in , ,

Módszertani szakmai nap a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében

2017. október 6-án, az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja és a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorlóintézményének szervezésében, módszertani szakmai nap került megrendezésre a Békés megyei köznevelési intézmények érdeklődő pedagógus közösségei számára. A Gyakorlóintézmény, mint horizontális tudásmegosztó központ, bemutatta intézményi jó-gyakorlatát, az anyanyelvi, irodalmi nevelés terén, olyan interaktív mese feldolgozási gyakorlatot láttatva, amelynek komplexitása a korszerű óvodapedagógiai ismeretek szintéziseként tovább adható azoknak a tanuló szakmai közösségeknek, akik saját intézményeikben adaptálni, vagy részelemeiben alkalmazni szeretnék az intézmény által minősített programcsomagokat.

A szakmai nap résztvevőit – Békés megye önkormányzati és egyházi óvodái, és a Szeged-Csanádi Egyházmegye intézményei – a Panda csoport kis versmondóit követően, Simon Nóra Edina, az OH Békéscsabai Pedagógiai Központjának főosztályvezetője köszöntötte, aki elismeréssel szólt az intézményben folyó szakmai munkáról, aminek kitüntető jeleként Bázisintézményi címet adományozott az Oktatási Hivatal 2017-ben, Békés megye egyetlen felsőoktatási gyakorlóintézményének. A szakmai nap apropóján örömét fejezte ki a nagyszámú érdeklődői körnek, ami valódi és igazolt szakmai kooperációs színtere a pedagógus munkaközösségeknek, és örömét fejezte ki, hogy ennek a nagyszerű együttműködésnek a keretében a pedagógia valódi gyermek- és értékközpontú gyakorlatát tehetjük „elemzés tárgyává”, betekintve abba a szakmai műhelymunkába, ami jellemzi a GFF szarvasi intézményét. Szabóné Nyári Erika intézményi referens asszony a nap technikai koordinátora, üdvözölte az OH és az intézmény, intézmények megjelent tagjait, tájékoztatót tartott a szakmai nap programjáról.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár, rövid előadásában bemutatta a Gál Ferenc Főiskola, mint a régió főiskolájának szakmai, képzési profiljait, kiemelten szólva a pedagógusképzés, és továbbképzés terén folytatott tevékenységéről. A Rektori Hivatal köznevelési rektori megbízottjaként átadta Ft. Dr. Kozma Gábor rektor üdvözletét, amiben hangsúlyozta, hogy a főiskola minden területén fontosnak tartja az együttműködéseinek professzionalizálását, kapcsolatainak mélyítését, emberi és szakmai téren egyaránt. Az intézményvezető a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményének elmúlt hét évét a „tudásmegosztó centrum” oldaláról vázolta, azokat az innovációs tevékenységeket fókuszba állítva, amely óvodától az egyetemi képzésig, a korszellem elvárásának megfelelve, releváns tudás mellett, megfelelő kompetenciákat, értékeket közvetít, megfelelő piacérzékenységgel, flexibilitással, rugalmassággal, de nem szem elől tévesztve a célt, a korszerűség mellett, az „időtállóságot”.

A Gyakorlóintézmény részéről a nap főszereplője Gyekiczki István Győzőné – Piroska – szakvezető óvodapedagógus, főiskolai mesteroktató volt, és a Cseresznye csoportos bátor ifjak, akik interaktív foglalkozás keretében az Aranyos tarajos kiskakas című mesét dolgozták föl, komplex, művészetpedagógiai vonalat végigvezetve.

Bajomi-Nagy Éva igazgatóhelyettes, köznevelési szakértő, általános, és program-specifikus megfigyelési szempontok mentén vezette a tevékenységirányítás elemző megbeszélését, ahol az önreflexió mellett, reflexiókat tehettek az intézmények jelenlévő pedagógusai, és a tervezés folyamatának végigkövetésével pedagógiai, pszichológiai, módszertani folyamatelemzést végezhettek.

A program sikerét mutatja, hogy Békés megye három intézménye is jelezte, hogy adaptálni kívánja az intézmény jógyakorlatát, és a tavaszi időszakban tudásátadás-átvétel történhet a szakmai nap nyomán, szervezett keretek között, az Oktatási Hivatal közreműködésével, a Gyakorlóintézmény tudásmenedzselésével.

A szakmai nap hozadékaként a pogácsa- és szendvicsebéd mellett „megidéződtek” a régi és nem annyira régi „Képzős” élmények is.

A Gál Ferenc Főiskola intézményei, társadalmi szolgálatukkal támogatni kívánják az egyházmegye területén működő állami és nem állami intézményfenntartók által működtetett intézmények, valamint a határon túli magyar pedagógusközösségek szakmai munkáját, megerősítve elhivatottságukban és szakmai innovációikban a nevelői, szülői, és gyermek/tanulói közösségeket.

Sz.Zs.

Minden fellépő bearanyozódott az idei táncforgatagon

Nyerges Attila, Grivalszki Tamás, Opavszky Márk, Nyerges Áron,Kós Benedek

Az év végét is megnyomták a szarvasi kajakosok