapnyi sikertelen értékesítés után – visszaszállt az önkormányzatra. Ez került át kistérségi szintre, a Szociális és Gyermekjóléti Intézményhez, ahol jelenleg helyettesítés formájában látják el a feladatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a háziorvosi körzet finanszírozását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az intézmény kapta meg, valamint a működés tárgyi és személyi feltételeit is biztosítja. Az itt feladatot teljesítő orvosok vállalkozóként, bruttó 5000 Ft-os órabérért végzik ezt a tevékenységet. A rendelő a Vasút utca 46-48. szám alatt működik. Az épület egyébként osztott használattal két körzet rendelését is el tudja látni.

– Az önkormányzat fő célként azt határozta meg, hogy megüresedett körzetekbe állandó gyermekorvost szerződtessen, legyen szó akár közalkalmazotti jogviszonyról, akár praxisjoggal rendelkező, vállalkozó jogviszonyról. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy igaz a mondás, ahol legnagyobb a szükség, ott a legközelebb a segítség. Teljesen véletlenül az ülés előtt tíz perccel hívott fel egy gyermekorvos, akit érdekelne az állás. Emellett az ország távolabbi részéből is érdeklődik egy fiatal házaspár, ill. Erdélyben, Marosvásárhelyen végzett orvosokkal is tárgyalunk. Amíg azonban ezek a tárgyalások le nem zajlanak, meg kell oldani, hogy egyetlen körzet se legyen betöltetlen – sorolta a kilátásban lévő lehetőségeket.

Az ideiglenes megoldást az jelenti, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a 2. számú körzetre is szerződést köt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Itt – számla ellenében – valamennyi Szarvason működő háziorvos teljesíthet szolgálatot, köztük dr. Sajti Edit is.

Emellett az önkormányzat több írott és elektronikus médium hirdetési felületét is kihasznál az állások közzétételére. Továbbá ingyenes praxisjogot, szolgálati lakást, rendelőt biztosít annak, aki házi gyermekorvosi tevékenységet vállal a településen, valamint 20 millió Ft árbevétel alatt adómentességet ajánl fel. Az ezt megelőző átmeneti időben az önkormányzat akár további anyagi áldozatot is vállalna, hogy biztonságos legyen a két körzet működése.

Összegzésként utalt valamennyiünk felelősségére is. Az elmúlt hét tapasztalataiból ugyanis többek között az derült ki, hogy gyakoriak voltak azok az esetek, amikor a páciensek indokolatlanul keresték fel a háziorvost, ill. minősíthetetlen stílusban soron kívüli, azonnali ellátást követeltek. Ezek a sajnálatos történések pedig hozzájárultak a szakember döntésének meghozatalához.

Zárszóként arra kért mindenkit, hogy ha valakinek van az ismeretségi körében végzett vagy a közeljövőben szakvizsgázó orvos, ajánlja neki jó szívvel Szarvast.

Glózik Klára

Különösen családjának és kollégáinak hálás a díjért dr. Glózik Klára

Kiss János fotóművész kiállítása a Gyakorló tavaszi ovigalériájában…