in , ,

Enikő Díj a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének

A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége Enikő-díj Kuratóriuma 2017. szeptember 6-i ülésén hozott döntésével, a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézményében működő Gyermekkert Oktatóközpont munkáját Enikő-díj kitüntetéssel ismerte el. A díjat az intézmény képviseletében Huszár Istvánné ny. igazgatóhelyettes, főiskolai mesteroktató, az Oktatóközpont vezetője vette át 2017. szeptember 23-án, Parádon a KOKOSZ éves tanácskozásán.

A díj odaítélésének indoklása méltatja az intézmény és az oktatóközpont elkötelezettségét. A főiskola Gyakorlóintézményeként három évtizedes tevékeny munkájával segítette a leendő pedagógusok magas szakmai színvonalú felkészítését, és szolgálta a köznevelés ügyét, a környezeti nevelés pedagógiájának innovatív megközelítését. Az intézmény példaértékű működésével, fejlesztésével, nevelőtestületének folyamatos képzésével, programfejlesztő munkájával érdemelte ki az elismerést. Az intézmény, mint pedagógusképző módszertani műhely, gazdag programkínálatával, hazai- és határon túli együttműködéseivel, aktív szövetségi tagságával, a mindennapok pedagógiájába és a stratégiai tervezésbe is megjeleníti a környezet- és természetvédelem kiemelt szempontját, és a gyakorlati munka mellett az elméleti tudásukat is rendszeresen megosztják. Több szakmai kiadvány, országosan terjesztett szakirodalom fémjelzi az intézmény pedagógiai munkáját. A Gyakorló, a Földművelésügyi Minisztérium, az Oktatási Hivatal bázisintézménye, minősített referenciaintézmény, amely a megyében egyedüli gyakorlóintézményként szolgálja Békés megye köznevelés ügyét, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézetének szakmai munkáját. Dr. Kárász Imre a kuratórium elnöke, elismerően szólt az intézmény „kisugárzásáról”, a példaértékűségéről, az elkötelezett szakmai munkáról és szolgálatról.

Az intézmény vezetése itt kíván köszönetet mondani azoknak a támogató szervezeteknek, különösképpen a Szent István Egyetem Arborétumának, a Körös-Maros Nemzeti Parknak, a Tessedik Sámuel Múzeumnak, a NAIK Halászati Kutatóintézetnek, a Lauder Kempingnek, és a GFF Pedagógiai Karának, a fenntartó Gál Ferenc Főiskolának és Dr. Kozma Gábor rektornak, főiskolai tanárnak, akik a mindennapi munkában partnerei, elkötelezett együttműködői a GFF Gyakorlóintézményének, oktatóközpontjának.

Köszönet illeti azokat a szolgálattevőket, akik munkájukkal hozzájárultak az elismeréshez, a közös sikerhez, így Dr. Mihály Istvánnénak, aki szorgalmazója volt és bábáskodott az oktatóközpont megszületésénél, Kóczy Kálmánnénak, aki elkötelezett munkájával óvoda- iskolaérzékennyé tette a pedagógiai munka gyakorlatában a környezetpedagógiai intézményi innovációkat. Huszár Istvánné nyugalmazott igazgatóhelyettesnek, főiskolai mesteroktatónak, a központ vezetőjének, aki szívügyeként gondozta és gondozza az intézményben, és a központban folyó munkát, támogatva a fiatal pedagógus generációkat, pedagógus jelölteket az elkötelezetté válásukban.

Sz.Zs.

Holnaptól új gépjárműfecskendő szolgálja a szarvasiakat és a környéken élőket

Dankó Béla, dr. Takács Árpád és Hodálik Pál

Mintegy 600 millióból újul meg a Szarvasi Járási Hivatal