in , ,

Módszertani szakmai nap és regionális tanácskozás Szarvason

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetével közösen rendezte meg 2017. május 12-én a Békés megye Zöld Óvodáinak, valamint a régióban érdeklődő óvodapedagógusoknak azt a szakmai konferenciát, amelyet a Még zöldebb kalandok címmel illettünk. A regionális tanácskozás egy módszertani szakmai napot kínált az érdeklődőknek, amely körülölelte az óvodai környezeti nevelés gondolatkörét, nemcsak elméletben, de a gyakorlatban is.

A Zöld Óvoda mozgalom immár 10 évre tekint vissza. Intézményünk az évforduló kapcsán kapta 2016 szeptemberében azt a megtisztelő címet, hogy bázisintézményként koordinátora, és szakmai támogatója lehet Békés megye Zöld Óvoda címet elnyert intézményeinek. A Zöld Óvoda mozgalom 2006-ban indult. A címet háromszor elnyerő óvodák már Örökös Zöld Óvoda elismerésben részesültek, jelezve azt, hogy a „zöld gondolkodás és cselekvés” az intézmény mindennapjaiban is jelen van, a környezetünkért érzett felelősségvállalást hitelesen közvetítik a legkisebbeknek. Intézményegységünk, a Gál Ferenc Főiskola Gyakorlóóvodája 2013 óta büszkélkedhet e címmel, amely nemcsak megtiszteltetés, de felelősség és elkötelezettség is számunkra. Ezért tartottuk fontosnak, hogy – bázisintézményi megbízásunknak is eleget téve – létrehozzunk egy regionális találkozót.

A szakmai nap iránt érdeklődők részint a Zöld Óvodákból, részint a régió óvodáiból érkeztek, másrészt jelen voltak azok a külföldi diákok is, akik a Losonci Pedagógiai Akadémia harmadéves növendékei, és akik jelenleg a Pedagógiai Karon és a Gyakorlóóvodában töltik óvodai gyakorlatukat.

A szakmai program Bíró Gyula, a GFF Gyakorlóintézményének igazgatója, főiskolai mestertanár köszöntőjével indult, majd Ft. Dr. Kozma Gábor főiskolai tanár, rektor, a SZEGEPI főigazgatója egyben a rendezvény fővédnöke ünnepélyes megnyitójában köszöntötte a Békés megyei és Losonci vendégeket, az egyházi és önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit, pedagógus munkatársait. A megnyitó gyermekműsort követően rektor úrtól előadást halhattunk Gyermekeink óvása – Földünk óvása címmel. Az értékközpontú nevelés üzenetét megfogalmazva, a felelősségvállalásunkat, a nevelők és a nevelés fontosságát hangsúlyozta előadásában. Ezt követően Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus módszermorzsákat adott a jelenlévőknek, a fenntartható fejlődés óvodában megvalósítható lehetőségeit, a környezettudatos magatartás, attitűdök megalapozásának, formálásának fontosságát hangsúlyozva. Egy jeles zöld ünnep – a Föld Napja – témáját feldolgozva egy konkrét tevékenység részleteit vázolta fel, ízelítőül néhány filmkocka bevágásával. A téma gyakorlatias megközelítésével érzékeltette a külső helyszínen megszervezett, valamint a cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzések hatásosságát, személyiségformáló szerepét.

A Zöld óvodából az Ökoiskolába való átmenet problematikáját Roszik Melinda szakvezető tanító mutatta be, számtalan jelét adva, hogy a környezeti nevelés területén módszerében, szemléletében miként közelít az iskola az óvodához, úgy, hogy a szervezet jellegét megőrzi, ugyanakkor életközelivé teszi a tanulók számára azokat a dolgokat, amelyek a tankönyvekben tananyagként vannak jelen.

A találkozó negyedik előadója, Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógus a projekt személet és tervezés elméletét jelenítette meg a hallgatóság számára, majd az érdeklődőket egy kis játékra invitálta, amellyel az volt a célja, hogy a délelőtt kötöttségét oldva a projektmódszer gyakorlatban történő megvalósítását megtapasztaltassa. A játékfüzér témája, és egyben eszköze is a kő volt, amelyet a résztvevők fantáziájukkal megszemélyesítettek, átváltoztattak. A szakmai nap zárásaként a konferencia hallgatói a projekttervezést a gyakorlatban is kipróbálhatták. A tanácskozás hallgatósága munkacsoportokat alakítva részprojekteket dolgoztak ki, bizonyítva szakmai együttgondolkodásukat, kreativitásukat.
A délelőtt színes, változatos, gazdag szakmai programja reméljük elégedettséggel töltötte el a résztvevőket, s „tarisznyájukba” valóban hasznos szakmai morzsákat kaptak útravalóul.

Huszár Istvánné

Dósa Zsuzsa, Varga Viktor, Polák Ferenc, Timkó János és Bardon Ivett

Testvérháború a Romkocsmában

Ahogy a gyakorlós mondás mondja: “Jobb ma egy Vacskamati, mint holnap három…”