in , ,

A Gyakorlóban a mosoly mindig kitart!

„Hatalmas tömeg gyűlt össze a sivatag szélén, a prófétát hallgatták.

Átszellemült arccal figyelte a nagy mester szavait, önkéntelenül is minden mondat után bólintott egyet, kettőt. Csodálatos nap volt, nem tudott eléggé hálát adni az égnek, hogy eljött.

Amikor estefelé oszlani kezdett sokaság, dühtől tüzelő arccal rohant vissza a prófétához.

-Mester, idejöttem, hogy hallhassam az igaz élet tanítását. Hogy erősödjön a hitem. Hogy másokat is majd hitre juttassak!… És tessék, most, amikor haza akarnék menni – hát nincs meg a tevém! A fa, amely alatt hagytam, ott van, a teve nincs. Hát kérdezem én, ez az isteni igazságosság? Most mondd, mit tegyek?

A próféta mosolyogva hallgatta a kitörést, és így felelt:

-Higgy Istenben, és máskor kösd meg a tevédet!”

Így hát higgyünk Istenben, kössük meg a tevénket, és baj nem érhet bennünket! – kezdte tanévzáró ünnepi beszédét Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár.

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskolája tanévzáró ünnepségét Gaál Roland, a Szarvasi Járási Hivatal vezetője köszöntötte. Szellemes köszöntő soraival elismeréssel szólt a megérdemelt munka gyümölcséről, az iskoláról „mint olyan helyről”… Elismerő szavait Dernovics László Szarvas Város Önkormányzat Képviselőtestület képviselője folytatta, a keresztény értékek alapját kihangsúlyozva és méltatva az első nyolcadikosokat útra bocsátó intézmény munkáját. Köszöntését követően az általa alapított támogatást is átnyújthatta ballagó nyolcadikos diákunknak.

A gyermekek műsora Stafira-Lovas Ilona tanár színpadra állításával  ebben az évben is „különlegességet” rejtett, hiszen Uhljár Adrienn ötödik osztályos tanuló, erre az alkalomra írt színpadi játékát tekinthette meg az ünnepélyes tanévnyitó közönsége.

Bíró Gyula intézményvezető, ezt a vidám és felszabadult hangulatot görgette tovább tanévzáró ünnepi beszédében, és szólt a Gyakorlóintézmény idei eredményeiről, a háromszáznegyvenegy óvodás és iskolás – ebből kettőszáztizenhárom Gyakorló Iskolás – ez évi „élmény- és munkamorzsáiról. Beszédében köszönetet mondott a szülőknek, kiemelte az elért eredményeket, közösségi programokat, szólt az ez évi fejlesztésekről, nyertes pályázatokról, az előkészített és benyújtott pályázatokról, azokról az egyéni és közösségi erőfeszítésekről, amelyek a Gyakorlót a Szív és a Fej közös dobbanásának naggyá növekedett eredményévé tette.

Munkatársainak köszönetet mondott, hogy mindennap velük alkothat, velük gondolkodhat. Kiemelte, hogy a Gyakorló pedagógusai nem csak kiváló szakemberek, de a gyermekek lelkéhez kiválóan értő emberek, akik fontosak az intézmény, és személyen számára is. Igazgatói beszéde újabb „allergiás rohamot” csalt, amikor Tóth Eszter nyolcadik osztályos tanuló egy neki írt leveléből idézett:

„Drága Gyula bácsi! Nem is tudom hol kezdjem… Óvodás korom óta a Gyakorló Általános Iskolába járok. Mára már tizenkét éve, és ha belegondolok, hogy el kell menni, megszakad a szívem, könnybe lábad a szemem, és elkezdek sírni. Minden idekötött. Valóban igaz, hogy a Gyakorlóban jó gyereknek lenni. Sőt nem is jó, kiváló! A Gyakorlóban a mosoly mindig kitart! Ez így igaz! De mára már nem mosolygok, mert nem akarok elmenni. Itt akarok maradni! Nagyon sok jó, és kevés rossz emlékem van, de én mindig csak a jóra fogok emlékezni.”

Na ezért érdemes csinálni! – zárta az idézetet.

Ezt az évet különösen is boldoggá tette, hogy először ballag nyolcadik osztályos gyermekközösség az iskolából, akiket „népmesei hősökként” aposztrofált beszédében. Büszkén szólt a felvételi eredményekről, arról, hogy az elballagó tanulókból többek a megye legerősebb békéscsabai gimnáziumában – emelt természettudományi, idegennyelvi, humán szakokon -, vagy a békéscsabai közgazdasági középiskolában tanulnak tovább, és tizenegyen a kiváló, helyi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban, vagy a remek szakmakínálatú Székely Mihály Szakgimnáziumban, de lesz tanuló a Gyulai Katolikus Gimnáziumban is. Örökös értékhordozóknak nevezte a nyolcadikosokat. Az elsősökhöz hasonlóan szólt, nagy ovisokból pici iskolásokká lettek, akik  ma már vidáman harsogják, hogy „Gyakorlós gyermeknek lenni jó!”

A beszédének a végén közösen számolt vissza az iskola gyermekközössége, 5,4,3,2,1… és az eredmény meg is lett, mert az erős koncentrálás meghozta gyümölcsét, az intézmény vezetője a tanévet bezárta.

Ft. Seidl Ambrus plébános, a jól megszokott történettel érkezett, és adott útravalót a nyári szünetre is.

A tanévzáró ünnepélyen száztíz gyermeket jutalmaztak könyvjutalommal, ebből a nevelőtestületi kitüntetéseket, kiváló sportolói, év közösségi emberei elismeréseket itt adták át, az igazgatói kitüntetéseket az osztályfőnöktől vehették át tanulóink. Az iskola diákolimpikon labdarúgói első és harmadik korcsoportos futballistái és edzőik arany és ezüst érmeket vettek át a jól ismert „mi vagyunk a bajnokok” című muzsika hangjaira. Az elismeréseket átvevő gyermekek nevei a iskola honlapján lesznek olvashatók az elmúlt éveknek megfelelően. „Év kisdiákja” címet vehetett át négy év, több területen elért kiváló teljesítményéért, közösségi munkájáért Pusztai Liza negyedik osztályos tanulónk. A díjat Dr. Benczéné Kardos Karola, a Bóbita Alapítvány elnöke és az intézmény igazgatója adta át. A második legmagasabb adományozható elismerést, a Bóbita Díjat nyolc év kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért Koncz Dóra vehette át az alapítvány elnökétől, az intézmény igazgatójától és igazgatóhelyettesétől. Az iskola által adományozható legmagasabb elismerést, a „Vándor-díjat” nyolc év kimagasló tanulmányi eredményéért, versenyeredményéért, Varga Bence tanuló vehette át. Az üveglapba metszett felirat szerint is iskolánk dicsőségeivé váltak munkájukkal, egyéni teljesítményükkel. Nyolc év szülői közösségben végzett munkájáért, és odaadó áldozatos szolgálatáért köszönő oklevelet és virágot vehetett át Brachnáné Molnár Judit, és Sass József szülő.

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ebben az évben is átnyújtott pénzbeli támogatást egy fő roma tanulónak, kiemelkedő közösségi munkájáért.

„Isten nemcsak szemet adott, de szemhéjat is.” – hangzott az intézményvezető beszédében, summázva, ha valami nem volt tökéletes ebben a tanévben, akkor…

A műsorközlő kellemes nyarat és tartalmas kikapcsolódást kívánt mindenkinek.

Sz.Zs.

Csonka István Vajk

A Fő Téri Általános Iskola sikere

Sárkányhajósok hihetetlen hétvégéje