in , , ,

Jónás könyve a Vízi Színpadon

Hétfőn este a „Vers a víz fölött” című sorozatban Szőke Pál a Jókai Színház Babits-díjas színművésze, Babits Mihály Jónás könyve című költeményét tolmácsolta a Vízi Színház nézőinek. Az este háziasszonya Sovány Mihályné Nagy Erzsébet vállalkozó volt, aki hetedik alkalommal köszönthette e minőségében a közönséget.

Babits Mihály költeményét operációja után a betegágyán vetette papírra, amikor némaságra volt ítélve a gégerák miatt. A „beszélgető” füzeteken keresztül tartotta a kapcsolatot környezetével. Prófétikus verse 1938 szeptemberében jelent meg a Nyugatban. A négyrészes elbeszélő költemény lírai önvallomás. Kívülről szemléli önmagát, s önarcképét Jónás személyében festi meg. A költő művének üzenete: a próféta nem menekülhet kötelessége elől, nem vonulhat magányos erdőszélre, és semmiképpen nem hallgathat.

De böjt s jámborság néked mint a pélva,
mert vétkesek közt cinkos aki néma.
Atyjafiáért számot ad a testvér:
nincs mód nem menni ahova te küldtél.

Babits Mihály 1939-ben írta meg a Jónás imáját, amely kulcs, a Jónás könyvének megértéséhez. Szőke Pál e szakasszal kezdte a költeményt.

Komoly este, komoly mű, szakavatott előadó, irodalmat kedvelő nézők. Nagy öröm, hogy a szarvasi közönség nagyra értékelte Szőke Pál nagyszerű tolmácsolásában Babits Mihály Jónás könyvét, és nagyon sokáig tapsolt a színművésznek. Az este is bizonyította, hogy szükség van az irodalomra, és méltó tolmácsolásra.

Galambos Edit

Fotó: Békéscsabai Jókai Színház

Balczó Balázs

Elindult vándorútján a legkisebb királyfi

„Megértek” a Vajdás diákok