in , ,

Újabb székelyes évfolyam vág neki az Életnek

Sonkolyné Szekerczés Margit és Novodonszki Zsolt
Sonkolyné Szekerczés Margit és Novodonszki Zsolt

A Gyulai SZC Székely Mihály Szakképző Iskolájának és Kollégiumának tanulói először az iskola épületében vettek búcsút a középiskolás évektől. Mielőtt a végzős diákok utoljára végigjárták a folyosókat, az aulában felsorakozva átadták a ballagási tarisznyákat az iskola vezetőinek, valamint átadták az iskola zászlaját az alsóbb évfolyamosok képviselőinek. Ezután csengetésre elindultak, és végigballagtak a folyosókon búcsút véve az ismert helyszínektől, majd átvonultak a Vízi Színházba, ahol a vendégekkel együtt megtekintették az ünnepi műsort.

„Ha van még egy álmod,
még van miért felállnod és menni kell,
egy lépést még tenni kell”

A Himnusz után Miklósik Laura énekelte el Koncz Zsuzsa: Ég és föld között című dalát. Harmonikával kísérték végzős diákjaink: Frankó Tamás és Adamik György, táncoltak: Csík Krisztina és Osztreluczki Réka tanulók. Sárközi Tímea Szabolcsi Erzsébet versét tolmácsolta. A vers mondanivalója egyszerre búcsú és útravaló mindenkinek:

„legyél forrás, patak vagy tenger,
legyél te magad, legyél ember”

Ezután Kohut Andrásné igazgató asszony köszöntötte a vendégeket, a város és a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány képviselőit, a Gyulai Szakképzési Centrum igazgató asszonyát.

Köszöntötte a 135 végzős diákot és útravalóul a következő gondolatokat mondta: „Legyen ez a nap egy sikeres út kezdete, melyre most fogtok lépni. Kívánom, hogy terveitek váljanak valóra a jövőben.”

Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője a szeretet fontosságát hangsúlyozta, még Hodálik Pál alpolgármester úr beszédében biztatta a ballagókat, hogy emlékezzenek jó szívvel Szarvas városára.

Ezután a ballagók közül 45 tanuló vehetett át könyvjutalmat és oklevelet versenyeredményeikért, példás magatartásukért, szorgalmukért, közösségi és diák-önkormányzati tevékenységükért. Kohut Andrásné igazgató asszony oklevelet és ajándékot adott át azoknak a szülőknek, akik mindvégig segítették az iskola munkáját.

A Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány jutalmait az igazgató asszony, valamint Szakácsné Szűcs Marianna és Sonkolyné Szekerczés Margit az alapítvány titkára és kuratóriumának tagja adta át a következő tanulóknak: Adamik György (12. C), Galát Enikő (12. C), Szakálos Tamás (12. C), Frankó Tamás (14. C), Roszik Evelin (KSZ/12/K), Jordán János (KSZ/12/K), Ambrus Réka (12. D), Czeglédi Tímea (14. D), Munkácsi Richárd (14. D)

Az idei tanévben az Alapítvány odaítélte a legmagasabb elismerését, az alapítványi díjat is. A jutalmazott Novodonszki Zsolt 14. C osztályos, aki, érettségi utáni képzésben iskolánk informatikai rendszergazda tanulója, és a 6 év alatt több informatikai szakmai versenyen eredményesen vett részt.  Az SZKTV versenyen kiemelkedő eredményéért felmentést kapott az írásbeli vizsga alól. Számítógépes program segítségével modellezte iskolánk épületét, majd a 4 hetes portugáliai szakmai gyakorlat alatt, a Campus épületét is. Nagyon segítőkész, szorgalmas diák. Angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, és emelt szintű érettségi vizsgát tett informatikából jeles eredménnyel. Veszprémi egyetemen szeretné tanulmányait folytatni.

Az alsóbb évfolyamos diákok nevében Pásztor Enikő és Kovács Gábor tanulók búcsúztak a ballagóktól. Tarisznyájukba az ajándékok mellé jókívánságokat tettek:

„Mindig jusson időtök:
nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje;
olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve;
dolgozni, mert ez a siker ára;
játszani, mert ez az örök ifjúság titka;
szeretetet adni, mert gyógyítja az embert, azt is aki adja, azt is aki kapja;
egy pillanatnyi mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere;
és néhány kedves szóra, mert ezzel egymás számára könnyebbé
tehetjük az életet.”

A hagyományt folytatva a ballagó osztályok képviselői emléklapot fűztek be egy nagy emlékkönyvbe, amelyet búcsúzóul itt hagynak. Az idei tanévben Tarsoly Judit, Sári Barbara, Papp Diána, Oberna Réka, Farkas Sándor, Bontovics Bence és Szakálos Tamás képviselte a végzős osztályokat.

A végzősök gondolatait Zelenák Petra és Ruzsik Vivien tolmácsolta.

Egy szál virággal köszönték meg tanáraiknak, hogy elindították őket az élet útján, és megtanították őket arra is, hogy legyenek céljaik, vágyaik, amelyeket el kell elérniük.

A ballagási emlékszalagot a végzős diákok képviseletében Ambrus Réka 12. D osztályos tanulók kötötte fel a zászlóra.

Müller Péter gondolataival Bencsik Miksa 13. D osztályos tanuló búcsúzott:

„Tanulj meg elengedni, ahogy egy ujjadra hurkolt léggömböt szélnek eresztesz: hadd szálljon, legyen az égbolté, a felhőké”.

A 7 végzős osztály tanulói a műsor zárásaként útjára engedték a léggömböket, amelyek hosszan kígyózva szálltak a magasba.

Bangócz Ágnes
Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna

Vándorsólyom fióka kelt ki a Túzokvédelmi Állomáson

Búcsúzunk szeretett munkatársunktól, pedagógusunktól, barátunktól