in , ,

Brunszvik, Kőrösi Csoma, Tessedik, Szent István, Gál Ferenc

Brunszvik Teréz, Kőrösi Csoma Sándor, Tessedik Sámuel, Szent István nevét is viselte, most pedig Gál Ferenc nevét viseli a szarvasi pedagógusképzés szarvasi – de túlzás nélkül állítható – hazai fellegvára, mondta június 24-én, szombaton a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának diplomaosztó ünnepélyén dr. Kozma Gábor rektor.

A gondolatot folytatva a következőket mondta: „most úgy gondoljuk, hogy a szarvasi elődök minden igyekezetét folytatja és kiteljesíti a katolikus Gál Ferenc Főiskola. A biztos jövőnek ez a családiasan keresztény örömhíre, ami egyénileg életünk teljességére szóló távlatot ad, amit a tanév mindennapjaiban és a mostani ünnepen is megosztok önökkel. A szegedi és a gyulai tanévzárók Te Deum szentmiséjén már hálát adtunk Önökért és Szarvasért.

Miben különbözik a SZIE-hez tartozás, mint a Gál Ferenc Főiskolához? Máshol is már mondtuk azt, hogy Főiskolánk egy gyarapodó család: a mai ember- és hivatáshiányos világban a család képviselheti a problémáknak a megoldását, a lélekszám csökkenésének és a lelkek sorvadásának gyógyítását. A mi főiskolai családunkban a karok, így a szarvasi kar sincsen magára hagyva, így saját fejlődése mellett a többiek fejlesztésének – nevelésének – a részesévé válik. Ugyanez áll az idén februárban csatlakozott gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Karra, tehát gyarapodik a család, és a saját iskoláinkat is beleértve ma már hat testvér segíti egymást a gálferences családban, készülve újabb gólya érkezésére, újabb intézmények megjelenésére. Jobb is, ha a családot látjuk mindebben, és nem egy oktatási holdingot, amelyik az értékvesztettség tudatlan vigyorával csupán a számokból és csak a racionalitásnak gondolt emberi indítékokból építi fel világát, amiből azonban hiányzik maga az élet, ami a család tényleges megtartó ereje, minden bajban – és minden örömben.

Mert Főiskolánkon csakis olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek a társadalomban ellátatlan feladatot jelentenek, amelyek távol állnak a biznisz világától, ellenkezőleg: nehéz, gyakran a válság mélyreható jeleit mutató helyzetekben várják az Egyház intézmériyeinek helytállását. Szívbéli öröm, hogy a további helytállásban már nyugodtan építhetünk a szarvasi Gyakorlóintézmény és a Kar erős alapjaira.

A helytállásban öröm az is, hogy a város, a járás, a megye vezetőinek, a testvéri keresztény felekezetnek képviselői ilyen alkalommal is velünk vannak, biztató a figyelmük, ami nélkülözhetetlen szarvasi vállalásaink teljesítéséhez.

Kérem sikereikre, további igyekezetükre Isten áldását! Boldog nyarat kívánok!”

A diplomaátadó ünnepi beszédet megelőzően dr. Lipcsei Imre, a Kar dékánja köszöntötte a főszereplők – a végzős hallgatók – mellett a szülőket, hozzátartozókat és a meghívott vendégeket, köztük a főiskola rektora mellett dr. Csarnai Juditot, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatóját, Gaál Rolandot a Szarvasi Járási Hivatal vezetőjét, Hodálik Pált, Szarvas alpolgármesterét, a főiskola karainak és a gyakorlóintézménynek a vezetőit.
A rektor beszédét az óvodások verse követte, akik K. László Szilvia gondolatait tolmácsolva adtak útravalót a búcsúzó hallgatóknak: „Mert, ha veled van a fejed, / soha nem vagy egyedül!”

A derűs pillanatok után komolyak következtek, Gedó Gabriella vezetésével a végzősök esküt tettek, majd meghallgatták dr. Lipcsei Imre útravalóját. A dékán elmondta, hogy a változások nem kerülték el a szarvasi intézményt, 2014 augusztusában azonban megérkeztek a Szeged-Csanádi Egyházmegye védőszárnyai alá, ahol a Gál Ferenc Főiskolán megtalálva helyüket, tovább öregbíthetik a szarvasi felsőoktatás jó hírnevét. A frissdiplomások ünnepén az érintettek jogos büszkeségén túl megemlítette a pedagógusok és rokonok büszkeségét is. Felhívta volt diákjaik figyelmét arra, hogy: „Önök, akik a jövő nemzedékének tanítását, nevelését tűzték ki célként, már egy olyan világban élnek, ahol a pedagógus nem a rég megszerzett tudásból és rutinból él, hanem konferenciákra jár, folyamatosan képezi magát, interaktív táblát használ palatábla helyett, hiszen csak így tud lépést tartani a kor kihívásaival. (…) Remélem, sikerült a szakmai ismereteken túl, kitartással, céltudatossággal, iránymutatással is felvérteznünk Önöket. Intézményünk kapuja mindig nyitva áll Önök előtt. Jöjjenek vissza, nézzenek be hozzánk, osszák meg tapasztalataikat vagy forduljanak bátran segítségért hozzánk.

Azt mondják, hogy ha egy kapu bezárul, a következő megnyílik.

Az új kapu mögött megnyíló úthoz kívánok Önöknek nagyon sok sikert és boldogságot.

Teréz anya szép gondolatával búcsúzom: »Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. A nélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.«

Isten segítse Önöket további útjukon!”

A dékáni jókívánságok után Békés Márta versét tolmácsolta nagy átéléssel Zelenák Zénó, a Gyakorló elsős tanulója, akitől megtudhattuk, hogy az Iskolabolygó miért más, miért jobb, mint a közönséges Föld.

A diplomák átadásának, a dékáni és rektori kézfogásnak a ceremóniája után a hallgatói kitüntetések átadása következett. A Gyakorló Intézmény által alapított Legkiválóbb Óvodapedagógus-jelölt díjat Verse Jenifer, a Legkiválóbb Tanítójelölt díjat pedig Ács Rajmond vehette át. A Rózsa Borka Alapítvány idei pályázatának győztese is Veres Jenifer lett, a megérdemelt jutalmat Rózsa Mihálytól vehette át.

A hallgatók nevében búcsúzó Veszelkáné Kovács Ágnes elmondta: bár maguk mögött hagyják, nem felejtik a főiskolás éveket. Megköszönte szüleiknek, oktatóiknak, a Gyakorló Intézménynek az áldozatvállalást, a segítséget, társainak pedig azt kívánta, legyenek jó pedagógusok.

Gaál Roland első államvizsgáját felidézve tapasztalatból állította, a diploma csak akkor ér valamit, ha kemény fedelét nem töri puhára tulajdonosának viselkedése.

Hodálik Pál arra hívta fel a figyelmet, hogy miként a diplomaátadó pillanataihoz is hosszú, kemény munkával teli út vezetett, az életben is meg kell küzdeni az örömteli pillanatokért.

Miután dr. Kozma Gábor bezárta a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karának szarvasi ünnepségét, a kivonuló elnökséget a diákok kalapjuk feldobásával búcsúztatták.

T.L.

Olvasótáborban népszerűsítette a könyveket a Városi Könyvtár

TOP Információs nap Békéscsabán