in ,

TOP Információs nap Békéscsabán

Információs napot tartott június 28-án Békéscsabán a Békés Megyei Önkormányzat, melyen polgármesterek, településvezetők és civil szervezetek képviselői vettek részt.

– A Békés Megyei Önkormányzat célja az, hogy a területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos információkat összegyűjtse, és a pillanatnyilag releváns, az önkormányzatok és a civil szervezetek számára fontos tudnivalókat egybegyűjtve továbbítsa. Ennek érdekében évente két alkalommal információs napot tartunk, ahol nem csupán a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal, de az ehhez kapcsolódó programokkal kapcsolatban is hívunk meg előadókat – mondta köszöntőjében Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.

A 2014-2020-as programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program közreműködő szervezeti feladatait a Magyar Államkincstár látja el. Célja, hogy támogassa a TOP források hatékony és szabályszerű felhasználását, segítse a támogatást igénylőket, hogy a projekt ötletekből sikeres fejlesztések valósulhassanak meg. Az eddigi tapasztalatokról tájékoztatta az információs nap résztvevőit Albert Péterné, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának igazgatója.

A megyei önkormányzat – a megyeszékhelyen kívül – minden településnek kötelezően segít a pályázatok során, amennyiben ezt a település kéri, és nem csak a projektmenedzsmenti feladatokban, hanem a pályázatokhoz kapcsolódóan egyéb feladatokban is, mint az előkészítés, szerződéskötés, végrehajtás, szakmai megvalósítás, nyilvánosság biztosítása. Annak érdekében, hogy a megsokasodott teendőket megfelelően el tudják látni, egy 25 fős menedzsmenti csoportot hozott létre a megyei önkormányzat. A csoportban a nyolc, korábban már fontos projekteket menedzselő szakember mellett asszisztensek és pénzügyi feladatokat ellátó szakemberek dolgoznak – minderről dr. Horváth Mihály, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal aljegyzője informálta a jelenlévőket. A projektmenedzserek is bemutatkoztak a fórumon, és elmondták azt is, jelen programozási időszakban milyen jellegű projektekben tudnak segítséget nyújtani a pályázóknak.

A Széchenyi Programiroda projektmegvalósítás során nyújtott szolgáltatásairól Lévai Zoltán regionális igazgató tartott előadást, majd az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. képviseletében Vass Lajos és Radomszki Levente témavezetők a SEAP/SECAP (Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv) pályázati lehetőségeiről tájékoztatták a jelenlévőket. Az energetikai beruházások hatékony megvalósításának előfeltétele a SEAP/SECAP dokumentum megléte.

Dr. Konstantin Kata, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klímapolitikai referense a települési éghajlat-védelmi programokat és beruházásokat támogató LIFE Programot, Garay Éva, az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt kulturális közösségfejlesztő mentora pedig a „TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívás Békés megyei mentorhálózatát mutatta be. Az információs nap zárásaként Ikvai-Szabó Imre, az OTP Bank vezető tanácsadója osztott meg fontos információkat a jelenlévőkkel.

Fotó: Zentai Péter

Brunszvik, Kőrösi Csoma, Tessedik, Szent István, Gál Ferenc

Lúdas Matyi a Zentai Színháztól